ساعت كاري شعب گالري كيا در تعطيلات خرداد ماه

ساعت كاري شعب گالري كيا در تعطيلات خرداد ماه
13خرداد1397

به اطلاع شما دوستان عزيز ميرساند ساعت كاري شعب گالري كيا در تعطيلات پيش رو به شرح زير مي باشد:
⚠ شعب تهران، كرج، مشهد، شيراز، ساري، گرگان و رشت از ١٤ تا ١٦ خرداد ماه
⚠ شعبه لواسان ١٤ و ١٦ خرداد ماه 
⚠ شعبه اصفهان از ١٣ تا ١٧ خرداد ماه
⚠ شعبه تبريز از ١٤ تا ١٨ خرداد ماه
تعطيل ميباشند.❌

⚠ شعب ايزدشهر از ساعت ١١ تا ١٤ و ١٧ تا ٢٣ و كيش از ساعت ١٠ تا ١٣:٣٠ و ١٨ تا ٢٢ ( به استثناء چهارشنبه صبح ) در اين ايام در خدمت شما هستند ✅