فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AB275

935,000T

1.59 gr 18k ~

استاپر قهوه ای

AB276

962,000T

1.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm دو طرف رینگ : استاپر قهوه ای

AB137

1,087,000T

1.87 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB207

1,554,000T

2.73 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB280

978,000T

1.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB255

1,146,000T

1.99 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AB267

858,000T

1.45 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB277

1,766,000T

3.16 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm- رنگ استاپر: قهوه ای

AB288

815,000T

1.34 gr 18k ~

قابلیت تنظیم طول بند

AB292

875,000T

1.49 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB300

1,413,000T

2.47 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB122

1,233,000T

2.18 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

BR113

608,000T

0.99 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 1cm

BA041-2

2,005,000T

3.57 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

AB109

1,114,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AB349

2,032,000T

3.62 gr 18k ~

چرم قهوه ای

AB176

706,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB356

733,000T

1.22 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x1.5cm

BA028

1,054,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB376

505,000T

0.85 gr 18k ~

سایز گوی 5 میلی متر در 5 میلی متر

AB126

864,000T

1.59 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 1cm

BM057

1,054,000T

1.94 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm

BM022

597,000T

1.1 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1cm

BM009

510,000T

0.94 gr 18k ~

نماد ماه آذر

BM006

989,000T

1.82 gr 18k ~

نماد ماه شهریور

AB091

836,000T

1.54 gr 18k ~

نماد ماه اردیبهشت

AB095

896,000T

1.65 gr 18k ~

نماد ماه مهر

BR090

516,000T

0.82 gr 18k ~

ساین مرد سایز کوچک

AB072

635,000T

1.11 gr 18k ~

چرم های موجود: قرمز یک دور -مشکی یک دور. در صورت ثبت سفارش اینترنتی لطفا در قسمت توضیحات تکمیلی رنگ چرم ذکر شود.

BSH117

347,000T

0.58 gr 18k ~

حکاکی : God

BSH115

353,000T

0.55 gr 18k ~

حکاکی : Hope

BSH114

391,000T

0.63 gr 18k ~

حکاکی : Pease پیس

AB410

441,000T

0.69 gr 18k ~

طرح کره زمین

BSH108

424,000T

0.62 gr 18k ~

حکاکی : DAD

BSH096

352,000T

0.49 gr 18k ~

حکاکی : MOM نخی