فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AB271

1,399,000T

3.53 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 0.5cm

AB276

683,000T

1.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB127

1,020,000T

2.57 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AB136

515,000T

1.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm

AB137

764,000T

1.85 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB153

431,000T

0.97 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AB207

1,181,000T

2.94 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB280

764,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB255

753,000T

1.82 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm رنگ چرم : قهوه ای

AB257

951,000T

2.36 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB267

715,000T

1.72 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB277

1,148,000T

2.91 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm رنگ استاپر : قهوه ای

AB190

215,000T

0.44 gr 18k ~

ابعاد طلا : 8mm x 2mm

AB194

327,000T

0.75 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB204

271,000T

0.59 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB288

623,000T

1.48 gr 18k ~

قابلیت تنظیم طول بند

AB300

866,000T

2.12 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB250

644,000T

1.59 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB285

363,000T

0.79 gr 18k ~

سایز آویز طلا : 1.5cm x 1cm

AB122

893,000T

2.25 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AB315

1,314,000T

3.22 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

AB317

690,000T

1.64 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 1cm

AB284

308,000T

0.63 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB335

392,000T

0.85 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

TB042

205,000T

0.37 gr 18k ~

ابعاد طلا : 8mm x 8mm رنگ چرم : نارنجی

TB022

252,000T

0.48 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

TB060

460,000T

1.03 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 1cm

TB093

327,000T

0.68 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 0.5cm

TB092

418,000T

0.94 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

AB348

157,000T

0.33 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AB354

297,000T

0.6 gr 18k ~

رنگ چرم: طوسی صورتی

TB114

1,414,000T

3.57 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

AB109

854,000T

2.26 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

TB081

340,000T

0.9 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1cm

AB176

529,000T

1.4 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB368

321,000T

0.85 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

TB119

770,000T

2.04 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 2cm

ab365

490,000T

1.14 gr 18k ~

سایز حدودی طلا : 0.5 cm

AB356

492,000T

1.13 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x1.5cm

TB121

748,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

TB132

523,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد گوی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AB372

1,183,000T

2.96 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

TB055

574,000T

1.52 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 1.5cm

AB075

566,000T

1.5 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1.5cm

AB126

600,000T

1.59 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 1cm

TB005

733,000T

1.94 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm

TB009

453,000T

1.2 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1cm

AB118

888,000T

2.35 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1.5cm

TB151

377,000T

1 gr 18k ~

نماد ماه آذر

AB103

642,000T

1.7 gr 18k ~

نماد ماه اسفند

AB094

680,000T

1.8 gr 18k ~

نماد ماه تیر

TB152

717,000T

1.9 gr 18k ~

نماد ماه شهریور

TB153

529,000T

1.4 gr 18k ~

نماد ماه آبان

TB154

453,000T

1.2 gr 18k ~

نماد ماه اردیبهشت

AB095

642,000T

1.7 gr 18k ~

نماد ماه مهر