فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AE086

902,000T

2.18 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد

AE105

414,000T

1 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE153

2,392,000T

5.62 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE165

541,000T

1.23 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN146

1,102,000T

2.4 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4.5cm x 1cm

AN213

1,215,000T

2.87 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 1cm x 1cm

AN217

1,768,000T

3.96 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 4cm

AB276

715,000T

1.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB127

1,137,000T

2.63 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AB195

609,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AE028

1,117,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AN125

2,614,000T

5.92 gr 18k ~

رنگ سنگ ها : کبود (سرمه ای )،جیپسون ( سبز )،آمیتیس (یاسی ) ابعاد آویز : 3cm x 3cm

AE061

2,645,000T

6.18 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 6cmx2.5cm

AR276

2,107,000T

4.8 gr 18k ~

ابعاد مربع : 0.5cm x 0.5cm

AB204

289,000T

0.58 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB292

607,000T

1.35 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AE179

1,987,000T

4.8 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 1.5cm طول گوشواره : 2.5cm

AN043

978,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AB300

861,000T

1.91 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AR050

2,657,000T

6.26 gr 18k ~

سنگ ها : عقیق سبز و عقیق قرمز

AN306

3,358,000T

7.9 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

TN014

894,000T

2.16 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1.5cm

TE007

451,000T

1.09 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

TN016

980,000T

2.29 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

AE188

2,231,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AE197

929,000T

1.93 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

BBH001-1

1,407,000T

3.28 gr 18k ~

استاپر قهوه ای

AE203

861,000T

2.08 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB284

377,000T

0.74 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB335

393,000T

0.78 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

TKDB005

546,000T

1.15 gr 18k ~

چرم پهن: آبی فیروزه ای

TE036

1,631,000T

3.94 gr 18k ~

قطر گوشواره : 1.5cm

AN334

323,000T

0.65 gr 18k ~

ابعاد گل مروارید : 1cm x 0/5cm

AN331

421,000T

0.94 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

AN391

1,255,000T

2.81 gr 18k ~

طول زنجیر: 42 سانتی متر

TE054

760,000T

1.68 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 1cm

AE216

509,000T

1.23 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1.5cm x 0.5cm

AN335

1,527,000T

3.42 gr 18k ~

طول گردنبند: 42 سانتی متر

BR100

426,000T

0.86 gr 18k ~

چرم پهن قهوه ای تیره- ابعاد طلا : 1cm x 1cm

AN352

1,368,000T

3.2 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 0.5cm

BM167

461,000T

0.96 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

AE212

645,000T

1.56 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB348

200,000T

0.38 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AN363

2,019,000T

4.52 gr 18k ~

رنگ میناکاری : سفید

BA041-2

1,543,000T

3.57 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

AB109

848,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AE220

807,000T

1.95 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TE064

960,000T

2.32 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 2cm x 1cm

TE065

1,924,000T

4.49 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE222

765,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE234

1,440,000T

3.32 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AE228

1,639,000T

3.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1cm

AE221

521,000T

1.26 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TE066

1,206,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1.5cm

BM026

848,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 2cm

TKDB026

359,000T

0.71 gr 18k ~

رنگ چرم : آبی آسمانی

TE078

1,661,000T

3.72 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

BA028

815,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

BSH052

570,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد گوی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AB372

1,502,000T

3.47 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

BM131

712,000T

1.72 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 1.5cm

AB376

126,000T

0.2 gr 18k ~

سایز گوی 5 میلی متر در 5 میلی متر

AB126

658,000T

1.59 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 1cm

TKDB030

418,000T

0.84 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0.5cm