افتخاری دیگر برای گالری کیاكسب مدال هاي ارزشمند در مسابقات بين الملي طراحي ايتاليا

افتخاری دیگر برای گالری کیاكسب مدال هاي ارزشمند در مسابقات بين الملي طراحي ايتاليا
05فروردین1396

از معتبرترين مسابقات سالانه و بين الملي طراحی در ايتاليا است كه مورد توجه بسياري از طراحان، رسانه ها و سرمايه گذاران جهاني قرار گرفته است و در زمينه هاي گوناگون سعي در معرفي ايده هاي خلاقانه و كاربردي به روز دنيا دارد. از سرتاسر جهان به نام ترين افراد در رشته هاي مختلف طراحي براي داوري اين مسابقه بزرگ دعوت ميشوند كه اين باعث اعتبار مضاعف اين مسابقه شده است.
كسب مدال هاي ارزشمند اين مسابقه در سال ٢٠١٦-٢٠١٧ براي برخي از طرح هاي مجموعه "معماري پوشيدني" باعث افتخار مجموعه كيا و كشورمان است.