کد محصول:

AE086

1024000 T

2.18gr 18k

براق

قیمت این محصول برای دوعدد (یک جفت) گوشواره می باشد