فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AN147

5,965,000T

3.75 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AN310

4,581,000T

2.88 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AN076

3,977,000T

2.5 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 1cm

NR005

1,305,000T

0.8 gr 18k ~

ابعاد پروانه : 1cm x 1cm

AN334

1,232,000T

0.72 gr 18k ~

ابعاد گل مروارید : 1cm x 0/5cm

AN331

1,607,000T

0.99 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

AN391

4,946,000T

3 gr 18k ~

طول زنجیر: 42 سانتی متر

AN341

4,814,000T

2.92 gr 18k ~

آدم برفی کاج بابانوئل

AN335

5,737,000T

3.48 gr 18k ~

طول گردنبند: 42 سانتی متر

AN377

2,529,000T

1.59 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 0/5cm

TN016

5,044,000T

3.06 gr 18k ~

میناکاری : سرمه ای

AN467

34,276,000T

20.79 gr 18k ~

33 سانتیمتر