همکاری با ما

مجموعه کیا با احترام به سلایق مختلف و در راستای فرصت دادن به جوانان تحصیل کرده اقدام به جذب نیروهای با استعداد، پر تلاش و خلاق در زمینه های مختلف می نماید.


زمینه‌ی همکاری
مشخصات متقاضی
 
 
 
وضعیت تاهل
 
 
وضعیت تحصیلی
 
 
 
 
   
 
سوابق شغلی با قید سمت و مدت زمان همکاری
افزودن شغل دیگر
افزودن شغل دیگر
افزودن شغل دیگر
افزودن شغل دیگر
میزان آشنایی با کامپیوتر نرم‌افزارهایی که با آن‌ها آشنایی دارید را نام ببرید و میزان تسلط خود را مشخص نمایید
افزودن نرم‌افزار دیگر
افزودن نرم‌افزار دیگر
افزودن نرم‌افزار دیگر
افزودن نرم‌افزار دیگر
میزان آشنایی با زبان‌های خارجی زبان‌هایی که با آن‌ها آشنایی دارید را با قید میزان تسلط نام ببرید
افزودن زبان دیگر
افزودن زبان دیگر
افزودن زبان دیگر
افزودن زبان دیگر
نحوه آشنایی با گروه کیا
انگیزه‌ی شما برای همکاری با گروه کیا
متن تصویر را وارد نمایید: (به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست)
 
ارسال