فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AE065

638,000T

1.16 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE073

787,000T

1.43 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE085

297,000T

0.54 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE086

594,000T

1.08 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE087

693,000T

1.26 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE101

803,000T

1.46 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE105

567,000T

1.03 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE113

1,128,000T

2.05 gr 18k ~

سایز حدودی گوشواره : 1.5cm x 1.5cm

AE153

3,098,000T

5.51 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE160

638,000T

1.1 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

EMH029

715,000T

1.24 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

EMH030

808,000T

1.41 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE164

539,000T

0.98 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

EMH033

737,000T

1.28 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

EMH034

847,000T

1.54 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE171

539,000T

0.98 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN082

1,866,000T

3.39 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN089

1,711,000T

2.95 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN129

2,448,000T

4.29 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN135

1,623,000T

2.95 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AB276

973,000T

1.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm دو طرف رینگ : استاپر قهوه ای

AN039

1,837,000T

3.22 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 2cm رنگ سنگها: اسموکی(دودی) - اتمی -گارنت (قرمز)

AE028

1,563,000T

2.84 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AR276

2,982,000T

5.2 gr 18k ~

ابعاد مربع : 0.5cm x 0.5cm

AB288

923,000T

1.5 gr 18k ~

قابلیت تنظیم طول بند

AB292

891,000T

1.5 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AN043

1,178,000T

2.14 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

1,673,000T

3.04 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AB300

1,430,000T

2.47 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AN307

3,533,000T

6.28 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

AN313

1,232,000T

2.18 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

NM152

1,271,000T

2.31 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1.5cm

AR279

2,559,000T

4.65 gr 18k ~

رنگ میناکاری : فیروزه ای

AE182

561,000T

1.02 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE074

754,000T

1.37 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN076

1,651,000T

3 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 1cm

AB122

1,480,000T

2.6 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

NM168

1,661,000T

2.8 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

AB225

3,918,000T

6.86 gr 18k ~

سنگ ها : اسموکی(دودی) و بلوتوپاز ( آبی روشن)

AB322

1,381,000T

2.42 gr 18k ~

چرم مشکی

AE146

2,647,000T

4.67 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

NM159

1,551,000T

2.74 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 1cm

AE203

1,205,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EM128

379,000T

0.69 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 0.5cm x 0.5cm

AN334

467,000T

0.73 gr 18k ~

ابعاد گل مروارید : 1cm x 0/5cm

AN316

1,813,000T

3.11 gr 18k ~

قلب با میناکاری سفید صدفی

AN391

1,667,000T

2.86 gr 18k ~

طول زنجیر: 42 سانتی متر

AB286

1,836,000T

3.15 gr 18k ~

دستبند تک زنجیر می باشد

AE216

677,000T

1.23 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1.5cm x 0.5cm

BA041-2

2,030,000T

3.57 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

AE220

1,172,000T

2.13 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EM147

1,370,000T

2.49 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 2cm x 1cm

EA048

2,344,000T

4.14 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE222

1,067,000T

1.94 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE221

677,000T

1.23 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE140

3,269,000T

5.84 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

AN377

814,000T

1.48 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 0/5cm

BA028

1,237,000T

2.12 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

AE232

4,533,000T

7.76 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 2.5cm طول گوشواره : 6cm

AB075

902,000T

1.64 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE236

4,760,000T

8.49 gr 18k ~

سنگهای موجود: عقیق قرمز، انیکس،عقیق سبز و صدف

AB094

974,000T

1.77 gr 18k ~

نماد ماه تیر

BM008

880,000T

1.6 gr 18k ~

نماد ماه آبان

AB091

847,000T

1.54 gr 18k ~

نماد ماه اردیبهشت

EMH049

638,000T

1.16 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE258

2,558,000T

4.45 gr 18k ~

رنگ سنگ اشکی: کریستالی رنگ سنگ مربع: جیپسون

AE262

1,376,000T

2.5 gr 18k ~

دل و یک دله کن

BR090

522,000T

0.82 gr 18k ~

ساین مرد سایز کوچک

TKDE011

851,000T

1.46 gr 18k ~

سفید صدفی

BTR048-2

659,000T

1.01 gr 18k ~

سایز دور مچ 14 سانتی متر

BSH094

390,000T

0.62 gr 18k ~

حکاکی : ام

BSH115

380,000T

0.59 gr 18k ~

حکاکی : Hope

BSH114

352,000T

0.54 gr 18k ~

حکاکی : Pease پیس

AB410

476,000T

0.72 gr 18k ~

طرح کره زمین

NM241

2,063,000T

3.65 gr 18k ~