فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AE065

517,000T

1.11 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE085

265,000T

0.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE086

1,017,000T

2.18 gr 18k ~

قیمت این محصول برای دوعدد (یک جفت) گوشواره می باشد

AE101

592,000T

1.27 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE105

452,000T

0.97 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE113

1,031,000T

2.21 gr 18k ~

سایز حدودی گوشواره : 1.5cm x 1.5cm

AE153

2,687,000T

5.62 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE164

443,000T

0.95 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE165

634,000T

1.29 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE028

1,352,000T

2.9 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AE174

1,128,000T

2.42 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EA031

2,345,000T

4.84 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1cm

AE188

2,512,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AE146

2,270,000T

4.75 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

EM134

1,838,000T

3.94 gr 18k ~

قطر گوشواره : 1.5cm

EM136

2,208,000T

4.5 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 2cm

AE212

751,000T

1.61 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE220

919,000T

1.97 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EA048

2,160,000T

4.49 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE222

835,000T

1.79 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE234

1,572,000T

3.23 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AE228

1,831,000T

3.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1cm

AE221

587,000T

1.26 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TE066

1,347,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1.5cm

AE236

4,424,000T

9.25 gr 18k ~

سنگهای موجود: عقیق قرمز، انیکس،عقیق سبز و صدف

AE262

951,000T

2.04 gr 18k ~

دل و یک دله کن

ET046

772,000T

1.47 gr 18k ~

طول گوشواره: 3 سانتی متر

ET050

1,424,000T

2.96 gr 18k ~

طول گوشواره: 8 سانتی متر

AE246

1,709,000T

3.01 gr 18k ~

فرم مروارید : گلابی