فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AB271

2,133,000T

3.82 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 0.5cm

AB276

956,000T

1.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm دو طرف رینگ : استاپر قهوه ای

AB137

1,080,000T

1.87 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB153

578,000T

0.94 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AB207

1,545,000T

2.73 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB280

951,000T

1.63 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB255

1,080,000T

1.88 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AB233

492,000T

0.78 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB257

1,280,000T

2.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB277

1,550,000T

2.78 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm- رنگ استاپر: کرم

AB194

432,000T

0.71 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB204

356,000T

0.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB300

1,404,000T

2.47 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB282

861,000T

1.39 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB122

1,453,000T

2.6 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AB315

1,809,000T

3.16 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

AB225

3,846,000T

6.86 gr 18k ~

سنگ ها : اسموکی(دودی) و بلوتوپاز ( آبی روشن)

BM198

340,000T

0.5 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB286

1,803,000T

3.15 gr 18k ~

دستبند تک زنجیر می باشد

AB348

200,000T

0.29 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AB354

362,000T

0.54 gr 18k ~

رنگ چرم : قرمز

BA041-2

1,993,000T

3.57 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

AB109

1,106,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AB349

2,020,000T

3.62 gr 18k ~

چرم قهوه ای

AB176

701,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

BA028

1,048,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

BA028

1,242,000T

2.17 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB075

885,000T

1.64 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1.5cm

BM057

1,047,000T

1.94 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm

AB094

955,000T

1.77 gr 18k ~

نماد ماه تیر

BM006

982,000T

1.82 gr 18k ~

نماد ماه شهریور

BM008

863,000T

1.6 gr 18k ~

نماد ماه آبان

AB091

831,000T

1.54 gr 18k ~

نماد ماه اردیبهشت

AB095

890,000T

1.65 gr 18k ~

نماد ماه مهر

BR090

513,000T

0.82 gr 18k ~

ساین مرد سایز کوچک

AB072

632,000T

1.11 gr 18k ~

چرم های موجود: قرمز یک دور -مشکی یک دور. در صورت ثبت سفارش اینترنتی لطفا در قسمت توضیحات تکمیلی رنگ چرم ذکر شود.

BSH094

417,000T

0.67 gr 18k ~

حکاکی : ام

BSH117

391,000T

0.65 gr 18k ~

حکاکی : God

BSH115

424,000T

0.66 gr 18k ~

حکاکی : Hope

BSH114

346,000T

0.54 gr 18k ~

حکاکی : Pease پیس

AB410

491,000T

0.76 gr 18k ~

طرح کره زمین

AB405

183,000T

0.28 gr 18k ~

توجه داشته باشید که رنگ گوی بزرگ دقیقا سبزرنگ نمیباشد و طیفی از رنگهای سبز بصورت تیره یا روشن میباشد.

BSH108

306,000T

0.41 gr 18k ~

حکاکی : DAD

AB413

609,000T

1.02 gr 18k ~

رنگ سنگهای : مشکی و طوسی

AB413

881,000T

1.51 gr 18k ~

رنگ سنگها : مشکی و سرمه ای