کد محصول: NR015
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۱,۱۳۲,۰۰۰ تومان
وزن طلا قیمت
۰.۷۴ گرم براق ۱,۱۰۹,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۱,۱۳۲,۰۰۰ تومان
اجرت ۱۱۳,۲۰۰ تومان
وزن ۰.۷۴ گرم

قیمت طلا ۹۵۱,۴۴۸ تومان
سود ۶۶,۶۰۱ تومان
متعلقات ۳۰,۰۰۰ تومان
مالیات ۹۱,۶۲۴ تومان

قیمت نهایی ۱,۱۰۹,۰۰۰ تومان
این محصول به صورت آویز بوده، و همراه آن زنجیر وجود ندارد، در صورت تمایل می توانید زنجیر مورد نظر خود را نیز سفارش دهید.
نحوه محاسبه قیمت محصول:
(قیمت طلا خام + اجرت ) x وزن طلا + متعلقات + ۷٪سود + ۹٪ مالیات
گقتگوی مستقیم