فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AB127

735,000T

2.52 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AB137

524,000T

1.67 gr 18k ~

رنگ استاپر : قهوه ای

AB277

886,000T

3.07 gr 18k ~

رنگ استاپر: قهوه ای

AB122

724,000T

2.48 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

TB037

548,000T

1.76 gr 18k ~

رنگ سنگ : رندوم

AB354

216,000T

0.57 gr 18k ~

رنگ چرم: طوسی صورتی

TB114

1,043,000T

3.62 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای