فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AE101

1,338,000T

1.42 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE103

4,008,000T

4.02 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

EMH030

1,333,000T

1.38 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

EMH033

1,220,000T

1.26 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN082

3,272,000T

3.47 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN147

2,913,000T

3.09 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AB271

3,859,000T

4 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 0.5cm

AB280

1,850,000T

1.87 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB267

1,520,000T

1.52 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm رنگ چرم : کله غازی

AB194

767,000T

0.75 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm چرم مشکی

AB204

606,000T

0.58 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AN310

2,819,000T

2.99 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AR087

4,991,000T

5.12 gr 18k ~

سنگ ها : بنفش و صورتی

AB282

1,483,000T

1.44 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AN307

4,913,000T

5.13 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

AB315

3,044,000T

3.09 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

BM116

530,000T

0.47 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

NR005

787,000T

0.8 gr 18k ~

ابعاد پروانه : 1cm x 1cm

AN331

1,014,000T

1.03 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

AN391

2,931,000T

3 gr 18k ~

طول زنجیر: 42 سانتی متر

AE175

1,426,000T

1.46 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE216

1,225,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1.5cm x 0.5cm

AN335

3,400,000T

3.48 gr 18k ~

طول گردنبند: 42 سانتی متر

AB354

577,000T

0.52 gr 18k ~

چرم رشته ای خاکی

BA041-2

3,679,000T

3.81 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای چرم بافت : مشکی

AE228

3,908,000T

4 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1cm

AB349

3,514,000T

3.64 gr 18k ~

چرم مشکی

BM094

3,651,000T

3.78 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AB356

1,350,000T

1.34 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x1.5cm

AE111

1,329,000T

1.36 gr 18k ~

سایز کوچک

AN377

1,244,000T

1.32 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 0/5cm

AN376

1,348,000T

1.43 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 2cm x 1.5cm

AB372

3,970,000T

4.13 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AB377

869,000T

0.87 gr 18k ~

توجه: مدل گوی طلا کوچک تر از عکس میباشد .

BR093

841,000T

0.8 gr 18k ~

چرم آبی روشن

BR090

935,000T

0.9 gr 18k ~

ساین مرد سایز کوچک

AB406

716,000T

0.69 gr 18k ~

تنالیته رنگ سنگها رندوم

AB439

599,000T

0.58 gr 18k ~

تغییر جزئی در سنگها

TN016

2,990,000T

3.06 gr 18k ~

میناکاری : سرمه ای

AB446

353,000T

0.3 gr 18k ~

با سنگ حدید قهوه ای

AB444

421,000T

0.37 gr 18k ~

سنگهای حدید طلایی

BTR035

1,142,000T

1.08 gr 18k ~

چرم فسفری