فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AE065

613,000T

1.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE073

737,000T

1.43 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE101

762,000T

1.48 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE103

1,716,000T

2.97 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

EMH030

759,000T

1.41 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

EMH034

793,000T

1.54 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE174

1,165,000T

2.26 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE182

530,000T

1.03 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE146

2,409,000T

4.61 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

AE203

1,118,000T

2.17 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE130

668,000T

1.22 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد

AE220

1,098,000T

2.13 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EA048

2,199,000T

4.14 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE222

1,000,000T

1.94 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE140

3,065,000T

5.84 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

AE111

1,079,000T

1.97 gr 18k ~

سایز کوچک

AE232

4,261,000T

7.76 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 2.5cm طول گوشواره : 6cm

EM173

788,000T

1.53 gr 18k ~

قطر گوشواره : 12mm

AE236

4,463,000T

8.49 gr 18k ~

سنگهای موجود: عقیق قرمز، انیکس،عقیق سبز و صدف

AE262

1,360,000T

2.64 gr 18k ~

دل و یک دله کن

AE246

1,396,000T

2.54 gr 18k ~

فرم مروارید : گلابی