فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AN082

1,427,000T

3.06 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN089

1,454,000T

2.93 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN129

2,101,000T

4.27 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN135

1,049,000T

2.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN147

1,768,000T

3.79 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AN217

1,976,000T

3.96 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 4cm

AN039

1,791,000T

3.7 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 2cm رنگ سنگها: اسموکی(دودی) - بلوتوپاز(آبی)-گارنت (قرمز)

AN081

1,702,000T

3.65 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AN043

1,021,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

1,343,000T

2.88 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AN306

3,772,000T

7.9 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN307

2,533,000T

5.29 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

AN313

989,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

AN098

1,036,000T

2.14 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AN252

2,020,000T

4.18 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

TN046

415,000T

0.82 gr 18k ~

ابعاد پروانه : 1cm x 1cm

AN391

1,427,000T

2.86 gr 18k ~

طول زنجیر: 42 سانتی متر

AN335

1,692,000T

3.39 gr 18k ~

طول گردنبند: 42 سانتی متر

AN363

2,256,000T

4.52 gr 18k ~

رنگ میناکاری : سفید

AN377

709,000T

1.52 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 0/5cm

AN376

779,000T

1.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 2cm x 1.5cm

AN400

1,588,000T

3.37 gr 18k ~

طول گردنبند: 43.5 سانتی متر