فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AN299

4,116,000T

19.61 gr 18k ~

طول زنجیر : 120 سانتی متر

AN363

963,000T

4.59 gr 18k ~

رنگ میناکاری : سفید