فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AN082

1,842,000T

3.39 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN089

1,690,000T

2.95 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN129

2,532,000T

4.54 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN135

1,603,000T

2.95 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN146

1,429,000T

2.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4.5cm x 1cm

AN147

1,728,000T

3.18 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AN039

1,815,000T

3.22 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 2cm رنگ سنگها: اسموکی(دودی) - اتمی -گارنت (قرمز)

AN152

1,641,000T

2.92 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1cm

AN081

1,983,000T

3.65 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AN043

1,163,000T

2.14 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

1,684,000T

3.1 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AN307

2,587,000T

4.62 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

AN313

1,239,000T

2.22 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

NM152

1,255,000T

2.31 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1.5cm

AN098

1,217,000T

2.17 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

NM168

1,641,000T

2.8 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

AN252

2,272,000T

4.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

NM159

1,532,000T

2.74 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 1cm

AN316

1,791,000T

3.11 gr 18k ~

قلب با میناکاری سفید صدفی

AN391

1,647,000T

2.86 gr 18k ~

طول زنجیر: 42 سانتی متر

AN335

1,953,000T

3.39 gr 18k ~

طول گردنبند: 42 سانتی متر

AN362

1,559,000T

2.65 gr 18k ~

یکی خواهم یکی جویم

AN363

2,604,000T

4.52 gr 18k ~

رنگ میناکاری : سفید

AN377

842,000T

1.55 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 0/5cm