فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AE065

780,000T

1.15 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE085

414,000T

0.61 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE101

882,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE103

2,574,000T

3.6 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

AE105

692,000T

1.02 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE153

3,880,000T

5.62 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE164

624,000T

0.92 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE165

867,000T

1.23 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN082

2,436,000T

3.59 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN089

2,014,000T

2.84 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN097

2,674,000T

3.94 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

AN135

1,853,000T

2.73 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN146

1,738,000T

2.4 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4.5cm x 1cm

AN147

2,212,000T

3.26 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AN190

3,755,000T

5.34 gr 18k ~

سنگ ها : گارنت (قرمز) جیپسون ( یاسی ) سیترین (زرد) جیپسون (سبز)بلوتوپاز(آبی)

AN217

2,771,000T

3.96 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 4cm

AN236

1,979,000T

2.74 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 2cm

AB271

2,677,000T

3.84 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 0.5cm

AB276

1,152,000T

1.61 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB127

1,705,000T

2.44 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AB136

892,000T

1.21 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm

AB137

1,321,000T

1.85 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AN039

2,318,000T

3.32 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 2cm

AB207

1,735,000T

2.46 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB233

579,000T

0.75 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB195

898,000T

1.22 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AB257

1,701,000T

2.41 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AE028

1,866,000T

2.75 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AN132

2,453,000T

3.55 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1.5cm

AE174

1,635,000T

2.41 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AN081

2,307,000T

3.4 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AN125

4,181,000T

5.92 gr 18k ~

رنگ سنگ ها : کبود (سرمه ای )،جیپسون ( سبز )،آمیتیس (یاسی ) ابعاد آویز : 3cm x 3cm

AE061

4,282,000T

6.18 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 6cmx2.5cm

AR276

3,380,000T

4.82 gr 18k ~

ابعاد مربع : 0.5cm x 0.5cm

AB194

673,000T

0.92 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB204

442,000T

0.58 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB292

1,078,000T

1.5 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AE179

3,258,000T

4.8 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 1.5cm طول گوشواره : 2.5cm

AN043

1,532,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN055

1,887,000T

2.78 gr 18k ~

قطر دایره : 2.5cm

AN248

2,212,000T

3.26 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

1,839,000T

2.71 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AB300

1,550,000T

2.18 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

KDN010

1,574,000T

2.25 gr 18k ~

رنگ دایره چشم نظر: صورتی

AR050

4,314,000T

6.26 gr 18k ~

سنگ ها : عقیق سبز و عقیق قرمز

AN306

5,395,000T

7.82 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN307

3,656,000T

5.29 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

AN313

1,383,000T

1.99 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

TN014

1,459,000T

2.15 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1.5cm

KDN014

1,686,000T

2.41 gr 18k ~

رنگ میناکاری نت: آبی فیروزه ای

TE006

3,664,000T

5.27 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1cm

TE007

739,000T

1.09 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB285

601,000T

0.79 gr 18k ~

سایز آویز طلا : 1.5cm x 1cm

TN016

1,607,000T

2.32 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

AN098

1,422,000T

2.04 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AE182

678,000T

1 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB146

729,000T

0.97 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm

AN136

3,624,000T

5.34 gr 18k ~

ابعاد حدودی پروانه : 4cm x 3cm

AN076

2,131,000T

3.14 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 1cm

TB021

574,000T

0.75 gr 18k ~

رنگ چرم : مشکی

AB315

2,228,000T

3.13 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

TB024

430,000T

0.53 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AE188

3,647,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AN252

2,826,000T

4.06 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AB317

1,184,000T

1.64 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 1cm

AE197

1,473,000T

2.01 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

TE025

1,678,000T

2.12 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm طول گوشواره : 3.5cm

AE146

3,392,000T

4.87 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

AE203

1,486,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB284

491,000T

0.62 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

TKDB003

1,021,000T

1.46 gr 18k ~

رنگ میناکاری گل: صورتی

TE036

2,674,000T

3.94 gr 18k ~

قطر گوشواره : 1.5cm

AE130

860,000T

1.23 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد

AN334

672,000T

0.91 gr 18k ~

ابعاد گل مروارید : 1cm x 0/5cm

AN331

677,000T

0.95 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

TKDB008

581,000T

0.76 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cmx1cm

TE046

665,000T

0.98 gr 18k ~