فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AE085

879,000T

0.63 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE101

1,898,000T

1.36 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE103

5,538,000T

3.89 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

AE028

3,810,000T

2.73 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AE182

1,507,000T

1.08 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EM128

1,018,000T

0.73 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 0.5cm x 0.5cm

EM134

5,597,000T

4.01 gr 18k ~

قطر گوشواره : 1.5cm

AE216

1,702,000T

1.22 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1.5cm x 0.5cm

AE220

2,931,000T

2.1 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE228

5,887,000T

4 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1cm

EM173

2,009,000T

1.44 gr 18k ~

قطر گوشواره : 12mm

EM187

4,396,000T

3.15 gr 18k ~

گوشواره میخی

AE333

10,998,000T

7.7 gr 18k ~

سنگ سفید و سرمه ای

AE319

24,257,000T

1.74 gr 18k ~

سنگ عقیق بیضی

TE001

1,972,000T

1.34 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

TE001

1,678,000T

1.14 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.