کد محصول: AB521
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۱,۳۸۳,۰۰۰ تومان
وزن سایز طلا قیمت
۳.۳۲ گرم متوسط - ۱۷ سانتی متر براق ۶,۰۱۲,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۱,۳۸۳,۰۰۰ تومان
اجرت ۲۷۶,۶۰۰ تومان
وزن ۳.۳۲ گرم

قیمت طلا ۵,۵۰۹,۸۷۲ تومان
سود ۳۸۵,۶۹۱ تومان
متعلقات ۰ تومان
مالیات ۱۱۷,۳۶۰ تومان

قیمت نهایی ۶,۰۱۲,۰۰۰ تومان
گقتگوی مستقیم