فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

KDB007

539,000T

0.87 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cmx1cm

TKDB030

523,000T

0.84 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0.5cm

AB118

1,239,000T

2.3 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1.5cm

KDB003

602,000T

0.95 gr 18k ~

رنگ توپک : صورتی

BTR057

688,000T

1.08 gr 18k ~

سایز دور مچ 14 سانتی متر