ساعات کاری شعب در نوروز 1397

ساعات کاری شعب در نوروز 1397
01فروردین1397

به اطلاع شما دوستان عزيز ميرساند ساعت كاري شعب گالري كيا در ايام نوروز به شرح زير مي باشد:
شعب تهران :
شعبه پاسداران: از ٥ تا ١١ فروردين از ساعت ١٦ تا ٢١:٣٠
شعبه فرشته(ملل): از ٤ تا ١١ فروردين از ساعت ١٦ تا ٢٢
شعبه بام لند: از ٢ تا ١٢ فروردين از ساعت ١٤ تا ٢٣
شعبه لواسان:  از ٢ تا ١٢ فروردين از ساعت ١٢ تا ٢١
شعب نياوران و شهرك غرب در اين ايام تعطيل هستند


شعب شهرستان:
شعبه ايزدشهر:  از ١ تا ١٣ فروردين از ساعت ١١ تا ٢٣ (يكسره)
شعبه كيش: از ١ تا ١٣ فروردين از ساعت ١٠ تا ١٣:٣٠ و ١٨ تا ٠٠:٠٠
شعبه اصفهان: از ٥ تا ٩ فروردين از ساعت ١٠:٣٠ تا ١٣ و ١٧ تا ٢٠:٣٠
شعبه شيراز: از ٤ تا ١١ فروردين از ساعت ١٠ تا ١٣:٣٠ و ١٧ تا ٢٢ (به استثناء جمعه ١٠ فروردين)
شعبه مشهد: از ٤ تا ١٢ فروردين از ساعت ١٠:٣٠ تا ١٤:٣٠ و ١٧ تا ٢١
شعبه تبريز: از ٢ تا ١٢ فروردين از ساعت ١٠:٣٠ تا ٢٢ (يكسره)
شعبه كرج: از ٥ تا ١١ فروردين از ساعت ١٠:٣٠ تا ١٣:٣٠ و ١٧:٣٠ تا ٢١:٣٠
شعبه ساري: از ٥ تا ٨ فروردين از ساعت ١٠:٣٠ تا ١٣ و ١٧ تا ٢٠:٣٠
شعبه رشت: از ٤ تا ١٢ فروردين از ساعت ١٠ تا ١٤ و ١٧ تا ٢٢ (به استثناء جمعه ١٠ فروردين)
شعبه گرگان: از ٥ تا ٩ فروردين از ساعت ١٠:٣٠ تا ١٤ و ١٧ تا ٢٢
در خدمت شما مي باشند.