فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AR276

3,380,000T

4.82 gr 18k ~

ابعاد مربع : 0.5cm x 0.5cm

AR050

4,314,000T

6.26 gr 18k ~

سنگ ها : عقیق سبز و عقیق قرمز

AR381

1,159,000T

1.5 gr 18k ~

که تو باشی همه ام