فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AE065

464,000T

1.05 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE073

618,000T

1.4 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE085

229,000T

0.52 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE086

963,000T

2.18 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد

AE101

552,000T

1.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE105

442,000T

1 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE153

2,549,000T

5.62 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE165

576,000T

1.23 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN082

1,586,000T

3.59 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN097

1,741,000T

3.94 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

AN129

1,992,000T

4.31 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN146

1,169,000T

2.4 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4.5cm x 1cm

AN147

1,467,000T

3.32 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AN190

2,491,000T

5.34 gr 18k ~

سنگ ها : گارنت (قرمز) جیپسون ( یاسی ) سیترین (زرد) جیپسون (سبز)بلوتوپاز(آبی)

AN213

1,295,000T

2.87 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 1cm x 1cm

AN217

1,833,000T

3.96 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 4cm

AN236

1,331,000T

2.74 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 2cm

AB271

1,547,000T

3.34 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 0.5cm

AB276

772,000T

1.6 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB127

1,211,000T

2.63 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AB136

570,000T

1.13 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm

AB137

884,000T

1.84 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AN039

1,608,000T

3.49 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 2cm رنگ سنگها : سیترین(زرد) - بلوتوپاز(آبی)-لاندن (آبی)

AB280

875,000T

1.82 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB255

922,000T

1.94 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm رنگ چرم : قهوه ای

AB233

402,000T

0.75 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB195

654,000T

1.32 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AB267

720,000T

1.47 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AE028

1,215,000T

2.75 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AB277

1,360,000T

2.98 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm

AE174

1,060,000T

2.4 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AN125

2,780,000T

5.92 gr 18k ~

رنگ سنگ ها : کبود (سرمه ای )،جیپسون ( سبز )،آمیتیس (یاسی ) ابعاد آویز : 3cm x 3cm

AE061

2,818,000T

6.18 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 6cmx2.5cm

AR276

2,309,000T

4.88 gr 18k ~

ابعاد مربع : 0.5cm x 0.5cm

AB194

393,000T

0.78 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB204

309,000T

0.59 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB292

694,000T

1.46 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AE179

2,121,000T

4.8 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 1.5cm طول گوشواره : 2.5cm

AN043

1,014,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN055

1,334,000T

3.02 gr 18k ~

قطر دایره : 2.5cm

AN248

1,237,000T

2.8 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

1,219,000T

2.76 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AB300

1,034,000T

2.18 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AR050

2,832,000T

6.26 gr 18k ~

سنگ ها : عقیق سبز و عقیق قرمز

AN306

3,579,000T

7.9 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN307

2,403,000T

5.29 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

AN313

906,000T

1.99 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

TN014

954,000T

2.16 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1.5cm

KDN014

1,115,000T

2.41 gr 18k ~

رنگ میناکاری نت: آبی فیروزه ای

KDN030-2

1,250,000T

2.7 gr 18k ~

رنگ فیل: صورتی

TE006

2,292,000T

4.99 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1cm

TE007

481,000T

1.09 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB285

445,000T

0.86 gr 18k ~

سایز آویز طلا : 1.5cm x 1cm

TN016

1,044,000T

2.29 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

AN098

984,000T

2.14 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AE182

402,000T

0.91 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB139

636,000T

1.28 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3.5cm x 1cm

AB146

499,000T

0.97 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm

AB238

327,000T

0.58 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AN136

2,360,000T

5.34 gr 18k ~

ابعاد حدودی پروانه : 4cm x 3cm

AN076

1,387,000T

3.14 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 1cm

AB315

1,429,000T

3 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

BM116

318,000T

0.56 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AE188

2,381,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AN252

1,816,000T

3.95 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AB317

822,000T

1.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 1cm

AE197

993,000T

2 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

BBH001-1

1,498,000T

3.28 gr 18k ~

استاپر قهوه ای

TE025

1,176,000T

2.12 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm طول گوشواره : 3.5cm

AE146

2,239,000T

4.87 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

TKDE001

648,000T

1.4 gr 18k ~

رنگ گل : صورتی

AE203

968,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB284

380,000T

0.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

TKDB005

592,000T

1.18 gr 18k ~

چرم پهن: آبی فیروزه ای

TE034

313,000T

0.71 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 0.5cm x 0.5cm

TE036

1,741,000T

3.94 gr 18k ~

قطر گوشواره : 1.5cm

TN046

399,000T

0.83 gr 18k ~

ابعاد پروانه : 1cm x 1cm

AE130

550,000T

1.19 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد

AN334

456,000T

0.91 gr 18k ~

ابعاد گل مروارید : 1cm x 0/5cm

AN331

465,000T

0.98 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

TKDB011

424,000T

0.8 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0.5cm

KDB007

401,000T

0.76 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cmx1cm

NMH057

1,454,000T