فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

KDN010

729,000T

2.25 gr 18k ~

رنگ دایره چشم نظر: صورتی

KDN009

690,000T

2.13 gr 18k ~

رنگ چشم نظر: صورتی

KDN014

784,000T

2.42 gr 18k ~

رنگ میناکاری نت: آبی فیروزه ای

KDN029

940,000T

2.9 gr 18k ~

رنگ فیل متصل به سنجاق: صورتی

KDN019

761,000T

2.35 gr 18k ~

رنگ گل ها : آبی ، قرمز ، صورتی

TKDE001

389,000T

1.2 gr 18k ~

رنگ گل : صورتی

TKDB011

309,000T

0.78 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0.5cm

TKDB008

306,000T

0.77 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cmx1cm

TKDB014

405,000T

1.05 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 1cm x 1cm

TKDB026

287,000T

0.71 gr 18k ~

رنگ چرم : آبی

TKDB028

234,000T

0.52 gr 18k ~

رنگ میناکاری قلب : صورتی

TKDB030

312,000T

0.79 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0.5cm

TKDB034

246,000T

0.56 gr 18k ~

رنگ میناکاری: صورتی