چهارمين دوره مسابقات اسكي آلپاين (پارالل) جام كيا گالري

چهارمين دوره مسابقات اسكي آلپاين (پارالل) جام كيا گالري
17دی1397

چهارمين دوره مسابقات اسكي آلپاين (پارالل) جام كيا گالري:
در سه گروه شهرنشينان و قهرمانان (جوانان و بزرگسالان) ٢٢ و ٢٣ دي ماه در پيست بين المللي ديزين برگزار ميشود
از علاقمندان دعوت ميشود براي اطلاعات بيشتر و ثبت نام به سايت زير يا به مدرسه اسكي ديزين مراجعه نماييد:
www.ski.kia-gallery.comچهارمين دوره مسابقات اسكي آلپاين (پارالل) جام كيا گالري:
در سه گروه شهرنشينان و قهرمانان (جوانان و بزرگسالان) ٢٢ و ٢٣ دي ماه در پيست بين المللي ديزين برگزار ميشود
از علاقمندان دعوت ميشود براي اطلاعات بيشتر و ثبت نام به سايت زير يا به مدرسه اسكي ديزين مراجعه نماييد: