قیمت طلا: 450,000 تومان کد محصول:

EMH034

854000 T

1.52gr 18k

براق

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.