فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AE065

622,000T

1.21 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE073

730,000T

1.42 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE085

267,000T

0.52 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE086

545,000T

1.06 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE105

540,000T

1.05 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE113

1,064,000T

2.07 gr 18k ~

سایز حدودی گوشواره : 1.5cm x 1.5cm

EMH041

577,000T

1.06 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

EMH029

852,000T

1.53 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

EMH030

793,000T

1.48 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

EMH033

696,000T

1.29 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

EMH034

781,000T

1.52 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

EMH042

509,000T

0.99 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE189

1,422,000T

2.6 gr 18k ~

سنگ قهوه ای

AE182

529,000T

1.03 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE203

1,116,000T

2.17 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EM128

334,000T

0.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 0.5cm x 0.5cm

AE130

661,000T

1.21 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد

AE267

629,000T

1.15 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE216

678,000T

1.32 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1.5cm x 0.5cm

AE213

1,728,000T

3.16 gr 18k ~

میناکاری قرمز

AE220

1,095,000T

2.13 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EM266

2,194,000T

4.14 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE222

997,000T

1.94 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE221

673,000T

1.31 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE111

1,247,000T

2.28 gr 18k ~

سایز کوچک

AE262

1,357,000T

2.64 gr 18k ~

دل و یک دله کن

ET040

736,000T

1.4 gr 18k ~

طول گوشواره: 2 سانتی متر

ET046

806,000T

1.44 gr 18k ~

طول گوشواره: 3 سانتی متر

AE246

1,403,000T

2.56 gr 18k ~

فرم مروارید : گلابی