فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AN312

1,444,000T

6.92 gr 18k ~

دو سنگ کوچکتر : سیترین(زرد)

AN299

4,013,000T

19.61 gr 18k ~

طول زنجیر : 120 سانتی متر