فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AN082

3,227,000T

3.47 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN147

2,985,000T

3.21 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AN310

2,781,000T

2.99 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AN076

2,464,000T

2.65 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 1cm

AN391

2,891,000T

3 gr 18k ~

طول زنجیر: 42 سانتی متر

AN335

3,354,000T

3.48 gr 18k ~

طول گردنبند: 42 سانتی متر

AN377

1,227,000T

1.32 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 0/5cm

AN376

1,330,000T

1.43 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 2cm x 1.5cm

TN016

2,949,000T

3.06 gr 18k ~

میناکاری : سرمه ای