کد محصول: AN451
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۱,۴۱۱,۰۰۰ تومان
وزن سایز طلا قیمت
۲.۱۱ گرم ۴۲ براق ۳,۸۹۸,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۱,۴۱۱,۰۰۰ تومان
اجرت ۲۸۲,۲۰۰ تومان
وزن ۲.۱۱ گرم

قیمت طلا ۳,۵۷۲,۶۵۲ تومان
سود ۲۵۰,۰۸۶ تومان
متعلقات ۰ تومان
مالیات ۷۶,۰۹۸ تومان

قیمت نهایی ۳,۸۹۸,۰۰۰ تومان
گقتگوی مستقیم