کد محصول:

AE240

1366000 T

2.73gr 18k

مات

بدون پشت‌گوشواره طلا می‌باشد.