فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AR166

1,477,000T

3.2 gr 18k ~

عرض انگشتر : 1.5cm

AE065

512,000T

1.11 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE085

226,000T

0.49 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE086

1,016,000T

2.2 gr 18k ~

قیمت این محصول برای دوعدد (یک جفت) گوشواره می باشد

AE101

586,000T

1.27 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE153

2,661,000T

5.62 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE164

438,000T

0.95 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE165

651,000T

1.34 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN089

1,440,000T

2.93 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN129

2,081,000T

4.27 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN146

1,285,000T

2.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4.5cm x 1cm

AN191

2,517,000T

5.09 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN217

1,958,000T

3.96 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 4cm

AB127

1,083,000T

2.24 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AN039

1,774,000T

3.7 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 2cm رنگ سنگها: اسموکی(دودی) - بلوتوپاز(آبی)-گارنت (قرمز)

AB280

842,000T

1.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB233

449,000T

0.82 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB257

1,159,000T

2.37 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AE174

1,117,000T

2.42 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AR276

2,336,000T

4.8 gr 18k ~

ابعاد مربع : 0.5cm x 0.5cm

AN043

1,011,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

1,307,000T

2.83 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AB300

1,008,000T

2.03 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AR050

2,956,000T

6.26 gr 18k ~

سنگ ها : عقیق سبز و عقیق قرمز

AN306

3,735,000T

7.9 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN307

2,508,000T

5.29 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

AN313

946,000T

1.99 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

TN014

923,000T

2 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1.5cm

EA031

2,322,000T

4.84 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1cm

AB315

1,604,000T

3.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

AE188

2,487,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AN252

2,001,000T

4.18 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AB317

879,000T

1.75 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 1cm

BA085

314,000T

0.54 gr 18k ~

عرض طلا : 4mm

AE146

2,248,000T

4.75 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

AE203

960,000T

2.08 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TKDB003

1,122,000T

2.27 gr 18k ~

رنگ میناکاری گل: صورتی

EM134

1,819,000T

3.94 gr 18k ~

قطر گوشواره : 1.5cm

TN046

402,000T

0.8 gr 18k ~

ابعاد پروانه : 1cm x 1cm

TKDB011

444,000T

0.81 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0.5cm

EM136

2,187,000T

4.5 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 2cm

AN391

1,414,000T

2.86 gr 18k ~

طول زنجیر: 42 سانتی متر

NMH089

1,755,000T

3.8 gr 18k ~

بدون مروارید

AN335

1,676,000T

3.39 gr 18k ~

طول گردنبند: 42 سانتی متر

BR100

592,000T

1.13 gr 18k ~

چرم پهن قهوه ای تیره- ابعاد طلا : 1cm x 1cm

BM167

483,000T

0.9 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

AB348

228,000T

0.4 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AN363

2,235,000T

4.52 gr 18k ~

رنگ میناکاری : سفید

BA041-2

1,714,000T

3.57 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

AB109

946,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

TKDB015

431,000T

0.73 gr 18k ~

رنگ پاپیون : سفید صدفی

AE220

909,000T

1.97 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EA048

2,139,000T

4.49 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE222

826,000T

1.79 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE234

1,557,000T

3.23 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AE228

1,814,000T

3.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1cm

AE221

581,000T

1.26 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE140

2,798,000T

5.8 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

TE066

1,335,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1.5cm

AB176

655,000T

1.42 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB368

392,000T

0.85 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

TKDB026

375,000T

0.66 gr 18k ~

رنگ چرم : آبی آسمانی

BR079

357,000T

0.62 gr 18k ~

رنگ چرم پهن: پوست ماری قهوه ای و کرم

AB356

666,000T

1.29 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x1.5cm

AN376

771,000T

1.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 2cm x 1.5cm

BA028

903,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

BA028

1,105,000T

2.24 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

BSH052

633,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد گوی طلا : 0.5cm x 0.5cm

BM030

581,000T

1.26 gr 18k ~

ابعاد قلب : 2.5cm x 1.5cm

AB075

826,000T

1.79 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1.5cm

AB126

734,000T

1.59 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 1cm

TKDB030

458,000T

0.84 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0.5cm

BM057

895,000T

1.94 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm

AB118

1,062,000T

2.3 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1.5cm