فراخوان دومین جشنواره ملی هفته طراحی جواهر تهران

فراخوان دومین جشنواره ملی هفته طراحی جواهر تهران
08مرداد1396

فراخوان دومین جشنواره ملی هفته طراحی جواهر تهران
با موضوعات:
امید/سرزمین ارزوها/ریشه ها و بالها
مهلت ارسال آثارتا ۱۸ شهریور ۹۶
اطلاعات بیشتر در www.utidea.com