فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AE065

442,000T

1.15 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE085

269,000T

0.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE101

523,000T

1.36 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE103

1,366,000T

3.21 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

AE105

384,000T

1 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE153

2,228,000T

5.62 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE165

506,000T

1.23 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN082

1,562,000T

4.06 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN089

1,284,000T

3.11 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN097

1,516,000T

3.94 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

AN129

1,595,000T

3.92 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN135

800,000T

2.08 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN147

1,254,000T

3.26 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AN190

2,186,000T

5.34 gr 18k ~

سنگ ها : گارنت (قرمز) جیپسون ( یاسی ) سیترین (زرد) جیپسون (سبز)بلوتوپاز(آبی)

AN236

1,085,000T

2.65 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 2cm

AB271

1,424,000T

3.53 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 0.5cm

AB276

695,000T

1.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB127

1,038,000T

2.57 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AB136

523,000T

1.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm

AB137

777,000T

1.85 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB153

438,000T

0.97 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AN039

1,343,000T

3.32 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 2cm

AB207

1,202,000T

2.94 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB280

777,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB255

735,000T

1.74 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm رنگ چرم : قهوه ای

AB257

968,000T

2.36 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB267

727,000T

1.72 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AE028

1,023,000T

2.66 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AN132

1,679,000T

4.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1.5cm

AB277

1,169,000T

2.91 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm رنگ استاپر : قهوه ای

AE174

962,000T

2.5 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AN081

1,370,000T

3.56 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AN125

2,441,000T

5.92 gr 18k ~

رنگ سنگ ها : کبود (سرمه ای )،جیپسون ( سبز )،آمیتیس (یاسی ) ابعاد آویز : 3cm x 3cm

AE061

2,465,000T

6.18 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 6cmx2.5cm

AR276

1,826,000T

4.52 gr 18k ~

ابعاد مربع : 0.5cm x 0.5cm

AB194

332,000T

0.75 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB288

633,000T

1.48 gr 18k ~

قابلیت تنظیم طول بند

AE179

1,847,000T

4.8 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 1.5cm طول گوشواره : 2.5cm

AN043

888,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN055

1,170,000T

3.04 gr 18k ~

قطر دایره : 2.5cm

AN248

1,254,000T

3.26 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

989,000T

2.57 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AB300

881,000T

2.12 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

KDN010

913,000T

2.25 gr 18k ~

رنگ دایره چشم نظر: صورتی

KDN009

864,000T

2.13 gr 18k ~

رنگ چشم نظر: صورتی

AR050

2,474,000T

6.26 gr 18k ~

سنگ ها : عقیق سبز و عقیق قرمز

AB250

655,000T

1.59 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AN306

3,096,000T

7.82 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN307

2,020,000T

5.08 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

TN014

881,000T

2.29 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1.5cm

KDN014

978,000T

2.41 gr 18k ~

رنگ میناکاری نت: آبی فیروزه ای

TE006

2,115,000T

5.27 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1cm

AB285

346,000T

0.73 gr 18k ~

سایز آویز طلا : 1.5cm x 1cm

TN016

925,000T

2.32 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

AE182

384,000T

1 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AN136

2,055,000T

5.34 gr 18k ~

ابعاد حدودی پروانه : 4cm x 3cm

AN076

1,208,000T

3.14 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 1cm

KDN019

1,039,000T

2.56 gr 18k ~

رنگ گل ها بصورت رندوم

AB122

909,000T

2.25 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AB315

1,337,000T

3.22 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

AE188

2,075,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AN252

1,610,000T

4 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AB317

702,000T

1.64 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 1cm

AE197

921,000T

2.11 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

TE025

1,055,000T

2.12 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm طول گوشواره : 3.5cm

AE146

1,951,000T

4.9 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

TN041

1,082,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 1cm

AE203

846,000T

2.2 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB284

313,000T

0.63 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB335

397,000T

0.85 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

TB042

207,000T

0.37 gr 18k ~

ابعاد طلا : 8mm x 8mm رنگ چرم : نارنجی

TKDB003

592,000T

1.46 gr 18k ~

رنگ میناکاری گل: صورتی

TE036

1,516,000T

3.94 gr 18k ~

قطر گوشواره : 1.5cm