فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AB276

869,000T

1.56 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm دو طرف رینگ : استاپر قهوه ای

AB136

679,000T

1.18 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm

AB137

916,000T

1.64 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB199

385,000T

0.61 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 1cm x 1cm

AB280

1,014,000T

1.83 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB255

1,369,000T

2.53 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AB257

1,251,000T

2.3 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB267

828,000T

1.47 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB211

1,600,000T

2.92 gr 18k ~

دستبند یک زنجیره می باشد

AB288

789,000T

1.35 gr 18k ~

قابلیت تنظیم طول بند

AB282

816,000T

1.37 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB285

503,000T

0.84 gr 18k ~

سایز آویز طلا : 1.5cm x 1cm

AB139

689,000T

1.2 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3.5cm x 1cm

AB227

1,241,000T

2.27 gr 18k ~

چرم مشکی

AB317

926,000T

1.66 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 1cm

AB322

1,683,000T

3.17 gr 18k ~

چرم مشکی

BM100-2

2,498,000T

4.71 gr 18k ~

چرم مشکی دودی

AB348

183,000T

0.26 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AB356

694,000T

1.21 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x1.5cm

AB372

1,874,000T

3.51 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AB377

533,000T

0.94 gr 18k ~

توجه: مدل گوی طلا کوچک تر از عکس میباشد .

AB075

845,000T

1.64 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1.5cm

BSH117

381,000T

0.66 gr 18k ~

حکاکی : God

BSH115

446,000T

0.73 gr 18k ~

حکاکی : Hope

AB410

403,000T

0.63 gr 18k ~

طرح کره زمین

BSH108

401,000T

0.61 gr 18k ~

حکاکی : DAD

AB444

263,000T

0.4 gr 18k ~

سنگهای حدید طلایی

AB442

370,000T

0.64 gr 18k ~

اردیبهشت

BSH147

316,000T

0.54 gr 18k ~

ساین ماه تیر