فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AE065

643,000T

1.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE073

768,000T

1.42 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE085

319,000T

0.59 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE086

616,000T

1.14 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE087

681,000T

1.26 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE101

833,000T

1.54 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE103

1,808,000T

3.18 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

AE105

557,000T

1.03 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE113

1,109,000T

2.05 gr 18k ~

سایز حدودی گوشواره : 1.5cm x 1.5cm

AE153

2,933,000T

5.3 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE160

633,000T

1.11 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE161

703,000T

1.24 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE162

795,000T

1.41 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE164

530,000T

0.98 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

EMH034

833,000T

1.54 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE171

541,000T

1 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN082

1,834,000T

3.39 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN089

1,683,000T

2.95 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN129

2,522,000T

4.54 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN146

1,423,000T

2.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4.5cm x 1cm

AB271

2,138,000T

3.82 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 0.5cm

AB276

958,000T

1.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm دو طرف رینگ : استاپر قهوه ای

AB137

1,082,000T

1.87 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB153

579,000T

0.94 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AN039

1,807,000T

3.22 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 2cm رنگ سنگها: اسموکی(دودی) - اتمی -گارنت (قرمز)

AB207

1,548,000T

2.73 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB280

952,000T

1.63 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB255

1,082,000T

1.88 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AB233

492,000T

0.78 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB257

1,283,000T

2.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AE028

1,536,000T

2.84 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AN132

2,029,000T

3.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1.5cm

AB277

1,553,000T

2.78 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm- رنگ استاپر: کرم

AE174

1,298,000T

2.4 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AN152

1,634,000T

2.92 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1cm

AN081

1,975,000T

3.65 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AR276

2,933,000T

5.2 gr 18k ~

ابعاد مربع : 0.5cm x 0.5cm

AB194

433,000T

0.71 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB204

357,000T

0.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AE179

3,409,000T

6.3 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 1.5cm طول گوشواره : 2.5cm

AN043

1,158,000T

2.14 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

1,726,000T

3.19 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AB300

1,407,000T

2.47 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB282

863,000T

1.39 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AN307

2,576,000T

4.62 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

AN313

1,234,000T

2.22 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

EMH006

551,000T

1.02 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AR279

2,516,000T

4.65 gr 18k ~

رنگ میناکاری : فیروزه ای

AN098

1,212,000T

2.17 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AE182

551,000T

1.02 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE074

741,000T

1.37 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AB122

1,456,000T

2.6 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

NM168

1,635,000T

2.8 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

AB315

1,813,000T

3.16 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

AE188

2,911,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AB225

3,854,000T

6.86 gr 18k ~

سنگ ها : اسموکی(دودی) و بلوتوپاز ( آبی روشن)

AE197

1,229,000T

2.07 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

AE146

2,603,000T

4.67 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

NM159

1,526,000T

2.74 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 1cm

AE203

1,185,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EM128

373,000T

0.69 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 0.5cm x 0.5cm

KDB007

541,000T

0.87 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cmx1cm

AN316

1,784,000T

3.11 gr 18k ~

قلب با میناکاری سفید صدفی

EM136

2,749,000T

5 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 2cm

BM198

341,000T

0.5 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AN391

1,641,000T

2.86 gr 18k ~

طول زنجیر: 42 سانتی متر

AE266

918,000T

1.6 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE267

728,000T

1.27 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AB286

1,807,000T

3.15 gr 18k ~

دستبند تک زنجیر می باشد

AE216

681,000T

1.26 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1.5cm x 0.5cm

AN335

1,945,000T

3.39 gr 18k ~

طول گردنبند: 42 سانتی متر

AB348

200,000T

0.29 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AN362

1,553,000T

2.65 gr 18k ~

یکی خواهم یکی جویم

AN363

2,593,000T

4.52 gr 18k ~

رنگ میناکاری : سفید

AB354

363,000T

0.54 gr 18k ~

رنگ چرم : قرمز

BA041-2

1,997,000T

3.57 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

AB109

1,109,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm