فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AB276

842,000T

1.56 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm دو طرف رینگ : استاپر قهوه ای

AB199

374,000T

0.61 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 1cm x 1cm

AB280

1,012,000T

1.89 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB257

1,001,000T

1.88 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm استاپر قهوه ای

AB267

837,000T

1.54 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB190

273,000T

0.45 gr 18k ~

ابعاد طلا : 8mm x 2mm

AB194

452,000T

0.81 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB288

807,000T

1.43 gr 18k ~

قابلیت تنظیم طول بند

AB197

3,346,000T

6.5 gr 18k ~

قطر النگو: 5.6cm

AB322

1,254,000T

2.42 gr 18k ~

چرم مشکی

AB348

183,000T

0.28 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 0.5cm

BA028

1,151,000T

2.17 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB377

203,000T

0.31 gr 18k ~

توجه: مدل گوی طلا کوچک تر از عکس میباشد .

AB376

387,000T

0.68 gr 18k ~

سایز گوی 5 میلی متر در 5 میلی متر

AB075

816,000T

1.64 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1.5cm

AB410

542,000T

0.93 gr 18k ~

طرح کره زمین

AB446

209,000T

0.31 gr 18k ~

با سنگ حدید قهوه ای