فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

KDN010

913,000T

2.25 gr 18k ~

رنگ دایره چشم نظر: صورتی

KDN009

864,000T

2.13 gr 18k ~

رنگ چشم نظر: صورتی

KDN014

978,000T

2.41 gr 18k ~

رنگ میناکاری نت: آبی فیروزه ای

KDN019

1,039,000T

2.56 gr 18k ~

رنگ گل ها بصورت رندوم

TKDB003

592,000T

1.46 gr 18k ~

رنگ میناکاری گل: صورتی

TKDB011

405,000T

0.87 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0.5cm

TKDB008

369,000T

0.79 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cmx1cm

TKDN011

961,000T

2.37 gr 18k ~

رنگ میناکاری جوجه : بنفش

TKDB030

361,000T

0.77 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0.5cm