فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AE073

724,000T

1.36 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE086

538,000T

1.01 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه گوشواره می باشد

AE087

532,000T

1 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد گوشواره می باشد.

AE101

660,000T

1.24 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE167

772,000T

1.45 gr 18k ~

قیمت برای یک لنگه (یک عدد) میباشد

AN082

2,100,000T

3.94 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN089

1,659,000T

2.95 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN097

1,988,000T

3.73 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

AN138

2,111,000T

3.9 gr 18k ~

توجه: به پروانه وسط مروارید متصل می باشد

AN147

1,737,000T

3.26 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AN191

2,850,000T

5.04 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN236

1,317,000T

2.41 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 2cm

AB275

918,000T

1.59 gr 18k ~

استاپر قهوه ای

AB276

944,000T

1.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm دو طرف رینگ : استاپر قهوه ای

AB137

1,067,000T

1.87 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB207

1,525,000T

2.73 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB280

960,000T

1.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AE028

1,492,000T

2.8 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AN132

2,288,000T

4.17 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1.5cm

AB277

1,733,000T

3.16 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm- رنگ استاپر: قهوه ای

AE174

1,236,000T

2.32 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AN081

2,036,000T

3.82 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AB194

448,000T

0.75 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB288

801,000T

1.34 gr 18k ~

قابلیت تنظیم طول بند

AB292

859,000T

1.49 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB300

1,387,000T

2.47 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AN306

4,079,000T

7.49 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN307

2,677,000T

4.88 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

AN313

1,215,000T

2.22 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

EA031

2,714,000T

4.93 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1cm

NMH068

1,343,000T

2.46 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

AN098

1,338,000T

2.44 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AE182

506,000T

0.95 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE074

751,000T

1.41 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN076

1,439,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 1cm

AB122

1,210,000T

2.18 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AB315

1,595,000T

2.8 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

AE188

2,867,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AN252

2,149,000T

3.9 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AE146

2,474,000T

4.5 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

AE203

1,167,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EM128

373,000T

0.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 0.5cm x 0.5cm

AN334

438,000T

0.7 gr 18k ~

ابعاد گل مروارید : 1cm x 0/5cm

KDB007

534,000T

0.87 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cmx1cm

AN316

1,759,000T

3.11 gr 18k ~

قلب با میناکاری سفید صدفی

EM136

2,383,000T

4.35 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 2cm

BM198

337,000T

0.5 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

BR113

598,000T

0.99 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 1cm

AN391

1,617,000T

2.86 gr 18k ~

طول زنجیر: 42 سانتی متر

AE216

607,000T

1.14 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1.5cm x 0.5cm

AN335

1,917,000T

3.39 gr 18k ~

طول گردنبند: 42 سانتی متر

AE212

810,000T

1.52 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AN363

2,556,000T

4.52 gr 18k ~

رنگ میناکاری : سفید

BA041-2

1,968,000T

3.57 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

RM256

4,466,000T

8.38 gr 18k ~

مدل مردانه

AB109

1,092,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

EA048

2,458,000T

4.49 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE222

916,000T

1.72 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE234

1,786,000T

3.23 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AE228

2,075,000T

3.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1cm

AB349

1,994,000T

3.62 gr 18k ~

چرم قهوه ای

AE221

671,000T

1.26 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TE066

1,515,000T

2.68 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1.5cm

BM015

463,000T

0.87 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1cm

AB176

692,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB356

710,000T

1.2 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x1.5cm

AN377

698,000T

1.31 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 0/5cm

AN376

884,000T

1.66 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 2cm x 1.5cm

BA028

1,035,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

AE232

4,397,000T

7.76 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 2.5cm طول گوشواره : 6cm

AB376

496,000T

0.85 gr 18k ~

سایز گوی 5 میلی متر در 5 میلی متر

AB126

847,000T

1.59 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 1cm

TKDB030

518,000T

0.84 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0.5cm

BM057

1,034,000T

1.94 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm

BM022

586,000T

1.1 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1cm

AB118

1,225,000T

2.3 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1.5cm