فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AE065

642,000T

1.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE073

766,000T

1.42 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE085

318,000T

0.59 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE086

615,000T

1.14 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE087

680,000T

1.26 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE101

831,000T

1.54 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE103

1,804,000T

3.18 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

AE105

556,000T

1.03 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE113

1,106,000T

2.05 gr 18k ~

سایز حدودی گوشواره : 1.5cm x 1.5cm

AE153

2,927,000T

5.3 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE160

632,000T

1.11 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE161

702,000T

1.24 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE162

794,000T

1.41 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE164

529,000T

0.98 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

EMH034

831,000T

1.54 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE171

539,000T

1 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN082

1,830,000T

3.39 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN089

1,680,000T

2.95 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN129

2,516,000T

4.54 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN146

1,420,000T

2.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4.5cm x 1cm

AB271

2,133,000T

3.82 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 0.5cm

AB276

956,000T

1.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm دو طرف رینگ : استاپر قهوه ای

AB137

1,080,000T

1.87 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB153

578,000T

0.94 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AN039

1,804,000T

3.22 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 2cm رنگ سنگها: اسموکی(دودی) - اتمی -گارنت (قرمز)

AB207

1,545,000T

2.73 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB280

951,000T

1.63 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB255

1,080,000T

1.88 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AB233

492,000T

0.78 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB257

1,280,000T

2.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AE028

1,533,000T

2.84 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AN132

2,025,000T

3.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1.5cm

AB277

1,550,000T

2.78 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm- رنگ استاپر: کرم

AE174

1,295,000T

2.4 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AN152

1,631,000T

2.92 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1cm

AN081

1,970,000T

3.65 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AR276

2,927,000T

5.2 gr 18k ~

ابعاد مربع : 0.5cm x 0.5cm

AB194

432,000T

0.71 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB204

356,000T

0.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AE179

3,401,000T

6.3 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 1.5cm طول گوشواره : 2.5cm

AN043

1,155,000T

2.14 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

1,673,000T

3.1 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AB300

1,404,000T

2.47 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB282

861,000T

1.39 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AN307

2,571,000T

4.62 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

AN313

1,231,000T

2.22 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

EMH006

550,000T

1.02 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AR279

2,510,000T

4.65 gr 18k ~

رنگ میناکاری : فیروزه ای

AN098

1,209,000T

2.17 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AE182

550,000T

1.02 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE074

739,000T

1.37 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AB122

1,453,000T

2.6 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

NM168

1,631,000T

2.8 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

AB315

1,809,000T

3.16 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

AE188

2,905,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AB225

3,846,000T

6.86 gr 18k ~

سنگ ها : اسموکی(دودی) و بلوتوپاز ( آبی روشن)

AE197

1,226,000T

2.07 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

AE146

2,598,000T

4.67 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

NM159

1,523,000T

2.74 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 1cm

AE203

1,182,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EM128

372,000T

0.69 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 0.5cm x 0.5cm

KDB007

540,000T

0.87 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cmx1cm

AN316

1,780,000T

3.11 gr 18k ~

قلب با میناکاری سفید صدفی

EM136

2,743,000T

5 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 2cm

BM198

340,000T

0.5 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AN391

1,637,000T

2.86 gr 18k ~

طول زنجیر: 42 سانتی متر

AE266

916,000T

1.6 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE267

727,000T

1.27 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AB286

1,803,000T

3.15 gr 18k ~

دستبند تک زنجیر می باشد

AE216

680,000T

1.26 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1.5cm x 0.5cm

AN335

1,941,000T

3.39 gr 18k ~

طول گردنبند: 42 سانتی متر

AB348

200,000T

0.29 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AN362

1,550,000T

2.65 gr 18k ~

یکی خواهم یکی جویم

AN363

2,588,000T

4.52 gr 18k ~

رنگ میناکاری : سفید

AB354

362,000T

0.54 gr 18k ~

رنگ چرم : قرمز

BA041-2

1,993,000T

3.57 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

AB109

1,106,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AR344

1,777,000T

3.07 gr 18k ~