فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AE065

680,000T

1.21 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE073

798,000T

1.42 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE085

297,000T

0.53 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE086

590,000T

1.05 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE101

803,000T

1.43 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE113

1,236,000T

2.2 gr 18k ~

سایز حدودی گوشواره : 1.5cm x 1.5cm

AE153

3,280,000T

5.72 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

EMH029

925,000T

1.53 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

EMH030

864,000T

1.48 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

EMH033

757,000T

1.29 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

EMH034

854,000T

1.52 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

EMH042

556,000T

0.99 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN082

2,113,000T

3.76 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN129

2,336,000T

4.02 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN147

2,226,000T

3.96 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AN191

2,807,000T

4.72 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AB271

2,128,000T

3.66 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 0.5cm

AB276

992,000T

1.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm دو طرف رینگ : استاپر قهوه ای

AB127

1,561,000T

2.69 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AB233

503,000T

0.77 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AN074

2,461,000T

4.32 gr 18k ~

سنگ های صدف و عقیق سبز

AN152

1,914,000T

3.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1cm

AN081

2,079,000T

3.7 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AR276

2,831,000T

4.96 gr 18k ~

ابعاد مربع : 0.5cm x 0.5cm

AB211

1,736,000T

2.92 gr 18k ~

دستبند یک زنجیره می باشد

AB288

852,000T

1.35 gr 18k ~

قابلیت تنظیم طول بند

AN310

1,697,000T

3.02 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AB282

874,000T

1.36 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

KDN009

1,397,000T

2.35 gr 18k ~

رنگ چشم نظر: صورتی

AE189

1,546,000T

2.6 gr 18k ~

سنگ قهوه ای

AN307

3,527,000T

6.14 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

EM252

2,942,000T

5.08 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1cm

AR279

2,653,000T

4.72 gr 18k ~

رنگ میناکاری : فیروزه ای

AE182

579,000T

1.03 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AN136

3,058,000T

5.44 gr 18k ~

ابعاد حدودی پروانه : 4cm x 3cm

AN076

1,349,000T

2.4 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 1cm

NM168

1,689,000T

2.85 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

BBH001-1

1,813,000T

3.09 gr 18k ~

استاپر قهوه ای

NM173

1,061,000T

1.83 gr 18k ~

ابعاد طلا : 4.5cm x 0/5cm

AE203

1,231,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EM128

371,000T

0.66 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 0.5cm x 0.5cm

NR005

510,000T

0.85 gr 18k ~

ابعاد پروانه : 1cm x 1cm

AE130

695,000T

1.17 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد

TKDN008

1,409,000T

2.37 gr 18k ~

بدون چشم ونظر

AN331

577,000T

0.97 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

BM198

318,000T

0.44 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AN391

1,814,000T

3.05 gr 18k ~

طول زنجیر: 42 سانتی متر

AE267

660,000T

1.11 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE175

880,000T

1.48 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AB286

1,570,000T

2.64 gr 18k ~

دستبند تک زنجیر می باشد

AN335

2,081,000T

3.5 gr 18k ~

طول گردنبند: 42 سانتی متر

AN352

1,808,000T

3.14 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 0.5cm

BR106-4

402,000T

0.59 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB348

189,000T

0.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AN362

1,614,000T

2.66 gr 18k ~

یکی خواهم یکی جویم

AB354

391,000T

0.57 gr 18k ~