فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AE105

394,000T

1 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE153

2,280,000T

5.62 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE165

517,000T

1.23 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN213

1,158,000T

2.87 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 1cm x 1cm

AN217

1,690,000T

3.96 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 4cm

AB127

1,085,000T

2.63 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AE028

1,064,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AN125

2,497,000T

5.92 gr 18k ~

رنگ سنگ ها : کبود (سرمه ای )،جیپسون ( سبز )،آمیتیس (یاسی ) ابعاد آویز : 3cm x 3cm

AE061

2,523,000T

6.18 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 6cmx2.5cm

AR276

2,012,000T

4.8 gr 18k ~

ابعاد مربع : 0.5cm x 0.5cm

AB204

277,000T

0.58 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB292

581,000T

1.35 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AE179

1,892,000T

4.8 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 1.5cm طول گوشواره : 2.5cm

AN043

934,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AB300

823,000T

1.91 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AR050

2,533,000T

6.26 gr 18k ~

سنگ ها : عقیق سبز و عقیق قرمز

AN306

3,201,000T

7.9 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN307

2,150,000T

5.29 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

TN014

831,000T

2.11 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1.5cm

TE007

429,000T

1.09 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB285

404,000T

0.86 gr 18k ~

سایز آویز طلا : 1.5cm x 1cm

AE188

2,125,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AB317

717,000T

1.64 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 1cm

BBH001-1

1,342,000T

3.28 gr 18k ~

استاپر قهوه ای

AE203

819,000T

2.08 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB284

346,000T

0.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB335

378,000T

0.78 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

TKDB005

524,000T

1.15 gr 18k ~

چرم پهن: آبی فیروزه ای

TKDB003

968,000T

2.27 gr 18k ~

رنگ میناکاری گل: صورتی

TE036

1,553,000T

3.94 gr 18k ~

قطر گوشواره : 1.5cm

AN331

403,000T

0.94 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

KDB007

380,000T

0.8 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cmx1cm

AN391

1,220,000T

2.86 gr 18k ~

طول زنجیر: 42 سانتی متر

TE047

1,417,000T

3.32 gr 18k ~

قیمت این محصول برای دو عدد(یک جفت) گوشواره می باشد.

TE054

727,000T

1.68 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 1cm

AE216

465,000T

1.18 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1.5cm x 0.5cm

AN335

1,839,000T

4.31 gr 18k ~

طول گردنبند: 42 سانتی متر

BR100

409,000T

0.86 gr 18k ~

چرم پهن قهوه ای تیره- ابعاد طلا : 1cm x 1cm

AN352

1,305,000T

3.2 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 0.5cm

BM167

442,000T

0.96 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

AE212

614,000T

1.56 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB348

193,000T

0.38 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AN363

1,929,000T

4.52 gr 18k ~

رنگ میناکاری : سفید

BA041-2

1,472,000T

3.57 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

AB109

808,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AE220

768,000T

1.95 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TE065

1,835,000T

4.49 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE222

729,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE234

1,374,000T

3.32 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AE228

1,566,000T

3.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1cm

AE221

496,000T

1.26 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TE066

1,152,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1.5cm

BM026

808,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 2cm

TKDB026

345,000T

0.71 gr 18k ~

رنگ چرم : آبی آسمانی

TE078

1,587,000T

3.72 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

BA028

778,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

BSH052

545,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد گوی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AB372

1,433,000T

3.47 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AB126

626,000T

1.59 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 1cm

TE093

563,000T

1.43 gr 18k ~

قطر گوشواره : 12mm

BM057

764,000T

1.94 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm

AB118

906,000T

2.3 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1.5cm