فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AB271

3,807,000T

4 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 0.5cm

AB280

1,826,000T

1.87 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB190

506,000T

0.48 gr 18k ~

ابعاد طلا : 8mm x 2mm

AB194

757,000T

0.75 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm چرم مشکی

AB204

599,000T

0.58 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB282

1,464,000T

1.44 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB285

877,000T

0.85 gr 18k ~

سایز آویز طلا : 1.5cm x 1cm

AB315

3,004,000T

3.09 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

BM116

524,000T

0.47 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB354

570,000T

0.52 gr 18k ~

چرم رشته ای خاکی

BA041-2

3,630,000T

3.81 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای چرم بافت : مشکی

AB349

3,467,000T

3.64 gr 18k ~

چرم مشکی

BM094

3,603,000T

3.78 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AB356

1,333,000T

1.34 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x1.5cm

AB372

3,917,000T

4.13 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AB377

858,000T

0.87 gr 18k ~

توجه: مدل گوی طلا کوچک تر از عکس میباشد .

BR093

831,000T

0.8 gr 18k ~

چرم آبی روشن

BR090

924,000T

0.9 gr 18k ~

ساین مرد سایز کوچک

AB406

707,000T

0.69 gr 18k ~

تنالیته رنگ سنگها رندوم

AB439

591,000T

0.58 gr 18k ~

تغییر جزئی در سنگها

AB412

376,000T

0.34 gr 18k ~

سنگ چوبی طرح دار

AB444

416,000T

0.37 gr 18k ~

سنگهای حدید طلایی

BTR039

784,000T

0.74 gr 18k ~

رنگ چرم : زرد فسفری

BMOH003

3,357,000T

3.61 gr 18k ~

سنگ بصورت آویز