کد محصول: AN334
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۱,۰۷۳,۰۰۰ تومان
وزن طلا قیمت
۰.۷۵ گرم براق ۱,۱۲۵,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۱,۰۷۳,۰۰۰ تومان
اجرت ۱۰۷,۳۰۰ تومان
وزن ۰.۷۵ گرم

قیمت طلا ۹۶۵,۲۲۵ تومان
سود ۶۷,۵۶۶ تومان
متعلقات ۸۰,۰۰۰ تومان
مالیات ۹۲,۹۵۱ تومان

قیمت نهایی ۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان
این محصول به صورت آویز بوده، و همراه آن زنجیر وجود ندارد، در صورت تمایل می توانید زنجیر مورد نظر خود را نیز سفارش دهید.
نحوه محاسبه قیمت محصول:
(قیمت طلا خام + اجرت ) x وزن طلا + متعلقات + ۷٪سود + ۹٪ مالیات
گقتگوی مستقیم