فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AE065

597,000T

1.1 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE073

739,000T

1.36 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE087

543,000T

1 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد گوشواره می باشد.

AE167

788,000T

1.45 gr 18k ~

قیمت برای یک لنگه (یک عدد) میباشد

AN082

2,141,000T

3.94 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN089

1,733,000T

3.03 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN129

2,418,000T

4.29 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN138

2,152,000T

3.9 gr 18k ~

توجه: به پروانه وسط مروارید متصل می باشد

AN147

1,771,000T

3.26 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AN191

2,903,000T

5.04 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AB276

962,000T

1.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm دو طرف رینگ : استاپر قهوه ای

AB137

1,087,000T

1.87 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB207

1,554,000T

2.73 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB280

978,000T

1.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB255

1,146,000T

1.99 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AB267

858,000T

1.45 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AE028

1,521,000T

2.8 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AN132

2,331,000T

4.17 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1.5cm

AB277

1,766,000T

3.16 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm- رنگ استاپر: قهوه ای

AE174

1,260,000T

2.32 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AN152

1,641,000T

2.92 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1cm

AN081

2,076,000T

3.82 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AB288

815,000T

1.34 gr 18k ~

قابلیت تنظیم طول بند

AB292

875,000T

1.49 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AN043

1,130,000T

2.08 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN055

1,576,000T

2.9 gr 18k ~

قطر دایره : 2.5cm

AB300

1,413,000T

2.47 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AN306

4,157,000T

7.49 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN307

2,728,000T

4.88 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

AN313

1,239,000T

2.22 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

EA031

2,766,000T

4.93 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1cm

TE007

548,000T

1.01 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

NMH068

1,369,000T

2.46 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

AN098

1,364,000T

2.44 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AE074

766,000T

1.41 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN076

1,467,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 1cm

AB122

1,233,000T

2.18 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AE188

2,924,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AN252

2,272,000T

4.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AE146

2,522,000T

4.5 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

AE203

1,190,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EM128

364,000T

0.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 0.5cm x 0.5cm

AN334

434,000T

0.68 gr 18k ~

ابعاد گل مروارید : 1cm x 0/5cm

AN331

565,000T

0.98 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

AN316

1,791,000T

3.11 gr 18k ~

قلب با میناکاری سفید صدفی

EM136

2,429,000T

4.35 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 2cm

BR113

608,000T

0.99 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 1cm

AN391

1,647,000T

2.86 gr 18k ~

طول زنجیر: 42 سانتی متر

AE216

614,000T

1.13 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1.5cm x 0.5cm

AN335

1,953,000T

3.39 gr 18k ~

طول گردنبند: 42 سانتی متر

AE212

826,000T

1.52 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AN363

2,604,000T

4.52 gr 18k ~

رنگ میناکاری : سفید

BA041-2

2,005,000T

3.57 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

RM256

4,554,000T

8.38 gr 18k ~

مدل مردانه

AB109

1,114,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

EA048

2,505,000T

4.49 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE222

934,000T

1.72 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE234

1,820,000T

3.23 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AE228

2,114,000T

3.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1cm

AB349

2,032,000T

3.62 gr 18k ~

چرم قهوه ای

AE221

684,000T

1.26 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TE066

1,544,000T

2.68 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1.5cm

AB356

733,000T

1.22 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x1.5cm

AN377

711,000T

1.31 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 0/5cm

AN376

902,000T

1.66 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 2cm x 1.5cm

BA028

1,054,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB376

505,000T

0.85 gr 18k ~

سایز گوی 5 میلی متر در 5 میلی متر

AB126

864,000T

1.59 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 1cm

TKDB030

527,000T

0.84 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0.5cm

BM057

1,054,000T

1.94 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm

BM022

597,000T

1.1 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1cm

AB118

1,250,000T

2.3 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1.5cm

AE236

5,136,000T

9.25 gr 18k ~

سنگهای موجود: عقیق قرمز، انیکس،عقیق سبز و صدف

BM009

510,000T

0.94 gr 18k ~

نماد ماه آذر

BM006

989,000T

1.82 gr 18k ~

نماد ماه شهریور

AB091

836,000T

1.54 gr 18k ~

نماد ماه اردیبهشت

AB095

896,000T

1.65 gr 18k ~

نماد ماه مهر