رقابت هاي جهانى اسكى روى چمن جوانان در پيست بين المللى ديزين

رقابت هاي جهانى اسكى روى چمن جوانان در پيست بين المللى ديزين
05مرداد1395

رقابت هاي جهانى اسكى روى چمن جوانان در پيست بين المللى ديزين
در اين مسابقات كه از ٥ تا ٨ مرداد ماه در پيست ديزين برگزار مي شود، كشورهاى اتريش، سوئيس، ايتاليا، سوئد، آلمان، چك، ايران و ژاپن شركت دارند.
با آرزوى موفقيت براى آقاى حسين تير و خانم زهرا سولقانى از تيم كيا