کد محصول: AMH002
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۱,۳۸۳,۰۰۰ تومان
وزن سایز طلا قیمت
۲.۶۷ گرم ۲۸ براق ۴,۸۳۵,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۱,۳۸۳,۰۰۰ تومان
اجرت ۲۷۶,۶۰۰ تومان
وزن ۲.۶۷ گرم

قیمت طلا ۴,۴۳۱,۱۳۲ تومان
سود ۳۱۰,۱۷۹ تومان
متعلقات ۰ تومان
مالیات ۹۴,۳۸۳ تومان

قیمت نهایی ۴,۸۳۵,۰۰۰ تومان
گقتگوی مستقیم