فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AN082

1,534,000T

4.06 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN089

1,262,000T

3.11 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN097

1,488,000T

3.94 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

AN129

1,568,000T

3.92 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN135

785,000T

2.08 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN147

1,190,000T

3.15 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AN190

2,148,000T

5.34 gr 18k ~

سنگ ها : گارنت (قرمز) جیپسون ( یاسی ) سیترین (زرد) جیپسون (سبز)بلوتوپاز(آبی)

AN039

1,319,000T

3.32 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 2cm

AN132

1,649,000T

4.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1.5cm

AN081

1,345,000T

3.56 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AN125

2,400,000T

5.92 gr 18k ~

رنگ سنگ ها : کبود (سرمه ای )،جیپسون ( سبز )،آمیتیس (یاسی ) ابعاد آویز : 3cm x 3cm

AN043

873,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN055

1,148,000T

3.04 gr 18k ~

قطر دایره : 2.5cm

AN248

1,231,000T

3.26 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

971,000T

2.57 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AN306

3,042,000T

7.82 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN307

1,985,000T

5.08 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

TN014

865,000T

2.29 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1.5cm

TN016

909,000T

2.32 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

AN098

759,000T

1.91 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AN136

2,017,000T

5.34 gr 18k ~

ابعاد حدودی پروانه : 4cm x 3cm

AN076

1,186,000T

3.14 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 1cm

AN252

1,582,000T

4 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

TN041

1,063,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 1cm

TN046

327,000T

0.78 gr 18k ~

ابعاد پروانه : 1cm x 1cm

AN334

398,000T

0.91 gr 18k ~

ابعاد گل مروارید : 1cm x 0/5cm

AN331

387,000T

0.94 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

AN352

1,184,000T

3.02 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 0.5cm

AN363

1,635,000T

4.1 gr 18k ~

رنگ میناکاری : سفید

AN377

487,000T

1.29 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 0/5cm

AN376

525,000T

1.39 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 2cm x 1.5cm