فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AR166

1,507,000T

3.2 gr 18k ~

عرض انگشتر : 1.5cm

AE085

268,000T

0.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE086

1,027,000T

2.18 gr 18k ~

قیمت این محصول برای دوعدد (یک جفت) گوشواره می باشد

AE101

584,000T

1.24 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE105

457,000T

0.97 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE113

1,041,000T

2.21 gr 18k ~

سایز حدودی گوشواره : 1.5cm x 1.5cm

AE153

2,713,000T

5.62 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE164

447,000T

0.95 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE165

664,000T

1.34 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN089

1,467,000T

2.93 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN129

2,120,000T

4.27 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN146

1,309,000T

2.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4.5cm x 1cm

AN147

1,526,000T

3.24 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AN217

1,995,000T

3.96 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 4cm

AB136

688,000T

1.31 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm

AN039

1,808,000T

3.7 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 2cm رنگ سنگها: اسموکی(دودی) - بلوتوپاز(آبی)-گارنت (قرمز)

AB280

843,000T

1.64 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB255

899,000T

1.77 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm رنگ چرم : قهوه ای

AB233

457,000T

0.82 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB257

1,182,000T

2.37 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AE028

1,366,000T

2.9 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AE174

1,140,000T

2.42 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AN081

1,719,000T

3.65 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AR276

2,381,000T

4.8 gr 18k ~

ابعاد مربع : 0.5cm x 0.5cm

AB194

402,000T

0.75 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AN043

1,031,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

1,357,000T

2.88 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AB300

1,027,000T

2.03 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AR050

3,015,000T

6.26 gr 18k ~

سنگ ها : عقیق سبز و عقیق قرمز

AN306

3,809,000T

7.9 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN307

2,557,000T

5.29 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

AN313

998,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

TN014

942,000T

2 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1.5cm

EA031

2,367,000T

4.84 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1cm

AN098

1,046,000T

2.14 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AB315

1,634,000T

3.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

AE188

2,537,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AN252

2,040,000T

4.18 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AB317

886,000T

1.73 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 1cm

BA085

319,000T

0.54 gr 18k ~

عرض طلا : 4mm

AE146

2,292,000T

4.75 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

TKDB003

1,143,000T

2.27 gr 18k ~

رنگ میناکاری گل: صورتی

EM134

1,856,000T

3.94 gr 18k ~

قطر گوشواره : 1.5cm

TN046

414,000T

0.81 gr 18k ~

ابعاد پروانه : 1cm x 1cm

EM136

2,229,000T

4.5 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 2cm

AN391

1,440,000T

2.86 gr 18k ~

طول زنجیر: 42 سانتی متر

BR034-2

414,000T

0.73 gr 18k ~

چرم : قهوه ای

NMH089

1,790,000T

3.8 gr 18k ~

بدون مروارید

AN335

1,708,000T

3.39 gr 18k ~

طول گردنبند: 42 سانتی متر

BR100

603,000T

1.13 gr 18k ~

چرم پهن قهوه ای تیره- ابعاد طلا : 1cm x 1cm

BM167

491,000T

0.9 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

AE212

758,000T

1.61 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB348

203,000T

0.34 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AN363

2,277,000T

4.52 gr 18k ~

رنگ میناکاری : سفید

BA041-2

1,747,000T

3.57 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

AB109

965,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AE220

928,000T

1.97 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EA048

2,181,000T

4.49 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE222

843,000T

1.79 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE234

1,587,000T

3.23 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AE228

1,849,000T

3.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1cm

AE221

593,000T

1.26 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE140

2,852,000T

5.8 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

TE066

1,360,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1.5cm

AB176

669,000T

1.42 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB368

400,000T

0.85 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

TKDB026

381,000T

0.66 gr 18k ~

رنگ چرم : آبی آسمانی

AB356

678,000T

1.29 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x1.5cm

AN377

716,000T

1.52 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 0/5cm

AN376

786,000T

1.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 2cm x 1.5cm

BA028

920,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

BA028

1,126,000T

2.24 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

BSH052

645,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد گوی طلا : 0.5cm x 0.5cm

BM030

593,000T

1.26 gr 18k ~

ابعاد قلب : 2.5cm x 1.5cm

AB075

843,000T

1.79 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1.5cm

AB126

749,000T

1.59 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 1cm

TKDB030

466,000T

0.84 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0.5cm