فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AR166

1,597,000T

3.2 gr 18k ~

عرض انگشتر : 1.5cm

AE065

569,000T

1.14 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE086

554,000T

1.11 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه گوشواره می باشد

AE103

1,626,000T

3.15 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

AE153

2,870,000T

5.62 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE164

474,000T

0.95 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE165

641,000T

1.22 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE167

758,000T

1.52 gr 18k ~

قیمت برای یک لنگه (یک عدد) میباشد

AN089

1,464,000T

2.76 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN097

2,046,000T

4.1 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

AN138

1,979,000T

3.9 gr 18k ~

با آویز مروارید

AN146

1,380,000T

2.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4.5cm x 1cm

AN147

1,682,000T

3.37 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AN217

2,106,000T

3.96 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 4cm

AN236

1,424,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 2cm

AB271

2,042,000T

3.95 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 0.5cm

AB275

969,000T

1.8 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB276

889,000T

1.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm دو طرف رینگ : استاپر قهوه ای

AB127

1,207,000T

2.32 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AB137

1,004,000T

1.87 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AN039

1,667,000T

3.21 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 2cm رنگ سنگها: اسموکی(دودی) - یاقوت کبود(آبی نفتی)-گارنت (قرمز)

AB280

799,000T

1.46 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB255

943,000T

1.76 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AB195

699,000T

1.26 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AB257

1,208,000T

2.29 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AE028

1,342,000T

2.69 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AB277

1,761,000T

3.43 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm- رنگ استاپر: قهوه ای

AE174

1,208,000T

2.42 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AN152

1,581,000T

3.08 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1cm

AN081

1,906,000T

3.82 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AR276

2,704,000T

5.2 gr 18k ~

ابعاد مربع : 0.5cm x 0.5cm

AB204

338,000T

0.58 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB292

838,000T

1.56 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AN055

1,552,000T

3.11 gr 18k ~

قطر دایره : 2.5cm

AN248

1,727,000T

3.46 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

1,482,000T

2.97 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AB300

1,283,000T

2.43 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB282

799,000T

1.38 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AR050

3,190,000T

6.26 gr 18k ~

سنگ ها : عقیق سبز و عقیق قرمز

AN313

1,095,000T

2.13 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

TN014

1,158,000T

2.32 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1.5cm

TN016

1,170,000T

2.28 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

AN098

1,151,000T

2.23 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AB139

669,000T

1.2 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3.5cm x 1cm

AB146

495,000T

0.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm

AB122

1,172,000T

2.25 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AB315

1,725,000T

3.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

BM116

310,000T

0.48 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AE188

2,686,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AN252

2,092,000T

4.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AE197

1,102,000T

1.99 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

BA085

324,000T

0.52 gr 18k ~

عرض طلا : 4mm

AE146

2,300,000T

4.5 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

AE203

1,083,000T

2.17 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TN046

456,000T

0.85 gr 18k ~

ابعاد پروانه : 1cm x 1cm

AN331

521,000T

0.98 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

AN316

1,654,000T

3.11 gr 18k ~

قلب با میناکاری سفید صدفی

AN391

1,521,000T

2.86 gr 18k ~

طول زنجیر: 42 سانتی متر

AE216

618,000T

1.24 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1.5cm x 0.5cm

AN335

1,802,000T

3.39 gr 18k ~

طول گردنبند: 42 سانتی متر

BR106-4

415,000T

0.69 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

BM167

516,000T

0.9 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

AE212

748,000T

1.5 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AN363

2,403,000T

4.52 gr 18k ~

رنگ میناکاری : سفید

BA041-2

1,847,000T

3.57 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

AB109

1,023,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

TKDB014

629,000T

1.05 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 1cm x 1cm

AE220

983,000T

1.97 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EA048

2,306,000T

4.49 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE222

893,000T

1.79 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE234

1,677,000T

3.23 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AE228

1,951,000T

3.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1cm

AB349

1,872,000T

3.62 gr 18k ~

چرم قهوه ای

AE221

613,000T

1.23 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TE066

1,435,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1.5cm

AB176

693,000T

1.39 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB368

399,000T

0.8 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

TKDB019

358,000T

0.54 gr 18k ~

سایز : نوزادی

TKDB022

480,000T

0.77 gr 18k ~

رنگ چرم : آبی

TKDB026

400,000T

0.66 gr 18k ~

رنگ چرم : آبی آسمانی

ab365

674,000T

1.21 gr 18k ~

سایز حدودی طلا : 0.5 cm

AB356

709,000T

1.28 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x1.5cm