فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AR166

1,511,000T

3.2 gr 18k ~

عرض انگشتر : 1.5cm

AE065

524,000T

1.11 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE085

269,000T

0.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE086

1,029,000T

2.18 gr 18k ~

قیمت این محصول برای دوعدد (یک جفت) گوشواره می باشد

AE105

458,000T

0.97 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE113

1,043,000T

2.21 gr 18k ~

سایز حدودی گوشواره : 1.5cm x 1.5cm

AE153

2,720,000T

5.62 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE164

448,000T

0.95 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE165

665,000T

1.34 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN089

1,471,000T

2.93 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN129

2,125,000T

4.27 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN146

1,312,000T

2.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4.5cm x 1cm

AN147

1,530,000T

3.24 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AN217

1,999,000T

3.96 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 4cm

AB136

689,000T

1.31 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm

AN039

1,813,000T

3.7 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 2cm رنگ سنگها: اسموکی(دودی) - بلوتوپاز(آبی)-گارنت (قرمز)

AB280

845,000T

1.64 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB255

901,000T

1.77 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm رنگ چرم : قهوه ای

AB233

458,000T

0.82 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB257

1,184,000T

2.37 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AE028

1,369,000T

2.9 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AE174

1,143,000T

2.42 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AN081

1,724,000T

3.65 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AR276

2,387,000T

4.8 gr 18k ~

ابعاد مربع : 0.5cm x 0.5cm

AN043

1,034,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

1,360,000T

2.88 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AB300

1,029,000T

2.03 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AR050

3,022,000T

6.26 gr 18k ~

سنگ ها : عقیق سبز و عقیق قرمز

AN306

3,818,000T

7.9 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN307

2,564,000T

5.29 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

AN313

1,001,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

TN014

944,000T

2 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1.5cm

EA031

2,373,000T

4.84 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1cm

AN098

1,048,000T

2.14 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AB315

1,638,000T

3.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

AE188

2,543,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AN252

2,045,000T

4.18 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

BA085

320,000T

0.54 gr 18k ~

عرض طلا : 4mm

AE146

2,298,000T

4.75 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

TKDB003

1,146,000T

2.27 gr 18k ~

رنگ میناکاری گل: صورتی

EM134

1,861,000T

3.94 gr 18k ~

قطر گوشواره : 1.5cm

TN046

415,000T

0.81 gr 18k ~

ابعاد پروانه : 1cm x 1cm

EM136

2,234,000T

4.5 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 2cm

AN391

1,444,000T

2.86 gr 18k ~

طول زنجیر: 42 سانتی متر

BR034-2

415,000T

0.73 gr 18k ~

چرم : قهوه ای

AN335

1,711,000T

3.39 gr 18k ~

طول گردنبند: 42 سانتی متر

BR100

604,000T

1.13 gr 18k ~

چرم پهن قهوه ای تیره- ابعاد طلا : 1cm x 1cm

BM167

492,000T

0.9 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

AE212

760,000T

1.61 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AN363

2,282,000T

4.52 gr 18k ~

رنگ میناکاری : سفید

BA041-2

1,751,000T

3.57 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

AB109

968,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

TKDB015

439,000T

0.73 gr 18k ~

رنگ پاپیون : سفید صدفی

AE220

906,000T

1.92 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EA048

2,186,000T

4.49 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE222

845,000T

1.79 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE234

1,591,000T

3.23 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AE228

1,853,000T

3.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1cm

AE221

595,000T

1.26 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TE066

1,363,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1.5cm

AB176

670,000T

1.42 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB368

401,000T

0.85 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

TKDB026

382,000T

0.66 gr 18k ~

رنگ چرم : آبی آسمانی

AB356

647,000T

1.22 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x1.5cm

AN376

788,000T

1.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 2cm x 1.5cm

BA028

922,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

BA028

1,128,000T

2.24 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

BSH052

646,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد گوی طلا : 0.5cm x 0.5cm

BM030

595,000T

1.26 gr 18k ~

ابعاد قلب : 2.5cm x 1.5cm

AB075

845,000T

1.79 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1.5cm

AB126

751,000T

1.59 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 1cm

TKDB030

467,000T

0.84 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0.5cm

BM057

916,000T

1.94 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm

AB118

1,086,000T

2.3 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1.5cm