فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AE085

879,000T

0.63 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE101

1,898,000T

1.36 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE103

5,538,000T

3.89 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

AN089

4,023,000T

2.82 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN147

4,717,000T

3.38 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AB153

1,337,000T

0.88 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AE028

3,810,000T

2.73 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AN152

4,527,000T

3.15 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1cm سنگها : اسموکی(دودی) و سیترین(زرد)

AB292

2,354,000T

1.64 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AN043

2,875,000T

2.06 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

4,368,000T

3.13 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AB282

2,368,000T

1.55 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AN420

3,210,000T

2.3 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1.5cm

NMH068

3,257,000T

2.31 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

AN098

3,792,000T

2.69 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AE182

1,507,000T

1.08 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB146

1,490,000T

0.99 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm

AN076

2,959,000T

2.12 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 1cm

NM168

3,834,000T

2.63 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

BM116

876,000T

0.55 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

EM128

1,018,000T

0.73 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 0.5cm x 0.5cm

EM134

5,597,000T

4.01 gr 18k ~

قطر گوشواره : 1.5cm

NR005

1,205,000T

0.84 gr 18k ~

ابعاد پروانه : 1cm x 1cm

AN334

1,172,000T

0.77 gr 18k ~

ابعاد گل مروارید : 1cm x 0/5cm

AN331

1,554,000T

1.09 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

AN316

4,342,000T

2.95 gr 18k ~

قلب با میناکاری سفید صدفی

BR113

1,672,000T

1.12 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 1cm

TW014

1,354,000T

0.92 gr 18k ~

رنگ میناکاری : صورتی

AE216

1,702,000T

1.22 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1.5cm x 0.5cm

AB348

492,000T

0.31 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AB358

3,542,000T

2.46 gr 18k ~

چرم : سبز تیره

AN364

5,986,000T

4.25 gr 18k ~

مینا کاری قلب ها صورتی بنفش میباشد

AN362

4,036,000T

2.72 gr 18k ~

یکی خواهم یکی جویم

AN363

8,728,000T

5.93 gr 18k ~

رنگ میناکاری : سفید

AE220

2,931,000T

2.1 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE228

5,887,000T

4 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1cm

AB349

5,090,000T

3.6 gr 18k ~

چرم مشکی

BAS063-5

1,448,000T

0.96 gr 18k ~

چرم رشته ای طوسی سرمه ای

BM094

5,363,000T

3.78 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AB490

2,566,000T

1.78 gr 18k ~

چرم خاکی قهوه ای

AN377

1,912,000T

1.37 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 0/5cm

AB372

5,684,000T

4.01 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

EM173

2,009,000T

1.44 gr 18k ~

قطر گوشواره : 12mm

BTR010

1,051,000T

0.64 gr 18k ~

چرم بافت 2 دور زرد

BSH065

663,000T

0.44 gr 18k ~

سنگ اشک قهوه ای

AR381

2,715,000T

1.61 gr 18k ~

که تو باشی همه ام

KDB003

1,493,000T

0.97 gr 18k ~

رنگ توپک : زرشکی

KDB005

711,000T

0.45 gr 18k ~

رنگ سنگها بصورت رندوم

AN395

4,701,000T

3.29 gr 18k ~

طول گردنبند: 43 سانتی متر

TKDN024

2,163,000T

1.47 gr 18k ~

گل میناکاری سرمه ای

AB435

651,000T

0.38 gr 18k ~

رنگ همسا تیره

EM187

4,396,000T

3.15 gr 18k ~

گوشواره میخی

BSH094

913,000T

0.58 gr 18k ~

حکاکی : ام

AB410

1,022,000T

0.65 gr 18k ~

طرح کره زمین

AB439

886,000T

0.58 gr 18k ~

تغییر جزئی در سنگها

BTR030

1,006,000T

0.61 gr 18k ~

میناکاری زرد

AN424

1,951,000T

1.25 gr 18k ~

سنگ موجود : سبز

AB445

648,000T

0.4 gr 18k ~

سنگ حدید هفت رنگ