ساعت كاري شعب گالري كيا - جمعه ٣ اسفندماه

ساعت كاري شعب گالري كيا - جمعه ٣ اسفندماه
02اسفند1397

به اطلاع شما دوستان عزيز ميرساند ساعت كاري شعب گالري كيا تهران و شهرستان ها جمعه ٣ اسفندماه به شرح زير است:
شعب تهران:از ساعت ١٦ تا ٢١
شعبه لواسان:از ساعت ١١ صبح تا ٢١:٣٠ شب (يكسره)
شعب كرج: شعبه مهستان از ساعت ١١ تا ١٣:٣٠ و ١٦ تا ٢١
شعبه مجموعه زندگي از ساعت ١٦ تا ٢١
شعبه ايزدشهر: از ساعت ١١ صبح تا ٢٣ (يكسره)
شعبه تبريز: از ساعت١٠ تا ٢٢ (يكسره)
شعبه كيش: از ساعت ١٠ تا ١٥ و ١٨ تا ٢٤
ساير شعب تعطيل ميباشد