فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AE065

639,000T

1.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE073

763,000T

1.42 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE085

317,000T

0.59 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE101

828,000T

1.54 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE103

1,796,000T

3.18 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

AE113

1,102,000T

2.05 gr 18k ~

سایز حدودی گوشواره : 1.5cm x 1.5cm

AE153

2,915,000T

5.3 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE160

629,000T

1.11 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

EMH034

828,000T

1.54 gr 18k ~

قیمت برای یک لنگه (یک عدد) میباشد

AN082

1,822,000T

3.39 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN089

1,673,000T

2.95 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN129

2,506,000T

4.54 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN146

1,414,000T

2.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4.5cm x 1cm

AB271

2,124,000T

3.82 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 0.5cm

AB276

952,000T

1.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm دو طرف رینگ : استاپر قهوه ای

AB137

1,076,000T

1.87 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB153

576,000T

0.94 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AN039

1,796,000T

3.22 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 2cm رنگ سنگها: اسموکی(دودی) - اتمی -گارنت (قرمز)

AB207

1,538,000T

2.73 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB280

947,000T

1.63 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB255

1,076,000T

1.88 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AB233

490,000T

0.78 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB257

1,275,000T

2.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB267

920,000T

1.58 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AE028

1,526,000T

2.84 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AN132

2,016,000T

3.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1.5cm

AB277

1,543,000T

2.78 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm- رنگ استاپر: کرم

AE174

1,290,000T

2.4 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AN152

1,624,000T

2.92 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1cm

AN081

1,962,000T

3.65 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AR276

2,915,000T

5.2 gr 18k ~

ابعاد مربع : 0.5cm x 0.5cm

AB194

452,000T

0.75 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB204

355,000T

0.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AE179

3,387,000T

6.3 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 1.5cm طول گوشواره : 2.5cm

AN043

1,150,000T

2.14 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

1,758,000T

3.27 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AB300

1,398,000T

2.47 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB282

858,000T

1.39 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AN307

2,560,000T

4.62 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

AN313

1,226,000T

2.22 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

EMH006

548,000T

1.02 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AR279

2,500,000T

4.65 gr 18k ~

رنگ میناکاری : فیروزه ای

AN098

1,204,000T

2.17 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AE182

548,000T

1.02 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE074

736,000T

1.37 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AB122

1,446,000T

2.6 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

NM168

1,625,000T

2.8 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

AB315

1,802,000T

3.16 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

AE188

2,892,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AB225

3,830,000T

6.86 gr 18k ~

سنگ ها : اسموکی(دودی) و بلوتوپاز ( آبی روشن)

AE197

1,221,000T

2.07 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

AB364

409,000T

0.64 gr 18k ~

سایز حدودی طلا : 0.5cm

AE146

2,587,000T

4.67 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

NM159

1,516,000T

2.74 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 1cm

AE203

1,177,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EM128

370,000T

0.69 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 0.5cm x 0.5cm

KDB007

538,000T

0.87 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cmx1cm

AN316

1,773,000T

3.11 gr 18k ~

قلب با میناکاری سفید صدفی

EM136

2,731,000T

5 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 2cm

BM198

339,000T

0.5 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AN391

1,631,000T

2.86 gr 18k ~

طول زنجیر: 42 سانتی متر

AE267

724,000T

1.27 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AB286

1,796,000T

3.15 gr 18k ~

دستبند تک زنجیر می باشد

AE216

677,000T

1.26 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1.5cm x 0.5cm

AN335

1,933,000T

3.39 gr 18k ~

طول گردنبند: 42 سانتی متر

AB348

215,000T

0.32 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AN362

1,544,000T

2.65 gr 18k ~

یکی خواهم یکی جویم

AN363

2,577,000T

4.52 gr 18k ~

رنگ میناکاری : سفید

AB354

361,000T

0.54 gr 18k ~

رنگ چرم : قرمز

BA041-2

1,984,000T

3.57 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

AB109

1,102,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AE220

1,145,000T

2.13 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EA048

2,479,000T

4.49 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE222

1,043,000T

1.94 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm