کد محصول: AB190
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۱,۳۸۳,۰۰۰ تومان
وزن طلا قیمت
۰.۴۵ گرم مات ۱,۰۴۸,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۱,۳۸۳,۰۰۰ تومان
اجرت ۲۷۶,۶۰۰ تومان
وزن ۰.۴۵ گرم

قیمت طلا ۷۴۶,۸۲۰ تومان
سود ۶۶,۲۷۷ تومان
متعلقات ۲۰۰,۰۰۰ تومان
مالیات ۳۵,۱۶۷ تومان

قیمت نهایی ۱,۰۴۸,۰۰۰ تومان
گقتگوی مستقیم