فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AE065

650,000T

1.15 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE085

345,000T

0.61 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE101

735,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE103

2,167,000T

3.6 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

AE105

622,000T

1.1 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE153

3,244,000T

5.62 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE164

520,000T

0.92 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE165

728,000T

1.23 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN082

2,030,000T

3.59 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN097

2,228,000T

3.94 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

AN129

2,197,000T

3.77 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN135

1,544,000T

2.73 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN146

1,466,000T

2.4 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4.5cm x 1cm

AN147

1,844,000T

3.26 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AN190

3,151,000T

5.34 gr 18k ~

سنگ ها : گارنت (قرمز) جیپسون ( یاسی ) سیترین (زرد) جیپسون (سبز)بلوتوپاز(آبی)

AN236

1,669,000T

2.74 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 2cm

AB271

2,242,000T

3.84 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 0.5cm

AB276

970,000T

1.61 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB127

1,429,000T

2.44 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AB136

755,000T

1.21 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm

AB137

1,111,000T

1.85 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AN039

1,943,000T

3.32 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 2cm

AB207

1,456,000T

2.46 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB280

1,049,000T

1.73 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB255

1,100,000T

1.83 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm رنگ چرم : قهوه ای

AB233

495,000T

0.75 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB195

755,000T

1.21 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AB257

1,445,000T

2.44 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AE028

1,555,000T

2.75 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AN132

2,051,000T

3.55 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1.5cm

AB277

1,604,000T

2.75 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm رنگ استاپر : قهوه ای

AE174

1,414,000T

2.5 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AN081

1,923,000T

3.4 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AN125

3,512,000T

5.92 gr 18k ~

رنگ سنگ ها : کبود (سرمه ای )،جیپسون ( سبز )،آمیتیس (یاسی ) ابعاد آویز : 3cm x 3cm

AE061

3,582,000T

6.18 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 6cmx2.5cm

AR276

2,835,000T

4.82 gr 18k ~

ابعاد مربع : 0.5cm x 0.5cm

AB194

535,000T

0.86 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB204

377,000T

0.58 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB292

919,000T

1.52 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AE179

2,715,000T

4.8 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 1.5cm طول گوشواره : 2.5cm

AN043

1,284,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN055

1,572,000T

2.78 gr 18k ~

قطر دایره : 2.5cm

AN248

1,844,000T

3.26 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

1,527,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AB300

1,303,000T

2.18 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

KDN010

1,319,000T

2.25 gr 18k ~

رنگ دایره چشم نظر: صورتی

AR050

3,606,000T

6.26 gr 18k ~

سنگ ها : عقیق سبز و عقیق قرمز

AN306

4,510,000T

7.82 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN307

3,057,000T

5.29 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

AN313

1,158,000T

1.99 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

TN014

1,216,000T

2.15 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1.5cm

KDN014

1,413,000T

2.41 gr 18k ~

رنگ میناکاری نت: آبی فیروزه ای

TE006

3,068,000T

5.27 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1cm

TE007

622,000T

1.1 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB285

512,000T

0.79 gr 18k ~

سایز آویز طلا : 1.5cm x 1cm

TN016

1,328,000T

2.29 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

AN098

1,192,000T

2.04 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AE182

565,000T

1 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB139

794,000T

1.28 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3.5cm x 1cm

AB146

619,000T

0.97 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm

AN136

3,020,000T

5.34 gr 18k ~

ابعاد حدودی پروانه : 4cm x 3cm

AN076

1,776,000T

3.14 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 1cm

TB021

489,000T

0.75 gr 18k ~

رنگ چرم : مشکی

AB315

1,874,000T

3.13 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

AE188

3,042,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AN252

2,367,000T

4.06 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AE197

1,245,000T

2.01 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

TE025

1,438,000T

2.12 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm طول گوشواره : 3.5cm

AE146

2,841,000T

4.87 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

AE203

1,238,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB284

421,000T

0.62 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

TKDB003

856,000T

1.46 gr 18k ~

رنگ میناکاری گل: صورتی

TE036

2,228,000T

3.94 gr 18k ~

قطر گوشواره : 1.5cm

AE130

733,000T

1.25 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد

AN334

569,000T

0.91 gr 18k ~

ابعاد گل مروارید : 1cm x 0/5cm

AN331

570,000T

0.95 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

TKDB008

495,000T

0.76 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cmx1cm