فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AE073

679,000T

1.4 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE086

514,000T

1.06 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد

AE101

601,000T

1.24 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE105

485,000T

1 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE113

1,038,000T

2.14 gr 18k ~

سایز حدودی گوشواره : 1.5cm x 1.5cm

AE153

2,792,000T

5.62 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE165

629,000T

1.23 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN082

1,741,000T

3.59 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN097

1,911,000T

3.94 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

AN129

2,178,000T

4.31 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN146

1,273,000T

2.4 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4.5cm x 1cm

AN147

1,494,000T

3.08 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AN190

2,721,000T

5.34 gr 18k ~

سنگ ها : گارنت (قرمز) جیپسون ( یاسی ) سیترین (زرد) جیپسون (سبز)بلوتوپاز(آبی)

AN213

1,419,000T

2.87 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 1cm x 1cm

AN217

2,004,000T

3.96 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 4cm

AN236

1,449,000T

2.74 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 2cm

AB276

827,000T

1.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB127

1,325,000T

2.63 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AB137

963,000T

1.84 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AN039

1,758,000T

3.49 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 2cm رنگ سنگها : سیترین(زرد) - بلوتوپاز(آبی)-لاندن (آبی)

AB280

953,000T

1.82 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB255

929,000T

1.78 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm رنگ چرم : قهوه ای

AB233

449,000T

0.78 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB195

701,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AE028

1,309,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AB277

1,489,000T

2.98 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm

AE174

1,164,000T

2.4 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AN125

3,035,000T

5.92 gr 18k ~

رنگ سنگ ها : کبود (سرمه ای )،جیپسون ( سبز )،آمیتیس (یاسی ) ابعاد آویز : 3cm x 3cm

AE061

3,085,000T

6.18 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 6cmx2.5cm

AR276

2,520,000T

4.88 gr 18k ~

ابعاد مربع : 0.5cm x 0.5cm

AB194

422,000T

0.77 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB204

335,000T

0.59 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB292

757,000T

1.46 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AE179

2,328,000T

4.8 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 1.5cm طول گوشواره : 2.5cm

AN043

1,108,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN055

1,465,000T

3.02 gr 18k ~

قطر دایره : 2.5cm

AN248

1,358,000T

2.8 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

1,339,000T

2.76 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AB300

1,128,000T

2.18 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AR050

3,102,000T

6.26 gr 18k ~

سنگ ها : عقیق سبز و عقیق قرمز

AN306

3,920,000T

7.9 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN307

2,632,000T

5.29 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

AN313

988,000T

1.97 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

TN014

1,047,000T

2.16 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1.5cm

KDN014

1,219,000T

2.41 gr 18k ~

رنگ میناکاری نت: آبی فیروزه ای

KDN030-2

1,366,000T

2.7 gr 18k ~

رنگ فیل: صورتی

TE006

2,508,000T

4.99 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1cm

TE007

528,000T

1.09 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB285

482,000T

0.86 gr 18k ~

سایز آویز طلا : 1.5cm x 1cm

TN016

1,143,000T

2.29 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

AN098

1,052,000T

2.09 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AE182

441,000T

0.91 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB146

541,000T

0.97 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm

AN076

1,523,000T

3.14 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 1cm

AB315

1,559,000T

3 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

BM116

342,000T

0.56 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AE188

2,612,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AN252

1,987,000T

3.95 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AB317

953,000T

1.82 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 1cm

AE197

1,074,000T

1.99 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

BBH001-1

1,640,000T

3.28 gr 18k ~

استاپر قهوه ای

AE146

2,450,000T

4.87 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

AE203

1,009,000T

2.08 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB284

395,000T

0.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

TKDB005

643,000T

1.18 gr 18k ~

چرم پهن: آبی فیروزه ای

TE034

325,000T

0.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 0.5cm x 0.5cm

TE036

1,911,000T

3.94 gr 18k ~

قطر گوشواره : 1.5cm

TN046

411,000T

0.78 gr 18k ~

ابعاد پروانه : 1cm x 1cm

AN334

383,000T

0.7 gr 18k ~

ابعاد گل مروارید : 1cm x 0/5cm

AN331

493,000T

0.95 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

TKDB011

458,000T

0.8 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0.5cm

KDB007

434,000T

0.76 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cmx1cm

TE005

2,263,000T

4.53 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 2cm

BM198

318,000T

0.51 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

BR113

575,000T

1.04 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 1cm

TE047

885,000T

1.75 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

TE048

612,000T

1.21 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.