فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AN089

4,023,000T

2.82 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN147

4,717,000T

3.38 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AN152

4,527,000T

3.15 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1cm سنگها : اسموکی(دودی) و سیترین(زرد)

AN043

2,875,000T

2.06 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

4,368,000T

3.13 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AN420

3,210,000T

2.3 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1.5cm

NMH068

3,257,000T

2.31 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

AN098

3,792,000T

2.69 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AN076

2,959,000T

2.12 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 1cm

NM168

3,834,000T

2.63 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

NR005

1,149,000T

0.8 gr 18k ~

ابعاد پروانه : 1cm x 1cm

AN334

1,144,000T

0.75 gr 18k ~

ابعاد گل مروارید : 1cm x 0/5cm

AN331

1,554,000T

1.09 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

AN316

4,342,000T

2.95 gr 18k ~

قلب با میناکاری سفید صدفی

AN364

5,986,000T

4.25 gr 18k ~

مینا کاری قلب ها صورتی بنفش میباشد

AN362

4,036,000T

2.72 gr 18k ~

یکی خواهم یکی جویم

AN363

8,728,000T

5.93 gr 18k ~

رنگ میناکاری : سفید

AN377

1,912,000T

1.37 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 0/5cm

AN395

4,701,000T

3.29 gr 18k ~

طول گردنبند: 43 سانتی متر

AN424

1,951,000T

1.25 gr 18k ~

سنگ موجود : سبز

AN467

30,602,000T

20.79 gr 18k ~

33 سانتیمتر

NBH007

5,946,000T

4.26 gr 18k ~

تعداد آویز های سکه ای : 7 عدد

NT091

2,577,000T

1.8 gr 18k ~

سنگ نامتقارن

AN503

8,468,000T

5.4 gr 18k ~

بدون آویز حروف

NMOH151

8,039,000T

5.76 gr 18k ~

زنجیر 60 cm