فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AR260

1,961,000T

3.4 gr 18k ~

نقره مات طلا براق

AE065

622,000T

1.21 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE073

730,000T

1.42 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE085

267,000T

0.52 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE086

545,000T

1.06 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE105

540,000T

1.05 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE113

1,064,000T

2.07 gr 18k ~

سایز حدودی گوشواره : 1.5cm x 1.5cm

EMH041

577,000T

1.06 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

EMH029

852,000T

1.53 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

EMH030

793,000T

1.48 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

EMH033

696,000T

1.29 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

EMH034

781,000T

1.52 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

EMH042

509,000T

0.99 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN082

1,933,000T

3.76 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN097

1,975,000T

3.84 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

AN129

2,143,000T

4.02 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN135

1,136,000T

2.21 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN147

1,789,000T

3.48 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AB271

1,953,000T

3.66 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 0.5cm

AB276

893,000T

1.61 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm دو طرف رینگ : استاپر قهوه ای

AB127

1,432,000T

2.69 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AB137

991,000T

1.79 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB153

569,000T

0.97 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AB199

379,000T

0.6 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 1cm x 1cm

AB280

1,032,000T

1.87 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB255

986,000T

1.79 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AB195

734,000T

1.29 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AN121

1,790,000T

3.29 gr 18k ~

سنگ ها : جیپسون (سبز تیره) آمیتیس (سبزروشن)

AN152

1,758,000T

3.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1cm

AN081

1,903,000T

3.7 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AR276

2,594,000T

4.96 gr 18k ~

ابعاد مربع : 0.5cm x 0.5cm

AB190

280,000T

0.45 gr 18k ~

ابعاد طلا : 8mm x 2mm

AB194

419,000T

0.72 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm چرم مشکی

AB204

342,000T

0.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB288

787,000T

1.35 gr 18k ~

قابلیت تنظیم طول بند

AB292

816,000T

1.44 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AN043

1,146,000T

2.23 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

1,553,000T

3.02 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

KDN009

1,329,000T

2.43 gr 18k ~

رنگ چشم نظر: صورتی

AE189

1,422,000T

2.6 gr 18k ~

سنگ قهوه ای

AN306

3,368,000T

6.38 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN307

3,234,000T

6.14 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

KDB002

1,438,000T

2.63 gr 18k ~

میناکاری سفید

NMH068

1,184,000T

2.24 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

AR279

2,427,000T

4.72 gr 18k ~

رنگ میناکاری : فیروزه ای

AN098

1,138,000T

2.14 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AE182

529,000T

1.03 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB146

472,000T

0.78 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm

AB238

410,000T

0.66 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AN136

2,798,000T

5.44 gr 18k ~

ابعاد حدودی پروانه : 4cm x 3cm

AN076

1,414,000T

2.75 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 1cm

KDN019

1,487,000T

2.72 gr 18k ~

رنگ گل ها بصورت رندوم

NM168

1,553,000T

2.85 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

AB260

853,000T

1.31 gr 18k ~

قطر سکه : 1.5 cm

AB317

1,001,000T

1.81 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 1cm

AB322

1,679,000T

3.17 gr 18k ~

چرم مشکی

NM173

1,022,000T

1.86 gr 18k ~

ابعاد طلا : 4.5cm x 0/5cm

BA085

348,000T

0.55 gr 18k ~

عرض طلا : 4mm

AE203

1,116,000T

2.17 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB284

405,000T

0.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

EM128

334,000T

0.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 0.5cm x 0.5cm

AE130

661,000T

1.21 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد

TKDN008

1,334,000T

2.44 gr 18k ~

بدون چشم ونظر

AN334

425,000T

0.7 gr 18k ~

ابعاد گل مروارید : 1cm x 0/5cm

AN331

598,000T

1.1 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

AE267

629,000T

1.15 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN162

1,608,000T

2.94 gr 18k ~