فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AE065

645,000T

1.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE073

775,000T

1.43 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE085

319,000T

0.59 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE086

618,000T

1.14 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE087

683,000T

1.26 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE101

835,000T

1.54 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE103

1,811,000T

3.18 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

AE105

558,000T

1.03 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE113

1,111,000T

2.05 gr 18k ~

سایز حدودی گوشواره : 1.5cm x 1.5cm

AE153

2,939,000T

5.3 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE160

629,000T

1.1 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE161

705,000T

1.24 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE162

797,000T

1.41 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE164

531,000T

0.98 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE165

726,000T

1.28 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

EMH034

835,000T

1.54 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE171

542,000T

1 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN082

1,838,000T

3.39 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN089

1,687,000T

2.95 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN129

2,527,000T

4.54 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN146

1,426,000T

2.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4.5cm x 1cm

AB271

1,909,000T

3.39 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 0.5cm

AB276

960,000T

1.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm دو طرف رینگ : استاپر قهوه ای

AB137

1,085,000T

1.87 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB153

580,000T

0.94 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AN039

1,811,000T

3.22 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 2cm رنگ سنگها: اسموکی(دودی) - اتمی -گارنت (قرمز)

AB207

1,551,000T

2.73 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB280

954,000T

1.63 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB255

1,084,000T

1.88 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AB233

493,000T

0.78 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB257

1,285,000T

2.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AE028

1,540,000T

2.84 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AN132

2,034,000T

3.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1.5cm

AB277

1,556,000T

2.78 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm- رنگ استاپر: کرم

AE174

1,301,000T

2.4 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AN152

1,638,000T

2.92 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1cm

AN081

1,979,000T

3.65 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AR276

2,940,000T

5.2 gr 18k ~

ابعاد مربع : 0.5cm x 0.5cm

AB194

515,000T

0.86 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB204

347,000T

0.55 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AE179

3,416,000T

6.3 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 1.5cm طول گوشواره : 2.5cm

AN043

1,160,000T

2.14 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

1,681,000T

3.1 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AB300

1,410,000T

2.47 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB282

864,000T

1.39 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AN307

2,581,000T

4.62 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

AN313

1,236,000T

2.22 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

EMH006

531,000T

0.98 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AR279

2,521,000T

4.65 gr 18k ~

رنگ میناکاری : فیروزه ای

AN098

1,215,000T

2.17 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AE182

553,000T

1.02 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE074

742,000T

1.37 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AB122

1,459,000T

2.6 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

NM168

1,638,000T

2.8 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

AB315

1,817,000T

3.16 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

AE188

2,917,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AB225

3,862,000T

6.86 gr 18k ~

سنگ ها : اسموکی(دودی) و بلوتوپاز ( آبی روشن)

AE197

1,231,000T

2.07 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

AE146

2,608,000T

4.67 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

NM159

1,529,000T

2.74 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 1cm

AE203

1,187,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EM128

374,000T

0.69 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 0.5cm x 0.5cm

KDB007

542,000T

0.87 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cmx1cm

AN316

1,788,000T

3.11 gr 18k ~

قلب با میناکاری سفید صدفی

EM136

2,755,000T

5 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 2cm

BM198

342,000T

0.5 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AN391

1,644,000T

2.86 gr 18k ~

طول زنجیر: 42 سانتی متر

AE266

919,000T

1.6 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE267

730,000T

1.27 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AB286

1,811,000T

3.15 gr 18k ~

دستبند تک زنجیر می باشد

AE216

683,000T

1.26 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1.5cm x 0.5cm

AN335

1,949,000T

3.39 gr 18k ~

طول گردنبند: 42 سانتی متر

AB348

200,000T

0.29 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AN362

1,556,000T

2.65 gr 18k ~

یکی خواهم یکی جویم

AN363

2,598,000T

4.52 gr 18k ~

رنگ میناکاری : سفید

AB354

363,000T

0.54 gr 18k ~

رنگ چرم : قرمز

BA041-2

2,001,000T

3.57 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

AB109

1,111,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AE220

1,155,000T

2.13 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EA048

2,500,000T

4.49 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE222

1,052,000T

1.94 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm