فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AB275

2,406,000T

1.74 gr 18k ~

استاپر قهوه ای

AB226

5,791,000T

4.3 gr 18k ~

استاپر قهوه ای

AB199

935,000T

0.62 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 1cm x 1cm

AB233

1,122,000T

0.76 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB277

3,778,000T

2.79 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm- رنگ استاپر:قهوه ای

AB292

2,051,000T

1.49 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB250

2,885,000T

2.12 gr 18k ~

رنگ استاپر: قهوه ای

BM292

873,000T

0.59 gr 18k ~

عرض طلا : 4mm

AB284

988,000T

0.66 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB358

3,388,000T

2.46 gr 18k ~

چرم : سبز تیره

AB349

4,864,000T

3.6 gr 18k ~

چرم مشکی

BM094

5,125,000T

3.78 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

BSH052

1,088,000T

0.78 gr 18k ~

ابعاد گوی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AB372

5,432,000T

4.01 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

BSH094

762,000T

0.5 gr 18k ~

حکاکی : ام

AB410

1,161,000T

0.78 gr 18k ~

طرح کره زمین

AB439

819,000T

0.56 gr 18k ~

تغییر جزئی در سنگها

BTR041

733,000T

0.46 gr 18k ~

چرم آبی آسمانی

AB445

622,000T

0.4 gr 18k ~

سنگ حدید هفت رنگ

AB506

4,718,000T

3.54 gr 18k ~

سنگ بصورت آویز

BMOH003

5,011,000T

3.76 gr 18k ~

سنگ بصورت آویز