فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AE065

452,000T

1.2 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE085

263,000T

0.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE101

512,000T

1.36 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE103

1,340,000T

3.21 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

AE105

376,000T

1 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE153

2,182,000T

5.62 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE165

496,000T

1.23 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN038

2,744,000T

6.9 gr 18k ~

سایز : 44 cm تعداد سنگها : 7 عدد

AN082

1,529,000T

4.06 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN089

1,258,000T

3.11 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN097

1,484,000T

3.94 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

AN129

1,485,000T

3.77 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN135

783,000T

2.08 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN147

1,148,000T

3.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AN190

2,142,000T

5.34 gr 18k ~

سنگ ها : گارنت (قرمز) جیپسون ( یاسی ) سیترین (زرد) جیپسون (سبز)بلوتوپاز(آبی)

AN236

1,063,000T

2.65 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 2cm

AB271

1,395,000T

3.53 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 0.5cm

AB276

666,000T

1.61 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB127

1,017,000T

2.57 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AB136

513,000T

1.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm

AB137

762,000T

1.85 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB153

430,000T

0.97 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AN039

1,316,000T

3.32 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 2cm

AB207

1,178,000T

2.94 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB280

751,000T

1.82 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB255

724,000T

1.75 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm رنگ چرم : قهوه ای

AE028

1,002,000T

2.66 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AN132

1,644,000T

4.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1.5cm

AB277

1,145,000T

2.91 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm رنگ استاپر : قهوه ای

AE174

941,000T

2.5 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AN081

1,341,000T

3.56 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AN125

2,393,000T

5.92 gr 18k ~

رنگ سنگ ها : کبود (سرمه ای )،جیپسون ( سبز )،آمیتیس (یاسی ) ابعاد آویز : 3cm x 3cm

AE061

2,415,000T

6.18 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 6cmx2.5cm

AR276

1,789,000T

4.52 gr 18k ~

ابعاد مربع : 0.5cm x 0.5cm

AB194

326,000T

0.75 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB204

271,000T

0.59 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB288

621,000T

1.48 gr 18k ~

قابلیت تنظیم طول بند

AB292

614,000T

1.5 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AE179

1,808,000T

4.8 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 1.5cm طول گوشواره : 2.5cm

AN043

870,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN055

1,145,000T

3.04 gr 18k ~

قطر دایره : 2.5cm

AN248

1,228,000T

3.26 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

949,000T

2.52 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AB300

864,000T

2.12 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB282

570,000T

1.27 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

KDN010

894,000T

2.25 gr 18k ~

رنگ دایره چشم نظر: صورتی

KDN009

847,000T

2.13 gr 18k ~

رنگ چشم نظر: صورتی

AR050

2,423,000T

6.26 gr 18k ~

سنگ ها : عقیق سبز و عقیق قرمز

AB250

642,000T

1.59 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AN306

3,033,000T

7.82 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN307

1,979,000T

5.08 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

TN014

862,000T

2.29 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1.5cm

KDN014

958,000T

2.41 gr 18k ~

رنگ میناکاری نت: آبی فیروزه ای

TE006

2,072,000T

5.27 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1cm

AB285

363,000T

0.79 gr 18k ~

سایز آویز طلا : 1.5cm x 1cm

TN016

906,000T

2.32 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

AE182

376,000T

1 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AN136

2,011,000T

5.34 gr 18k ~

ابعاد حدودی پروانه : 4cm x 3cm

AN076

1,182,000T

3.14 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 1cm

KDN019

934,000T

2.35 gr 18k ~

رنگ گل ها بصورت رندوم

AB122

891,000T

2.25 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AB315

1,149,000T

2.79 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

AE188

2,031,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AB317

730,000T

1.75 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 1cm

AE197

903,000T

2.11 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

TE025

1,038,000T

2.12 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm طول گوشواره : 3.5cm

AE146

1,911,000T

4.9 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

AE203

828,000T

2.2 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB284

323,000T

0.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB335

391,000T

0.85 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

TB042

204,000T

0.37 gr 18k ~

ابعاد طلا : 8mm x 8mm رنگ چرم : نارنجی

TE034

263,000T

0.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 0.5cm x 0.5cm

TKDB003

580,000T

1.46 gr 18k ~

رنگ میناکاری گل: صورتی