فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AR260

2,198,000T

3.94 gr 18k ~

نقره مات طلا براق

AE073

723,000T

1.42 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE085

285,000T

0.56 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE086

555,000T

1.09 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE101

693,000T

1.36 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE105

535,000T

1.05 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE113

1,197,000T

2.35 gr 18k ~

سایز حدودی گوشواره : 1.5cm x 1.5cm

EMH041

578,000T

1.07 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

EMH029

845,000T

1.53 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

EMH030

787,000T

1.48 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

EMH033

690,000T

1.29 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

EMH034

774,000T

1.52 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

EMH042

504,000T

0.99 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN082

1,916,000T

3.76 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN097

2,115,000T

4.15 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

AN129

2,125,000T

4.02 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN147

1,880,000T

3.69 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AN236

1,390,000T

2.6 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 2cm

AB271

2,033,000T

3.85 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 0.5cm

AB276

885,000T

1.61 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm دو طرف رینگ : استاپر قهوه ای

AB137

983,000T

1.79 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB255

1,354,000T

2.53 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AB257

1,237,000T

2.3 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB267

835,000T

1.5 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB277

1,389,000T

2.63 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm- رنگ استاپر: کرم

AN152

1,743,000T

3.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1cm

AN081

1,885,000T

3.7 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AB190

273,000T

0.44 gr 18k ~

ابعاد طلا : 8mm x 2mm

AB194

487,000T

0.86 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm چرم مشکی

AB204

339,000T

0.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB211

1,610,000T

2.97 gr 18k ~

دستبند یک زنجیره می باشد

AN310

1,564,000T

3.07 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AB300

1,039,000T

1.9 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB282

808,000T

1.37 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

KDN009

1,317,000T

2.43 gr 18k ~

رنگ چشم نظر: صورتی

AE189

1,410,000T

2.6 gr 18k ~

سنگ قهوه ای

AN306

3,644,000T

6.98 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN307

3,205,000T

6.14 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

AN313

1,103,000T

2.1 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

NMH068

1,204,000T

2.3 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

AR279

2,405,000T

4.72 gr 18k ~

رنگ میناکاری : فیروزه ای

AE182

524,000T

1.03 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB227

1,080,000T

1.98 gr 18k ~

چرم مشکی

AB238

432,000T

0.71 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AN136

2,772,000T

5.44 gr 18k ~

ابعاد حدودی پروانه : 4cm x 3cm

AN076

1,340,000T

2.63 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 1cm

AB317

1,018,000T

1.86 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 1cm

AE197

1,015,000T

1.95 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

AB322

1,664,000T

3.17 gr 18k ~

چرم مشکی

AE203

1,105,000T

2.17 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EM128

336,000T

0.66 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 0.5cm x 0.5cm

AE130

661,000T

1.22 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد

TKDN008

1,323,000T

2.44 gr 18k ~

بدون چشم ونظر

AN334

410,000T

0.72 gr 18k ~

ابعاد گل مروارید : 1cm x 0/5cm

AN331

654,000T

1.22 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

BM198

300,000T

0.45 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

BR113

570,000T

0.98 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 1cm

AE216

693,000T

1.36 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1.5cm x 0.5cm

AN335

1,860,000T

3.43 gr 18k ~

طول گردنبند: 42 سانتی متر

BR109

417,000T

0.68 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 0.5cm

AN352

1,617,000T

3.11 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 0.5cm

TKDB014

629,000T

1.03 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 1cm x 1cm

AE220

1,085,000T

2.13 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EM266

2,175,000T

4.14 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE222

988,000T

1.94 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE221

667,000T

1.31 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE140

3,030,000T

5.84 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

TKDB017

504,000T

0.8 gr 18k ~

چرم زرد فسفری

AB356

702,000T

1.24 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x1.5cm

AE111

1,068,000T

1.97 gr 18k ~

سایز کوچک

AN377

820,000T

1.61 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 0/5cm

AN376

754,000T

1.48 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 2cm x 1.5cm