فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AE086

315,000T

1.1 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد

AE103

1,094,000T

3.36 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

AE105

304,000T

1.06 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE113

576,000T

2.01 gr 18k ~

سایز حدودی گوشواره : 1.5cm x 1.5cm

AE153

1,712,000T

5.74 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AN082

1,164,000T

4.06 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN089

1,031,000T

3.29 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN213

850,000T

2.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 1cm x 1cm

AN217

1,042,000T

3.49 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 4cm

AN236

846,000T

2.8 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 2cm

AB271

974,000T

3.17 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 0.5cm

AB127

766,000T

2.52 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AB137

596,000T

1.85 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AN039

967,000T

3.2 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 2cm

AB199

217,000T

0.53 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 1cm x 1cm

AB195

432,000T

1.28 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AB267

498,000T

1.51 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AE028

811,000T

2.83 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AB277

924,000T

3.07 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm

AN125

1,862,000T

5.92 gr 18k ~

رنگ سنگ ها : کبود (سرمه ای )،جیپسون ( سبز )،آمیتیس (یاسی ) ابعاد آویز : 3cm x 3cm

AE061

1,860,000T

6.18 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 6cmx2.5cm

AB190

166,000T

0.43 gr 18k ~

ابعاد طلا : 8mm x 2mm

AB194

267,000T

0.78 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB204

224,000T

0.63 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AE179

1,377,000T

4.8 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 1.5cm طول گوشواره : 2.5cm

KDN009

635,000T

2.13 gr 18k ~

رنگ چشم نظر: صورتی

AR050

1,861,000T

6.26 gr 18k ~

سنگ ها : عقیق سبز و عقیق قرمز

AB250

571,000T

1.84 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AN307

1,606,000T

5.37 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

AN313

609,000T

2.01 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

KDN029

865,000T

2.9 gr 18k ~

رنگ فیل متصل به سنجاق: صورتی

KDN030-2

806,000T

2.7 gr 18k ~

رنگ فیل: صورتی

TN016

735,000T

2.45 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

AN098

626,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AN076

791,000T

2.76 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 1cm

TN026

863,000T

2.78 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

TB024

220,000T

0.54 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB260

612,000T

1.45 gr 18k ~

قطر سکه : 1.5 cm

AE188

1,551,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AB317

576,000T

1.78 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 1cm

AE197

669,000T

2.03 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

TE025

848,000T

2.12 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm طول گوشواره : 3.5cm

TN031

508,000T

1.62 gr 18k ~

ابعاد طلا : 4.5cm x 0/5cm

AE146

1,397,000T

4.72 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

TKDE001

358,000T

1.2 gr 18k ~

رنگ گل : صورتی

TN041

818,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 1cm

AB284

260,000T

0.68 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB335

274,000T

0.73 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

TB037

570,000T

1.76 gr 18k ~

رنگ سنگ : رندوم

TB042

174,000T

0.4 gr 18k ~

ابعاد طلا : 8mm x 8mm رنگ چرم : نارنجی

TE036

1,130,000T

3.94 gr 18k ~

قطر گوشواره : 1.5cm

TN046

256,000T

0.78 gr 18k ~

ابعاد پروانه : 1cm x 1cm

AN334

239,000T

0.72 gr 18k ~

ابعاد گل مروارید : 1cm x 0/5cm

AN331

319,000T

1 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

TKDB008

294,000T

0.8 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cmx1cm

TB022

208,000T

0.5 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

TE054

554,000T

1.63 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 1cm

TB093

243,000T

0.62 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 0.5cm

TB095

398,000T

1.16 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

TB092

319,000T

0.98 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

AB348

127,000T

0.33 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AN363

1,468,000T

4.92 gr 18k ~

رنگ میناکاری : سفید

AB354

223,000T

0.57 gr 18k ~

رنگ چرم: طوسی صورتی

TB114

1,087,000T

3.62 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

AB109

648,000T

2.26 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

TE063

1,036,000T

3.47 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1.5cm x 1.5cm

TE064

665,000T

2.32 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 2cm x 1cm

TE065

1,353,000T

4.49 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 1.5cm