فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AR166

1,489,000T

3.2 gr 18k ~

عرض انگشتر : 1.5cm

AE065

516,000T

1.11 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE085

279,000T

0.6 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE101

590,000T

1.27 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE103

1,379,000T

2.73 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

AE105

451,000T

0.97 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE153

2,680,000T

5.62 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE165

656,000T

1.34 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN129

2,096,000T

4.27 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN146

1,294,000T

2.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4.5cm x 1cm

AN191

2,534,000T

5.09 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN217

1,972,000T

3.96 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 4cm

AB127

1,091,000T

2.24 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AB136

680,000T

1.31 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm

AB207

1,387,000T

2.83 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB280

847,000T

1.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB233

452,000T

0.82 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB257

1,168,000T

2.37 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AE174

1,126,000T

2.42 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AR276

2,353,000T

4.8 gr 18k ~

ابعاد مربع : 0.5cm x 0.5cm

AB194

393,000T

0.74 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm چرم سرمه ای

AN043

1,019,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

1,228,000T

2.64 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AB300

1,015,000T

2.03 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AR050

2,978,000T

6.26 gr 18k ~

سنگ ها : عقیق سبز و عقیق قرمز

AN306

3,763,000T

7.9 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN307

2,527,000T

5.29 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

AN313

953,000T

1.99 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

TN014

930,000T

2 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1.5cm

EA031

2,339,000T

4.84 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1cm

AB139

666,000T

1.28 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3.5cm x 1cm

AB315

1,615,000T

3.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

AE188

2,505,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AN252

2,016,000T

4.18 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AB317

885,000T

1.75 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 1cm

BA085

316,000T

0.54 gr 18k ~

عرض طلا : 4mm

AE146

2,264,000T

4.75 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

AE203

967,000T

2.08 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TKDB005

601,000T

1.14 gr 18k ~

چرم پهن: آبی فیروزه ای

TKDB003

1,130,000T

2.27 gr 18k ~

رنگ میناکاری گل: صورتی

EM134

1,833,000T

3.94 gr 18k ~

قطر گوشواره : 1.5cm

TKDB011

447,000T

0.81 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0.5cm

EM136

2,203,000T

4.5 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 2cm

AN391

1,424,000T

2.86 gr 18k ~

طول زنجیر: 42 سانتی متر

NMH089

1,768,000T

3.8 gr 18k ~

بدون مروارید

AE216

586,000T

1.26 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1.5cm x 0.5cm

AN335

1,688,000T

3.39 gr 18k ~

طول گردنبند: 42 سانتی متر

BR100

596,000T

1.13 gr 18k ~

چرم پهن قهوه ای تیره- ابعاد طلا : 1cm x 1cm

BM167

461,000T

0.85 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

AE212

702,000T

1.51 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB348

253,000T

0.45 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AN363

2,251,000T

4.52 gr 18k ~

رنگ میناکاری : سفید

BA041-2

1,726,000T

3.57 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

AB109

953,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

TKDB015

434,000T

0.73 gr 18k ~

رنگ پاپیون : سفید صدفی

AE220

916,000T

1.97 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EA048

2,154,000T

4.49 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE222

832,000T

1.79 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE234

1,568,000T

3.23 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AE228

1,827,000T

3.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1cm

AE221

586,000T

1.26 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE140

2,818,000T

5.8 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

TE066

1,344,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1.5cm

AB176

660,000T

1.42 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB368

395,000T

0.85 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

BR079

359,000T

0.62 gr 18k ~

رنگ چرم پهن: پوست ماری قهوه ای و کرم

TE078

1,852,000T

3.72 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AB356

671,000T

1.29 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x1.5cm

AN376

777,000T

1.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 2cm x 1.5cm

BA028

909,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

BA028

1,113,000T

2.24 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

BSH052

637,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد گوی طلا : 0.5cm x 0.5cm

BM030

586,000T

1.26 gr 18k ~

ابعاد قلب : 2.5cm x 1.5cm

AB075

832,000T

1.79 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1.5cm

AB126

739,000T

1.59 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 1cm

TKDB030

461,000T

0.84 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0.5cm

BM057

902,000T

1.94 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm

AB118

1,070,000T

2.3 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1.5cm

TKDB033

379,000T

0.62 gr 18k ~

چرم بافت 2 دور زرد

AR365

1,145,000T