فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AE085

511,000T

0.55 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE101

1,320,000T

1.42 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE103

3,957,000T

4.02 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

EMH030

1,316,000T

1.38 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

EMH033

1,204,000T

1.26 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

EMH034

1,348,000T

1.45 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE175

1,407,000T

1.46 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE216

1,209,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1.5cm x 0.5cm

AE228

3,855,000T

4 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1cm

AE111

1,310,000T

1.36 gr 18k ~

سایز کوچک

EMOH002

2,567,000T

2.76 gr 18k ~

سایز متوسط

AE331

3,943,000T

4.24 gr 18k ~

سایز : بزرگ