فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AE073

675,000T

1.4 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE085

251,000T

0.52 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE086

511,000T

1.06 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد

AE101

598,000T

1.24 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE105

482,000T

1 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE113

1,033,000T

2.14 gr 18k ~

سایز حدودی گوشواره : 1.5cm x 1.5cm

AE153

2,779,000T

5.62 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE165

626,000T

1.23 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN082

1,733,000T

3.59 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN097

1,902,000T

3.94 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

AN129

2,168,000T

4.31 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN146

1,267,000T

2.4 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4.5cm x 1cm

AN147

1,487,000T

3.08 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AN190

2,709,000T

5.34 gr 18k ~

سنگ ها : گارنت (قرمز) جیپسون ( یاسی ) سیترین (زرد) جیپسون (سبز)بلوتوپاز(آبی)

AN213

1,413,000T

2.87 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 1cm x 1cm

AN217

1,995,000T

3.96 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 4cm

AN236

1,442,000T

2.74 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 2cm

AB271

1,683,000T

3.34 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 0.5cm

AB276

823,000T

1.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB127

1,318,000T

2.63 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AB137

959,000T

1.84 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AN039

1,750,000T

3.49 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 2cm رنگ سنگها : سیترین(زرد) - بلوتوپاز(آبی)-لاندن (آبی)

AB280

949,000T

1.82 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB255

1,002,000T

1.94 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm رنگ چرم : قهوه ای

AB233

447,000T

0.78 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB195

698,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AB267

780,000T

1.47 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AE028

1,327,000T

2.75 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AB277

1,482,000T

2.98 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm

AE174

1,158,000T

2.4 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AN125

3,021,000T

5.92 gr 18k ~

رنگ سنگ ها : کبود (سرمه ای )،جیپسون ( سبز )،آمیتیس (یاسی ) ابعاد آویز : 3cm x 3cm

AE061

3,071,000T

6.18 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 6cmx2.5cm

AR276

2,508,000T

4.88 gr 18k ~

ابعاد مربع : 0.5cm x 0.5cm

AB194

416,000T

0.76 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB204

333,000T

0.59 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB292

754,000T

1.46 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AE179

2,317,000T

4.8 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 1.5cm طول گوشواره : 2.5cm

AN043

1,103,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN055

1,458,000T

3.02 gr 18k ~

قطر دایره : 2.5cm

AN248

1,351,000T

2.8 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

1,332,000T

2.76 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AB300

1,026,000T

1.98 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AR050

3,088,000T

6.26 gr 18k ~

سنگ ها : عقیق سبز و عقیق قرمز

AN306

3,901,000T

7.9 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN307

2,619,000T

5.29 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

AN313

983,000T

1.97 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

TN014

1,042,000T

2.16 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1.5cm

KDN014

1,214,000T

2.41 gr 18k ~

رنگ میناکاری نت: آبی فیروزه ای

KDN030-2

1,360,000T

2.7 gr 18k ~

رنگ فیل: صورتی

TE006

2,496,000T

4.99 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1cm

TE007

526,000T

1.09 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB285

480,000T

0.86 gr 18k ~

سایز آویز طلا : 1.5cm x 1cm

TN016

1,138,000T

2.29 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

AN098

1,047,000T

2.09 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AE182

439,000T

0.91 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB146

539,000T

0.97 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm

AN076

1,516,000T

3.14 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 1cm

AB315

1,552,000T

3 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

BM116

341,000T

0.56 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AE188

2,599,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AN252

1,978,000T

3.95 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AB317

949,000T

1.82 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 1cm

AE197

1,074,000T

2 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

BBH001-1

1,632,000T

3.28 gr 18k ~

استاپر قهوه ای

AE146

2,438,000T

4.87 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

AE203

1,004,000T

2.08 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB284

394,000T

0.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

TKDB005

640,000T

1.18 gr 18k ~

چرم پهن: آبی فیروزه ای

TE034

323,000T

0.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 0.5cm x 0.5cm

TE036

1,902,000T

3.94 gr 18k ~

قطر گوشواره : 1.5cm

TN046

433,000T

0.83 gr 18k ~

ابعاد پروانه : 1cm x 1cm

AN334

381,000T

0.7 gr 18k ~

ابعاد گل مروارید : 1cm x 0/5cm

AN331

491,000T

0.95 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

TKDB011

457,000T

0.8 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0.5cm

KDB007

432,000T

0.76 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cmx1cm

TE005

2,252,000T

4.53 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 2cm

RM227

816,000T

1.69 gr 18k ~