فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AR066

3,294,000T

5.95 gr 18k ~

رنگ سنگ مستطیل:بنفش رنگ سنگ مربع: گارنت رنگ سنگ بیضی: آبی آسمانی

AE065

599,000T

1.12 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE073

728,000T

1.36 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE087

535,000T

1 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد گوشواره می باشد.

AE167

776,000T

1.45 gr 18k ~

قیمت برای یک لنگه (یک عدد) میباشد

AN082

2,109,000T

3.94 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN089

1,709,000T

3.03 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN129

2,383,000T

4.29 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN138

2,120,000T

3.9 gr 18k ~

توجه: به پروانه وسط مروارید متصل می باشد

AN147

1,745,000T

3.26 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AN191

2,862,000T

5.04 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AB275

922,000T

1.59 gr 18k ~

استاپر قهوه ای

AB276

948,000T

1.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm دو طرف رینگ : استاپر قهوه ای

AB137

1,071,000T

1.87 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB207

1,532,000T

2.73 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB280

964,000T

1.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB255

1,130,000T

1.99 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AB267

847,000T

1.45 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AE028

1,498,000T

2.8 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AN132

2,297,000T

4.17 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1.5cm

AB277

1,740,000T

3.16 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm- رنگ استاپر: قهوه ای

AE174

1,241,000T

2.32 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AN152

1,617,000T

2.92 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1cm

AN081

2,044,000T

3.82 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AB292

863,000T

1.49 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AN043

1,113,000T

2.08 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AB300

1,393,000T

2.47 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AN306

4,096,000T

7.49 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN307

2,688,000T

4.88 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

AN313

1,221,000T

2.22 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

EA031

2,726,000T

4.93 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1cm

TE007

540,000T

1.01 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

NMH068

1,349,000T

2.46 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

AN098

1,344,000T

2.44 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AE074

754,000T

1.41 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN076

1,445,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 1cm

AB122

1,216,000T

2.18 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AE188

2,880,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AN252

2,238,000T

4.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AE146

2,485,000T

4.5 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

AE203

1,172,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EM128

374,000T

0.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 0.5cm x 0.5cm

AN334

440,000T

0.7 gr 18k ~

ابعاد گل مروارید : 1cm x 0/5cm

AN331

557,000T

0.98 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

KDB007

536,000T

0.87 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cmx1cm

AN316

1,766,000T

3.11 gr 18k ~

قلب با میناکاری سفید صدفی

EM136

2,394,000T

4.35 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 2cm

BM198

338,000T

0.5 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

BR113

600,000T

0.99 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 1cm

AN391

1,624,000T

2.86 gr 18k ~

طول زنجیر: 42 سانتی متر

AE216

610,000T

1.14 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1.5cm x 0.5cm

AN335

1,925,000T

3.39 gr 18k ~

طول گردنبند: 42 سانتی متر

AE212

813,000T

1.52 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB348

188,000T

0.27 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AN363

2,567,000T

4.52 gr 18k ~

رنگ میناکاری : سفید

BA041-2

1,976,000T

3.57 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

RM256

4,486,000T

8.38 gr 18k ~

مدل مردانه

AB109

1,097,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

EA048

2,469,000T

4.49 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE222

920,000T

1.72 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE234

1,794,000T

3.23 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AE228

2,084,000T

3.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1cm

AB349

2,003,000T

3.62 gr 18k ~

چرم قهوه ای

AE221

674,000T

1.26 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TE066

1,522,000T

2.68 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1.5cm

BM015

465,000T

0.87 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1cm

AB176

695,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB356

723,000T

1.22 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x1.5cm

AN377

701,000T

1.31 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 0/5cm

AN376

888,000T

1.66 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 2cm x 1.5cm

BA028

1,039,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

AE232

4,415,000T

7.76 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 2.5cm طول گوشواره : 6cm

AB376

498,000T

0.85 gr 18k ~

سایز گوی 5 میلی متر در 5 میلی متر