فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AE065

453,000T

1.2 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE085

264,000T

0.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE101

513,000T

1.36 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE103

1,343,000T

3.21 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

AE105

377,000T

1 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE153

2,189,000T

5.62 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE165

497,000T

1.23 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN082

1,534,000T

4.06 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN089

1,262,000T

3.11 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN097

1,488,000T

3.94 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

AN129

1,568,000T

3.92 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN135

785,000T

2.08 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN147

1,190,000T

3.15 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AN190

2,148,000T

5.34 gr 18k ~

سنگ ها : گارنت (قرمز) جیپسون ( یاسی ) سیترین (زرد) جیپسون (سبز)بلوتوپاز(آبی)

AB271

1,399,000T

3.53 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 0.5cm

AB276

683,000T

1.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB127

1,020,000T

2.57 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AB136

515,000T

1.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm

AB137

764,000T

1.85 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB153

431,000T

0.97 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AN039

1,319,000T

3.32 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 2cm

AB207

1,181,000T

2.94 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB280

764,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB255

753,000T

1.82 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm رنگ چرم : قهوه ای

AB257

951,000T

2.36 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB267

715,000T

1.72 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AE028

1,005,000T

2.66 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AN132

1,649,000T

4.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1.5cm

AB277

1,148,000T

2.91 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm رنگ استاپر : قهوه ای

AE174

944,000T

2.5 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AN081

1,345,000T

3.56 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AN125

2,400,000T

5.92 gr 18k ~

رنگ سنگ ها : کبود (سرمه ای )،جیپسون ( سبز )،آمیتیس (یاسی ) ابعاد آویز : 3cm x 3cm

AE061

2,422,000T

6.18 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 6cmx2.5cm

AR276

1,795,000T

4.52 gr 18k ~

ابعاد مربع : 0.5cm x 0.5cm

AB190

215,000T

0.44 gr 18k ~

ابعاد طلا : 8mm x 2mm

AB194

327,000T

0.75 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB204

271,000T

0.59 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB288

623,000T

1.48 gr 18k ~

قابلیت تنظیم طول بند

AE179

1,813,000T

4.8 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 1.5cm طول گوشواره : 2.5cm

AN043

873,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN055

1,148,000T

3.04 gr 18k ~

قطر دایره : 2.5cm

AN248

1,231,000T

3.26 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

971,000T

2.57 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AB300

866,000T

2.12 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

KDN010

897,000T

2.25 gr 18k ~

رنگ دایره چشم نظر: صورتی

KDN009

849,000T

2.13 gr 18k ~

رنگ چشم نظر: صورتی

AR050

2,430,000T

6.26 gr 18k ~

سنگ ها : عقیق سبز و عقیق قرمز

AB250

644,000T

1.59 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AN306

3,042,000T

7.82 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN307

1,985,000T

5.08 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

TN014

865,000T

2.29 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1.5cm

KDN014

961,000T

2.41 gr 18k ~

رنگ میناکاری نت: آبی فیروزه ای

TE006

2,078,000T

5.27 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1cm

AB285

363,000T

0.79 gr 18k ~

سایز آویز طلا : 1.5cm x 1cm

TN016

909,000T

2.32 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

AN098

759,000T

1.91 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AE182

377,000T

1 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AN136

2,017,000T

5.34 gr 18k ~

ابعاد حدودی پروانه : 4cm x 3cm

AN076

1,186,000T

3.14 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 1cm

KDN019

1,021,000T

2.56 gr 18k ~

رنگ گل ها بصورت رندوم

AB122

893,000T

2.25 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AB315

1,314,000T

3.22 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

AE188

2,038,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AN252

1,582,000T

4 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AB317

690,000T

1.64 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 1cm

AE197

906,000T

2.11 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

TE025

1,040,000T

2.12 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm طول گوشواره : 3.5cm

AE146

1,917,000T

4.9 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

TN041

1,063,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 1cm

AE203

831,000T

2.2 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB284

308,000T

0.63 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB335

392,000T

0.85 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

TB042

205,000T

0.37 gr 18k ~

ابعاد طلا : 8mm x 8mm رنگ چرم : نارنجی

AN179

1,280,000T

3.21 gr 18k ~