فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AE065

536,000T

1.05 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE073

715,000T

1.4 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE085

265,000T

0.52 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE086

1,113,000T

2.18 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد

AE101

638,000T

1.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE103

1,764,000T

3.24 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

AE105

500,000T

0.98 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE113

1,042,000T

2.04 gr 18k ~

سایز حدودی گوشواره : 1.5cm x 1.5cm

AE153

2,936,000T

5.62 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE165

661,000T

1.23 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN082

1,833,000T

3.59 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN089

1,502,000T

2.77 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN097

2,012,000T

3.94 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

AN135

1,394,000T

2.73 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN147

1,563,000T

3.06 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AN190

2,858,000T

5.34 gr 18k ~

سنگ ها : گارنت (قرمز) جیپسون ( یاسی ) سیترین (زرد) جیپسون (سبز)بلوتوپاز(آبی)

AN213

1,493,000T

2.87 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 1cm x 1cm

AN217

2,106,000T

3.96 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 4cm

AN236

1,519,000T

2.74 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 2cm

AB271

1,797,000T

3.38 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 0.5cm

AB276

898,000T

1.63 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB136

699,000T

1.23 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm

AB137

1,010,000T

1.84 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AN039

1,853,000T

3.5 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 2cm رنگ سنگها : رندوم

AB280

1,000,000T

1.82 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB233

453,000T

0.75 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB195

729,000T

1.29 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AB257

1,296,000T

2.41 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AE028

1,404,000T

2.75 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AB277

1,565,000T

2.98 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm

AE174

1,236,000T

2.42 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AN081

1,736,000T

3.4 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AN125

3,187,000T

5.92 gr 18k ~

رنگ سنگ ها : کبود (سرمه ای )،جیپسون ( سبز )،آمیتیس (یاسی ) ابعاد آویز : 3cm x 3cm

AE061

3,244,000T

6.18 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 6cmx2.5cm

AR276

2,645,000T

4.88 gr 18k ~

ابعاد مربع : 0.5cm x 0.5cm

AB194

493,000T

0.87 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB204

350,000T

0.59 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB292

794,000T

1.46 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AE179

2,452,000T

4.8 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 1.5cm طول گوشواره : 2.5cm

AN043

1,164,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN055

1,542,000T

3.02 gr 18k ~

قطر دایره : 2.5cm

AN248

1,665,000T

3.26 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

1,409,000T

2.76 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AB300

1,184,000T

2.18 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AR050

3,263,000T

6.26 gr 18k ~

سنگ ها : عقیق سبز و عقیق قرمز

AN306

3,995,000T

7.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN307

2,767,000T

5.29 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

AN313

1,049,000T

1.99 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

TN014

1,021,000T

2 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1.5cm

KDN014

1,281,000T

2.41 gr 18k ~

رنگ میناکاری نت: آبی فیروزه ای

KDN030-2

1,435,000T

2.7 gr 18k ~

رنگ فیل: صورتی

TE007

556,000T

1.09 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB285

504,000T

0.86 gr 18k ~

سایز آویز طلا : 1.5cm x 1cm

TN016

1,202,000T

2.29 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

AN098

952,000T

1.79 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AE182

464,000T

0.91 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB139

724,000T

1.28 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3.5cm x 1cm

AB146

566,000T

0.97 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm

AN136

2,727,000T

5.34 gr 18k ~

ابعاد حدودی پروانه : 4cm x 3cm

AN076

1,604,000T

3.14 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 1cm

KDN019

1,388,000T

2.61 gr 18k ~

رنگ گل ها بصورت رندوم

AB315

1,646,000T

3.02 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

BM116

346,000T

0.54 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AE188

2,749,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AN252

2,088,000T

3.95 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AB317

908,000T

1.64 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 1cm

AE197

1,130,000T

2 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

TE025

1,322,000T

2.12 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm طول گوشواره : 3.5cm

TN031

850,000T

1.6 gr 18k ~

ابعاد طلا : 4.5cm x 0/5cm

AE146

2,574,000T

4.87 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

TKDE001

744,000T

1.4 gr 18k ~

رنگ گل : صورتی

AE203

1,118,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB284

387,000T

0.62 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

TE034

347,000T

0.68 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 0.5cm x 0.5cm

TKDB003

776,000T

1.46 gr 18k ~

رنگ میناکاری گل: صورتی

TE036

2,012,000T

3.94 gr 18k ~

قطر گوشواره : 1.5cm