فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

KDN010

436,000T

2.15 gr 18k ~

رنگ دایره چشم نظر: صورتی

KDN009

448,000T

2.21 gr 18k ~

رنگ چشم نظر: صورتی

KDN029

588,000T

2.9 gr 18k ~

رنگ فیل متصل به سنجاق: صورتی