کد محصول: AN147
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان
وزن طلا قیمت
۳.۵۸ گرم براق ۵,۱۶۷,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان
اجرت ۱۱۲,۵۰۰ تومان
وزن ۳.۵۸ گرم

قیمت طلا ۴,۴۳۰,۲۵۰ تومان
سود ۳۱۰,۱۱۸ تومان
متعلقات ۰ تومان
مالیات ۴۲۶,۶۳۳ تومان

قیمت نهایی ۵,۱۶۷,۰۰۰ تومان
این محصول به صورت آویز بوده، و همراه آن زنجیر وجود ندارد، در صورت تمایل می توانید زنجیر مورد نظر خود را نیز سفارش دهید.
نحوه محاسبه قیمت محصول:
(قیمت طلا خام + اجرت ) x وزن طلا + متعلقات + ۷٪سود + ۹٪ مالیات
گقتگوی مستقیم