فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AW021

711,000T

1.34 gr 18k ~

نگین سفید

AE073

712,000T

1.43 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE085

323,000T

0.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE087

627,000T

1.26 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE105

512,000T

1.03 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE113

1,170,000T

2.35 gr 18k ~

سایز حدودی گوشواره : 1.5cm x 1.5cm

AE153

2,809,000T

5.51 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

EMH029

630,000T

1.2 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

EMH030

734,000T

1.41 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE164

488,000T

0.98 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

EMH033

670,000T

1.28 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

EMH034

766,000T

1.54 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE171

488,000T

0.98 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN082

1,583,000T

3.18 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN129

2,223,000T

4.29 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN135

1,404,000T

2.82 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN147

1,718,000T

3.45 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AB276

842,000T

1.56 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm دو طرف رینگ : استاپر قهوه ای

AB199

374,000T

0.61 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 1cm x 1cm

AB280

1,012,000T

1.89 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB257

1,001,000T

1.88 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm استاپر قهوه ای

AB267

837,000T

1.54 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AR276

2,709,000T

5.2 gr 18k ~

ابعاد مربع : 0.5cm x 0.5cm

AB190

273,000T

0.45 gr 18k ~

ابعاد طلا : 8mm x 2mm

AB194

452,000T

0.81 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB288

807,000T

1.43 gr 18k ~

قابلیت تنظیم طول بند

AN043

1,065,000T

2.14 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

1,518,000T

3.05 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AN307

3,203,000T

6.28 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

AN313

1,113,000T

2.17 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

NM152

1,150,000T

2.31 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1.5cm

AR279

2,315,000T

4.65 gr 18k ~

رنگ میناکاری : فیروزه ای

AN076

1,494,000T

3 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 1cm

KDN019

1,390,000T

2.62 gr 18k ~

رنگ گل ها بصورت رندوم

AB197

3,346,000T

6.5 gr 18k ~

قطر النگو: 5.6cm

NM168

1,514,000T

2.8 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

AB322

1,254,000T

2.42 gr 18k ~

چرم مشکی

AE146

2,402,000T

4.67 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

NM159

1,408,000T

2.74 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 1cm

AE203

1,090,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EM134

2,181,000T

4.38 gr 18k ~

قطر گوشواره : 1.5cm

AN334

394,000T

0.66 gr 18k ~

ابعاد گل مروارید : 1cm x 0/5cm

AE216

622,000T

1.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1.5cm x 0.5cm

AN352

1,796,000T

3.52 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 0.5cm

AB348

183,000T

0.28 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AE220

1,060,000T

2.13 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EM147

1,240,000T

2.49 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 2cm x 1cm

EA048

2,127,000T

4.14 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE222

971,000T

1.95 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE221

612,000T

1.23 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE140

2,962,000T

5.84 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

AN377

652,000T

1.31 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 0/5cm

AN376

756,000T

1.52 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 2cm x 1.5cm

BA028

1,151,000T

2.17 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

AE232

4,126,000T

7.76 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 2.5cm طول گوشواره : 6cm

AB377

203,000T

0.31 gr 18k ~

توجه: مدل گوی طلا کوچک تر از عکس میباشد .

AB376

387,000T

0.68 gr 18k ~

سایز گوی 5 میلی متر در 5 میلی متر

AB075

816,000T

1.64 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE236

4,315,000T

8.49 gr 18k ~

سنگهای موجود: عقیق قرمز، انیکس،عقیق سبز و صدف

KDB003

574,000T

0.97 gr 18k ~

رنگ توپک : صورتی

EMH049

572,000T

1.15 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE258

2,325,000T

4.45 gr 18k ~

رنگ سنگ اشکی: کریستالی

AE262

1,334,000T

2.68 gr 18k ~

دل و یک دله کن

AB410

542,000T

0.93 gr 18k ~

طرح کره زمین

BM034

911,000T