فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AB271

2,225,000T

3.89 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 0.5cm

AB275

951,000T

1.59 gr 18k ~

استاپر قهوه ای

AB276

979,000T

1.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm دو طرف رینگ : استاپر قهوه ای

AB136

719,000T

1.17 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm

AB137

1,106,000T

1.87 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB153

591,000T

0.94 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AB207

1,583,000T

2.73 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB280

1,023,000T

1.72 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB255

1,162,000T

1.98 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AB233

502,000T

0.78 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB257

1,483,000T

2.56 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB267

868,000T

1.44 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB190

298,000T

0.45 gr 18k ~

ابعاد طلا : 8mm x 2mm

AB194

486,000T

0.79 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB204

364,000T

0.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB211

1,695,000T

2.89 gr 18k ~

دستبند یک زنجیره می باشد

AB292

874,000T

1.46 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB300

1,439,000T

2.47 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB282

921,000T

1.46 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB139

752,000T

1.23 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3.5cm x 1cm

AB238

458,000T

0.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB122

1,489,000T

2.6 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AB315

1,854,000T

3.16 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

AB225

3,942,000T

6.86 gr 18k ~

سنگ ها : اسموکی(دودی) و بلوتوپاز ( آبی روشن)

AB364

735,000T

1.21 gr 18k ~

سایز حدودی طلا : 0.5cm

AB284

447,000T

0.68 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

BR050-1

314,000T

0.45 gr 18k ~

ابعاد طلا : 8mm x 8mm

BM198

347,000T

0.5 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB286

1,877,000T

3.2 gr 18k ~

دستبند تک زنجیر می باشد

BA041-2

2,043,000T

3.57 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

AB109

1,135,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AB349

2,070,000T

3.62 gr 18k ~

چرم قهوه ای

AB176

720,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB356

746,000T

1.22 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x1.5cm

BA028

1,073,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

BA028

1,273,000T

2.17 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB075

908,000T

1.64 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1.5cm

AB126

880,000T

1.59 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 1cm

BM057

1,074,000T

1.94 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm

AB094

980,000T

1.77 gr 18k ~

نماد ماه تیر

BM006

1,008,000T

1.82 gr 18k ~

نماد ماه شهریور

BM008

886,000T

1.6 gr 18k ~

نماد ماه آبان

AB091

853,000T

1.54 gr 18k ~

نماد ماه اردیبهشت

AB095

914,000T

1.65 gr 18k ~

نماد ماه مهر

BR090

525,000T

0.82 gr 18k ~

ساین مرد سایز کوچک

AB390

342,000T

0.5 gr 18k ~

چرم بافت مشکی

AB072

647,000T

1.11 gr 18k ~

چرم های موجود: قرمز یک دور -مشکی یک دور. در صورت ثبت سفارش اینترنتی لطفا در قسمت توضیحات تکمیلی رنگ چرم ذکر شود.

BSH117

280,000T

0.45 gr 18k ~

حکاکی : God

BSH115

336,000T

0.51 gr 18k ~

حکاکی : Hope

BSH114

398,000T

0.63 gr 18k ~

حکاکی : Pease پیس

BSH108

431,000T

0.62 gr 18k ~

حکاکی : DAD

BSH096

357,000T

0.49 gr 18k ~

حکاکی : MOM نخی