فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AB233

1,151,000T

0.73 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB195

1,922,000T

1.27 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AB194

1,272,000T

0.83 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB227

2,333,000T

1.55 gr 18k ~

چرم مشکی

AB146

1,365,000T

0.88 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm

AB238

1,022,000T

0.64 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

BM116

851,000T

0.52 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

BM292

786,000T

0.49 gr 18k ~

عرض طلا : 4mm

AB335

1,065,000T

0.67 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

BR050-1

815,000T

0.51 gr 18k ~

ابعاد طلا : 8mm x 8mm

BM198

837,000T

0.51 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

BR113

1,708,000T

1.12 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 1cm

BR106-2

1,051,000T

0.66 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB357

744,000T

0.46 gr 18k ~

چرم : سبز تیره

AB348

616,000T

0.39 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AB359

1,343,000T

0.88 gr 18k ~

چرم : سبز تیره

AB358

1,886,000T

1.26 gr 18k ~

چرم : سبز تیره

AB345

729,000T

0.45 gr 18k ~

چرم قهوه ای و سبز

AB349

5,205,000T

3.6 gr 18k ~

چرم مشکی

BAS063-5

1,836,000T

1.21 gr 18k ~

چرم رشته ای طوسی سرمه ای

BM094

5,484,000T

3.78 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

BR090

1,372,000T

0.9 gr 18k ~

ساین مرد سایز کوچک

AB406

858,000T

0.54 gr 18k ~

تنالیته رنگ سنگها رندوم

BSH094

947,000T

0.6 gr 18k ~

حکاکی : ام

AB439

890,000T

0.58 gr 18k ~

تغییر جزئی در سنگها

AB413

2,116,000T

1.39 gr 18k ~

رنگ سنگ:آبی

AB222

2,571,000T

1.74 gr 18k ~

چرم تک رنگ قهوه ای

AB446

459,000T

0.27 gr 18k ~

سنگ حدید عسلی

AB444

622,000T

0.38 gr 18k ~

سنگهای حدید طلایی