فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AE085

828,000T

0.58 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE091

6,370,000T

4.37 gr 18k ~

رنگ سنگ : بنفش

AE103

5,663,000T

3.89 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

AE113

3,098,000T

2.17 gr 18k ~

سایز حدودی گوشواره : 1.5cm x 1.5cm

EM128

999,000T

0.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 0.5cm x 0.5cm

AE216

1,684,000T

1.18 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1.5cm x 0.5cm

AE228

5,919,000T

4 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1cm

EM173

2,013,000T

1.41 gr 18k ~

قطر گوشواره : 12mm

AE331

5,354,000T

3.75 gr 18k ~

سایز : بزرگ