فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AR166

1,492,000T

3.2 gr 18k ~

عرض انگشتر : 1.5cm

AE065

517,000T

1.11 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE085

265,000T

0.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE086

1,017,000T

2.18 gr 18k ~

قیمت این محصول برای دوعدد (یک جفت) گوشواره می باشد

AE101

592,000T

1.27 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE105

452,000T

0.97 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE113

1,031,000T

2.21 gr 18k ~

سایز حدودی گوشواره : 1.5cm x 1.5cm

AE153

2,687,000T

5.62 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE164

443,000T

0.95 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE165

634,000T

1.29 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN082

1,427,000T

3.06 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN089

1,454,000T

2.93 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN129

2,101,000T

4.27 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN135

1,049,000T

2.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN147

1,768,000T

3.79 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AN217

1,976,000T

3.96 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 4cm

AB136

681,000T

1.31 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm

AN039

1,791,000T

3.7 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 2cm رنگ سنگها: اسموکی(دودی) - بلوتوپاز(آبی)-گارنت (قرمز)

AB280

835,000T

1.64 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB255

891,000T

1.77 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm رنگ چرم : قهوه ای

AB233

453,000T

0.82 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB257

1,171,000T

2.37 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AE028

1,352,000T

2.9 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AE174

1,128,000T

2.42 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AN081

1,702,000T

3.65 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AN043

1,021,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

1,343,000T

2.88 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AB300

1,017,000T

2.03 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AR050

2,985,000T

6.26 gr 18k ~

سنگ ها : عقیق سبز و عقیق قرمز

AN306

3,772,000T

7.9 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN307

2,533,000T

5.29 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

AN313

989,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

EA031

2,345,000T

4.84 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1cm

AN098

1,036,000T

2.14 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AB315

1,619,000T

3.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

AE188

2,512,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AN252

2,020,000T

4.18 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

BA085

317,000T

0.54 gr 18k ~

عرض طلا : 4mm

AE146

2,270,000T

4.75 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

TKDB003

1,133,000T

2.27 gr 18k ~

رنگ میناکاری گل: صورتی

EM134

1,838,000T

3.94 gr 18k ~

قطر گوشواره : 1.5cm

TN046

415,000T

0.82 gr 18k ~

ابعاد پروانه : 1cm x 1cm

EM136

2,208,000T

4.5 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 2cm

AN391

1,427,000T

2.86 gr 18k ~

طول زنجیر: 42 سانتی متر

BR034-2

411,000T

0.73 gr 18k ~

چرم : قهوه ای

AN335

1,692,000T

3.39 gr 18k ~

طول گردنبند: 42 سانتی متر

BR100

598,000T

1.13 gr 18k ~

چرم پهن قهوه ای تیره- ابعاد طلا : 1cm x 1cm

BM167

487,000T

0.9 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

AE212

751,000T

1.61 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB348

183,000T

0.3 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AN363

2,256,000T

4.52 gr 18k ~

رنگ میناکاری : سفید

BA041-2

1,730,000T

3.57 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

AB109

956,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

TKDB015

435,000T

0.73 gr 18k ~

رنگ پاپیون : سفید صدفی

AE220

919,000T

1.97 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EA048

2,160,000T

4.49 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE222

835,000T

1.79 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE234

1,572,000T

3.23 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AE228

1,831,000T

3.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1cm

AE221

587,000T

1.26 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TE066

1,347,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1.5cm

AB176

662,000T

1.42 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB368

396,000T

0.85 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

TKDB026

378,000T

0.66 gr 18k ~

رنگ چرم : آبی آسمانی

AB356

640,000T

1.22 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x1.5cm

AN377

709,000T

1.52 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 0/5cm

AN376

779,000T

1.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 2cm x 1.5cm

BA028

912,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

BA028

1,115,000T

2.24 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

BSH052

639,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد گوی طلا : 0.5cm x 0.5cm

BM030

587,000T

1.26 gr 18k ~

ابعاد قلب : 2.5cm x 1.5cm

AB075

835,000T

1.79 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1.5cm

AB126

741,000T

1.59 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 1cm

TKDB030

462,000T

0.84 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0.5cm

BM057

905,000T

1.94 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm

AB118

1,072,000T

2.3 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1.5cm