فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AN135

3,855,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN147

5,040,000T

3.53 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AN098

3,693,000T

2.56 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AN334

1,083,000T

0.69 gr 18k ~

ابعاد گل مروارید : 1cm x 0/5cm

AN331

22,005,000T

0.85 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

AN335

5,134,000T

3.47 gr 18k ~

طول گردنبند: 42 سانتی متر

TN016

4,528,000T

3.06 gr 18k ~

میناکاری : سرمه ای

AN424

1,820,000T

1.13 gr 18k ~

سنگ موجود : سبز

AN467

30,765,000T

20.79 gr 18k ~

33 سانتیمتر