فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AR166

1,698,000T

3.2 gr 18k ~

عرض انگشتر : 1.5cm

AE086

562,000T

1.06 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه گوشواره می باشد

AE101

711,000T

1.34 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE103

1,683,000T

3.07 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

AE153

3,047,000T

5.62 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE164

504,000T

0.95 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE165

680,000T

1.22 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE167

801,000T

1.51 gr 18k ~

قیمت برای یک لنگه (یک عدد) میباشد

AN082

1,687,000T

3.18 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN089

1,551,000T

2.76 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN097

2,175,000T

4.1 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

AN138

2,102,000T

3.9 gr 18k ~

با آویز مروارید

AN146

1,461,000T

2.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4.5cm x 1cm

AN147

1,788,000T

3.37 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AN217

2,230,000T

3.96 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 4cm

AN236

1,509,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 2cm

AB271

2,166,000T

3.95 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 0.5cm

AB275

1,026,000T

1.8 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB276

940,000T

1.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm دو طرف رینگ : استاپر قهوه ای

AB127

1,280,000T

2.32 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AB136

712,000T

1.21 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm

AB137

1,063,000T

1.87 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AN039

1,768,000T

3.21 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 2cm رنگ سنگها: اسموکی(دودی) - یاقوت کبود(آبی نفتی)-گارنت (قرمز)

AB280

845,000T

1.46 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB257

1,280,000T

2.29 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AE028

1,485,000T

2.8 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AN132

1,991,000T

3.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1.5cm

AB277

1,603,000T

2.93 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm- رنگ استاپر: قهوه ای

AE174

1,284,000T

2.42 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AN152

1,678,000T

3.08 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1cm

AN081

2,027,000T

3.82 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AR276

2,868,000T

5.2 gr 18k ~

ابعاد مربع : 0.5cm x 0.5cm

AB204

356,000T

0.58 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB292

882,000T

1.54 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AN055

1,650,000T

3.11 gr 18k ~

قطر دایره : 2.5cm

AN248

1,836,000T

3.46 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

1,554,000T

2.93 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AB300

1,360,000T

2.43 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AR050

3,387,000T

6.26 gr 18k ~

سنگ ها : عقیق سبز و عقیق قرمز

AN307

2,761,000T

5.08 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

AN313

1,163,000T

2.13 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

TN014

1,231,000T

2.32 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1.5cm

TN016

1,242,000T

2.28 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

AN098

1,221,000T

2.23 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AB139

702,000T

1.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3.5cm x 1cm

AB122

1,243,000T

2.25 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AB315

1,828,000T

3.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

BM116

325,000T

0.48 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AE188

2,855,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AN252

2,220,000T

4.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AE197

1,165,000T

1.99 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

BA085

341,000T

0.52 gr 18k ~

عرض طلا : 4mm

AE146

2,458,000T

4.55 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

AE203

1,151,000T

2.17 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TN046

483,000T

0.85 gr 18k ~

ابعاد پروانه : 1cm x 1cm

AN334

458,000T

0.7 gr 18k ~

ابعاد گل مروارید : 1cm x 0/5cm

AN331

579,000T

1.03 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

AN316

1,751,000T

3.11 gr 18k ~

قلب با میناکاری سفید صدفی

EM136

2,389,000T

4.4 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 2cm

AN391

1,611,000T

2.86 gr 18k ~

طول زنجیر: 42 سانتی متر

AE216

652,000T

1.23 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1.5cm x 0.5cm

AN335

1,909,000T

3.39 gr 18k ~

طول گردنبند: 42 سانتی متر

BR106-4

437,000T

0.69 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

BM167

545,000T

0.9 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

AE212

795,000T

1.5 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB348

239,000T

0.37 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AN363

2,546,000T

4.52 gr 18k ~

رنگ میناکاری : سفید

BA041-2

1,959,000T

3.57 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

AB109

1,087,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

TKDB014

662,000T

1.05 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 1cm x 1cm

AE220

1,045,000T

1.97 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EA048

2,448,000T

4.49 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE222

949,000T

1.79 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE234

1,779,000T

3.23 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AE228

2,067,000T

3.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1cm

AB349

1,986,000T

3.62 gr 18k ~

چرم قهوه ای

AE221

663,000T

1.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TE066

1,520,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1.5cm

AB176

737,000T

1.39 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB368

424,000T

0.8 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

TKDB019

375,000T

0.54 gr 18k ~

سایز : نوزادی

TKDB026

421,000T

0.66 gr 18k ~