کد محصول: AB337
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۱,۴۰۵,۰۰۰ تومان
وزن سایز طلا چرم ۱ قیمت
۰.۷۱ گرم ۳ (نرمال زنانه) براق کرم سبز - B89 ۱,۵۵۷,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۱,۴۰۵,۰۰۰ تومان
اجرت ۲۸۱,۰۰۰ تومان
وزن ۰.۷۱ گرم

قیمت طلا ۱,۱۹۷,۰۶۰ تومان
سود ۹۸,۸۴۴ تومان
متعلقات ۲۱۵,۰۰۰ تومان
مالیات ۴۶,۲۰۲ تومان

قیمت نهایی ۱,۵۵۷,۰۰۰ تومان
گقتگوی مستقیم