فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

KDN009

577,000T

2.19 gr 18k ~

رنگ چشم نظر: صورتی

KDN029

764,000T

2.9 gr 18k ~

رنگ فیل متصل به سنجاق: صورتی

KDN030-2

711,000T

2.7 gr 18k ~

رنگ فیل: صورتی