کد محصول: AN147
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۱,۴۰۲,۰۰۰ تومان
وزن طلا قیمت
۳.۱۱ گرم براق ۵,۷۰۹,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۱,۴۰۲,۰۰۰ تومان
اجرت ۲۸۰,۴۰۰ تومان
وزن ۳.۱۱ گرم

قیمت طلا ۵,۲۳۲,۲۶۴ تومان
سود ۳۶۶,۲۵۸ تومان
متعلقات ۰ تومان
مالیات ۱۱۱,۴۴۷ تومان

قیمت نهایی ۵,۷۰۹,۰۰۰ تومان
این محصول به صورت آویز بوده، و همراه آن زنجیر وجود ندارد، در صورت تمایل می توانید زنجیر مورد نظر خود را نیز سفارش دهید.
گقتگوی مستقیم