شعبه احتشامیه از این پس در مرکز خرید پریس در خدمت شما عزیزان است

شعبه احتشامیه از این پس در مرکز خرید پریس در خدمت شما عزیزان است
25آذر1396

به اطلاع شما دوستان عزیز می رسانیم که شعبه احتشامیه از این پس در مرکز خرید پریس (پاسداران_نبش گلستان یکم_طبقه ی همکف اول ، در خدمت شماست. تلفن: 22774398 ).