فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AE073

877,000T

1.42 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE153

3,601,000T

5.72 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

EMH030

947,000T

1.48 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

EMH033

830,000T

1.29 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN082

2,324,000T

3.76 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN089

2,043,000T

3.13 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN129

2,561,000T

4.02 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN147

2,268,000T

3.67 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AB275

1,134,000T

1.72 gr 18k ~

استاپر قهوه ای

AB276

1,085,000T

1.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm دو طرف رینگ : استاپر قهوه ای

AB127

1,711,000T

2.69 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AB137

1,177,000T

1.79 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB280

1,294,000T

1.98 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB233

485,000T

0.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AN074

2,703,000T

4.32 gr 18k ~

سنگ های صدف و عقیق سبز

AN152

2,096,000T

3.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1cm

AR276

3,109,000T

4.96 gr 18k ~

ابعاد مربع : 0.5cm x 0.5cm

AB194

494,000T

0.72 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm چرم مشکی

AB204

413,000T

0.59 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB211

1,900,000T

2.92 gr 18k ~

دستبند یک زنجیره می باشد

AN310

1,798,000T

2.91 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

KDN009

1,529,000T

2.35 gr 18k ~

رنگ چشم نظر: صورتی

AN306

4,030,000T

6.38 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN307

3,871,000T

6.14 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

EM252

3,227,000T

5.08 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1cm

AB285

565,000T

0.8 gr 18k ~

سایز آویز طلا : 1.5cm x 1cm

AR279

2,917,000T

4.72 gr 18k ~

رنگ میناکاری : فیروزه ای

AN098

1,632,000T

2.58 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AE182

636,000T

1.03 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB197

3,941,000T

6.2 gr 18k ~

قطر النگو: 5.6cm

BBH001-2

1,986,000T

3.09 gr 18k ~

استاپر قهوه ای

AB335

336,000T

0.43 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

NR005

875,000T

1.31 gr 18k ~

ابعاد پروانه : 1cm x 1cm

AN331

576,000T

0.88 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

BR113

670,000T

0.97 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 1cm

AN391

1,952,000T

3 gr 18k ~

طول زنجیر: 42 سانتی متر

AE267

709,000T

1.09 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE175

963,000T

1.48 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE216

772,000T

1.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1.5cm x 0.5cm

AN335

2,264,000T

3.48 gr 18k ~

طول گردنبند: 42 سانتی متر

AN352

1,751,000T

2.78 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 0.5cm

AN362

1,751,000T

2.65 gr 18k ~

یکی خواهم یکی جویم

AE220

1,316,000T

2.13 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EM266

2,624,000T

4.14 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE222

1,180,000T

1.91 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE228

2,603,000T

4 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1cm

AB349

2,315,000T

3.64 gr 18k ~

چرم مشکی

AB369

1,931,000T

3.01 gr 18k ~

طوسی قهوه ای

AE221

809,000T

1.31 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB176

883,000T

1.43 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB368

533,000T

0.82 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

BM094

2,308,000T

3.62 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AB223

510,000T

0.72 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 8mm x 8mm

AN377

989,000T

1.6 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 0/5cm

AB372

2,235,000T

3.51 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AB075

1,013,000T

1.64 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1.5cm

EM173

914,000T

1.48 gr 18k ~

قطر گوشواره : 12mm