فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AB136

681,000T

1.31 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm

AB280

835,000T

1.64 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB255

891,000T

1.77 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm رنگ چرم : قهوه ای

AB233

453,000T

0.82 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB257

1,171,000T

2.37 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB300

1,017,000T

2.03 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB315

1,619,000T

3.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

BA085

317,000T

0.54 gr 18k ~

عرض طلا : 4mm

BR034-2

411,000T

0.73 gr 18k ~

چرم : قهوه ای

BR100

598,000T

1.13 gr 18k ~

چرم پهن قهوه ای تیره- ابعاد طلا : 1cm x 1cm

BM167

487,000T

0.9 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

AB348

183,000T

0.3 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 0.5cm

BA041-2

1,730,000T

3.57 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

AB109

956,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AB176

662,000T

1.42 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB368

396,000T

0.85 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

AB356

640,000T

1.22 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x1.5cm

BA028

912,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

BA028

1,115,000T

2.24 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

BSH052

639,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد گوی طلا : 0.5cm x 0.5cm

BM030

587,000T

1.26 gr 18k ~

ابعاد قلب : 2.5cm x 1.5cm

AB075

835,000T

1.79 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1.5cm

AB126

741,000T

1.59 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 1cm

BM057

905,000T

1.94 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm

AB118

1,072,000T

2.3 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1.5cm

AB094

835,000T

1.79 gr 18k ~

نماد ماه تیر

BM006

886,000T

1.9 gr 18k ~

نماد ماه شهریور

BM008

653,000T

1.4 gr 18k ~

نماد ماه آبان

AB091

545,000T

1.17 gr 18k ~

نماد ماه اردیبهشت

AB095

769,000T

1.65 gr 18k ~

نماد ماه مهر

AB393

1,324,000T

2.84 gr 18k ~

تعداد گل های دستبند سه عدد می باشد

AB390

293,000T

0.49 gr 18k ~

چرم بافت مشکی

AB072

550,000T

1.11 gr 18k ~

چرم های موجود: قرمز یک دور -مشکی یک دور. در صورت ثبت سفارش اینترنتی لطفا در قسمت توضیحات تکمیلی رنگ چرم ذکر شود.