فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AB199

999,000T

0.56 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 1cm x 1cm

AB233

1,318,000T

0.76 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB222

2,473,000T

1.5 gr 18k ~

چرم قهوه ای سایز مردانه

AB190

888,000T

0.5 gr 18k ~

ابعاد طلا : 8mm x 2mm

AB204

1,031,000T

0.59 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB300

3,274,000T

1.99 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm چرم مشکی

AB238

1,158,000T

0.66 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

BM198

697,000T

0.37 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB348

521,000T

0.29 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 0.5cm

BA041-2

6,148,000T

3.81 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای چرم بافت : مشکی

AB349

5,872,000T

3.64 gr 18k ~

چرم مشکی

BM015

1,463,000T

0.92 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1cm

BM094

6,100,000T

3.78 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

BR090

1,518,000T

0.9 gr 18k ~

ساین مرد سایز کوچک

AB406

1,067,000T

0.63 gr 18k ~

تنالیته رنگ سنگها رندوم

AB410

1,318,000T

0.76 gr 18k ~

طرح کره زمین

AB439

955,000T

0.56 gr 18k ~

تغییر جزئی در سنگها

AB449

1,199,000T

0.74 gr 18k ~

سنگ کریستالی سفید

AB506

5,870,000T

3.69 gr 18k ~

سنگ بصورت آویز