فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AE065

529,000T

1.05 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE073

705,000T

1.4 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE085

272,000T

0.54 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE086

1,098,000T

2.18 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد

AE101

654,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE103

1,741,000T

3.24 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

AE105

493,000T

0.98 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE113

1,027,000T

2.04 gr 18k ~

سایز حدودی گوشواره : 1.5cm x 1.5cm

AE153

2,896,000T

5.62 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE165

652,000T

1.23 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN082

1,808,000T

3.59 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN089

1,749,000T

3.3 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN097

1,985,000T

3.94 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

AN129

2,001,000T

3.8 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN135

1,375,000T

2.73 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN146

1,318,000T

2.4 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4.5cm x 1cm

AN190

2,821,000T

5.34 gr 18k ~

سنگ ها : گارنت (قرمز) جیپسون ( یاسی ) سیترین (زرد) جیپسون (سبز)بلوتوپاز(آبی)

AN213

1,473,000T

2.87 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 1cm x 1cm

AN217

2,078,000T

3.96 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 4cm

AN236

1,500,000T

2.74 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 2cm

AB271

1,773,000T

3.38 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 0.5cm

AB276

886,000T

1.63 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB136

690,000T

1.23 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm

AB137

997,000T

1.84 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AN039

1,828,000T

3.5 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 2cm رنگ سنگها : رندوم

AB207

1,304,000T

2.46 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB280

987,000T

1.82 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB233

448,000T

0.75 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB195

720,000T

1.29 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AB257

1,279,000T

2.41 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB267

745,000T

1.34 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AE028

1,385,000T

2.75 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AB277

1,545,000T

2.98 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm

AE174

1,219,000T

2.42 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AN081

1,713,000T

3.4 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AN125

3,146,000T

5.92 gr 18k ~

رنگ سنگ ها : کبود (سرمه ای )،جیپسون ( سبز )،آمیتیس (یاسی ) ابعاد آویز : 3cm x 3cm

AE061

3,200,000T

6.18 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 6cmx2.5cm

AR276

2,611,000T

4.88 gr 18k ~

ابعاد مربع : 0.5cm x 0.5cm

AB194

487,000T

0.87 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB204

336,000T

0.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB292

804,000T

1.5 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AE179

2,418,000T

4.8 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 1.5cm طول گوشواره : 2.5cm

AN043

1,149,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN055

1,521,000T

3.02 gr 18k ~

قطر دایره : 2.5cm

AN248

1,642,000T

3.26 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

1,430,000T

2.84 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AB300

1,169,000T

2.18 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AR050

3,219,000T

6.26 gr 18k ~

سنگ ها : عقیق سبز و عقیق قرمز

AN306

4,027,000T

7.82 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN307

2,730,000T

5.29 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

AN313

1,035,000T

1.99 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

TN014

1,083,000T

2.15 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1.5cm

KDN014

1,264,000T

2.41 gr 18k ~

رنگ میناکاری نت: آبی فیروزه ای

KDN030-2

1,417,000T

2.7 gr 18k ~

رنگ فیل: صورتی

TE006

2,742,000T

5.27 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1cm

TE007

549,000T

1.09 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB285

498,000T

0.86 gr 18k ~

سایز آویز طلا : 1.5cm x 1cm

TN016

1,186,000T

2.29 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

AN098

940,000T

1.79 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AE182

458,000T

0.91 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB139

715,000T

1.28 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3.5cm x 1cm

AB146

559,000T

0.97 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm

AN136

2,690,000T

5.34 gr 18k ~

ابعاد حدودی پروانه : 4cm x 3cm

AN076

1,582,000T

3.14 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 1cm

KDN019

1,369,000T

2.61 gr 18k ~

رنگ گل ها بصورت رندوم

BM116

342,000T

0.54 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AE188

2,711,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AN252

2,061,000T

3.95 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AB317

897,000T

1.64 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 1cm

AE197

1,116,000T

2 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

TE025

1,307,000T

2.12 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm طول گوشواره : 3.5cm

AE146

2,540,000T

4.87 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

TKDE001

734,000T

1.4 gr 18k ~

رنگ گل : صورتی

AE203

1,103,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB284

393,000T

0.64 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB335

509,000T

0.87 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

TKDB010

402,000T