کد محصول:

AW009

1.8gr 18k ~

~ 308000Tمحصولات مشابه