فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AR166

1,006,000T

3.22 gr 18k ~

عرض انگشتر : 1.5cm

AR276

1,565,000T

4.73 gr 18k ~

ابعاد مربع : 0.5cm x 0.5cm

AR050

2,022,000T

6.26 gr 18k ~

سنگ ها : عقیق سبز و عقیق قرمز