فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AE086

867,000T

2.18 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد

AE105

397,000T

1 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE153

2,300,000T

5.62 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE165

521,000T

1.23 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN213

1,168,000T

2.87 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 1cm x 1cm

AN217

1,704,000T

3.96 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 4cm

AB127

1,095,000T

2.63 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AB195

587,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AE028

1,073,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AN125

2,517,000T

5.92 gr 18k ~

رنگ سنگ ها : کبود (سرمه ای )،جیپسون ( سبز )،آمیتیس (یاسی ) ابعاد آویز : 3cm x 3cm

AE061

2,545,000T

6.18 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 6cmx2.5cm

AR276

2,028,000T

4.8 gr 18k ~

ابعاد مربع : 0.5cm x 0.5cm

AB204

275,000T

0.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB292

585,000T

1.35 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AE179

1,908,000T

4.8 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 1.5cm طول گوشواره : 2.5cm

AN043

942,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

1,022,000T

2.57 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AB300

830,000T

1.91 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AR050

2,555,000T

6.26 gr 18k ~

سنگ ها : عقیق سبز و عقیق قرمز

AN306

3,229,000T

7.9 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN307

2,169,000T

5.29 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

TN014

839,000T

2.11 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1.5cm

TE007

433,000T

1.09 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB285

407,000T

0.86 gr 18k ~

سایز آویز طلا : 1.5cm x 1cm

TN016

943,000T

2.29 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

AE188

2,144,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AB317

723,000T

1.64 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 1cm

AE197

898,000T

1.93 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

BBH001-1

1,353,000T

3.28 gr 18k ~

استاپر قهوه ای

AE203

827,000T

2.08 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB284

365,000T

0.74 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB335

381,000T

0.78 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

TKDB005

528,000T

1.15 gr 18k ~

چرم پهن: آبی فیروزه ای

TKDB003

976,000T

2.27 gr 18k ~

رنگ میناکاری گل: صورتی

AN331

406,000T

0.94 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

KDB007

383,000T

0.8 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cmx1cm

AN391

1,222,000T

2.84 gr 18k ~

طول زنجیر: 42 سانتی متر

TE054

733,000T

1.68 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 1cm

AN335

1,854,000T

4.31 gr 18k ~

طول گردنبند: 42 سانتی متر

BR100

412,000T

0.86 gr 18k ~

چرم پهن قهوه ای تیره- ابعاد طلا : 1cm x 1cm

AN352

1,316,000T

3.2 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 0.5cm

BM167

445,000T

0.96 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

AE212

620,000T

1.56 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AN363

1,945,000T

4.52 gr 18k ~

رنگ میناکاری : سفید

BA041-2

1,485,000T

3.57 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

AB109

815,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AE220

775,000T

1.95 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TE065

1,851,000T

4.49 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE222

735,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE234

1,385,000T

3.32 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AE228

1,579,000T

3.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1cm

AE221

501,000T

1.26 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TE066

1,161,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1.5cm

BM026

815,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 2cm

TKDB026

347,000T

0.71 gr 18k ~

رنگ چرم : آبی آسمانی

TE078

1,600,000T

3.72 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

BA028

784,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

BSH052

549,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد گوی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AB372

1,445,000T

3.47 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AB126

632,000T

1.59 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 1cm