کد محصول: AE300
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۱,۰۷۳,۰۰۰ تومان
وزن طلا قیمت
۰.۴۳ گرم براق ۵۹۱,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۱,۰۷۳,۰۰۰ تومان
اجرت ۱۰۷,۳۰۰ تومان
وزن ۰.۴۳ گرم

قیمت طلا ۵۰۷,۵۲۹ تومان
سود ۳۵,۵۲۷ تومان
متعلقات ۰ تومان
مالیات ۴۸,۸۷۵ تومان

قیمت نهایی ۵۹۱,۰۰۰ تومان
شما می توانید این محصول را به همراه پشت گوشواره طلا سفارش دهید.
نحوه محاسبه قیمت محصول:
(قیمت طلا خام + اجرت ) x وزن طلا + متعلقات + ۷٪سود + ۹٪ مالیات
گقتگوی مستقیم