فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AE065

1,924,000T

1.21 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE085

874,000T

0.55 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE103

6,297,000T

3.89 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

EM128

1,113,000T

0.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 0.5cm x 0.5cm

AE175

2,407,000T

1.46 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE228

6,594,000T

4 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1cm