فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

TKDB033

1,180,000T

0.65 gr 18k ~

چرم بافت 2 دور زرد

TKDB040

1,131,000T

0.62 gr 18k ~

چرم دو دور

TKDN024

2,423,000T

1.47 gr 18k ~

گل میناکاری سرمه ای

BTR035

1,867,000T

1.08 gr 18k ~

چرم فسفری