فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AB153

1,337,000T

0.88 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AB292

2,354,000T

1.64 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB282

2,368,000T

1.55 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB146

1,490,000T

0.99 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm

BM116

876,000T

0.55 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

BR113

1,672,000T

1.12 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 1cm

AB348

492,000T

0.31 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AB358

3,542,000T

2.46 gr 18k ~

چرم : سبز تیره

AB349

5,090,000T

3.6 gr 18k ~

چرم مشکی

BAS063-5

1,448,000T

0.96 gr 18k ~

چرم رشته ای طوسی سرمه ای

BM094

5,363,000T

3.78 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AB490

2,566,000T

1.78 gr 18k ~

چرم خاکی قهوه ای

AB372

5,684,000T

4.01 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

BSH065

663,000T

0.44 gr 18k ~

سنگ اشک قهوه ای

AB435

651,000T

0.38 gr 18k ~

رنگ همسا تیره

BSH094

913,000T

0.58 gr 18k ~

حکاکی : ام

AB410

1,022,000T

0.65 gr 18k ~

طرح کره زمین

AB439

886,000T

0.58 gr 18k ~

تغییر جزئی در سنگها

AB445

648,000T

0.4 gr 18k ~

سنگ حدید هفت رنگ

AB506

4,941,000T

3.54 gr 18k ~

سنگ بصورت آویز

BMOH003

5,248,000T

3.76 gr 18k ~

سنگ بصورت آویز