فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AR166

1,492,000T

3.2 gr 18k ~

عرض انگشتر : 1.5cm

AR050

2,985,000T

6.26 gr 18k ~

سنگ ها : عقیق سبز و عقیق قرمز