فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AB271

2,033,000T

3.85 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 0.5cm

AB276

885,000T

1.61 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm دو طرف رینگ : استاپر قهوه ای

AB137

983,000T

1.79 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB255

1,354,000T

2.53 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AB257

1,237,000T

2.3 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB267

835,000T

1.5 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB277

1,389,000T

2.63 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm- رنگ استاپر: کرم

AB190

273,000T

0.44 gr 18k ~

ابعاد طلا : 8mm x 2mm

AB194

487,000T

0.86 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm چرم مشکی

AB204

339,000T

0.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB211

1,610,000T

2.97 gr 18k ~

دستبند یک زنجیره می باشد

AB300

1,039,000T

1.9 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB282

808,000T

1.37 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB227

1,080,000T

1.98 gr 18k ~

چرم مشکی

AB238

432,000T

0.71 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB317

1,018,000T

1.86 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 1cm

AB322

1,664,000T

3.17 gr 18k ~

چرم مشکی

BM198

300,000T

0.45 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

BR113

570,000T

0.98 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 1cm

BR109

417,000T

0.68 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 0.5cm

AB356

702,000T

1.24 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x1.5cm

BR034-4

478,000T

0.8 gr 18k ~

چرم رشته ای خاکی

AB372

2,017,000T

3.83 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AB377

533,000T

0.95 gr 18k ~

توجه: مدل گوی طلا کوچک تر از عکس میباشد .

AB075

835,000T

1.64 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1.5cm

BT015

1,009,000T

1.81 gr 18k ~

رنگ سنگ : طوسی

BR090

529,000T

0.9 gr 18k ~

ساین مرد سایز کوچک

AB406

461,000T

0.82 gr 18k ~

تنالیته رنگ سنگها رندوم

BSH117

356,000T

0.62 gr 18k ~

حکاکی : God

BSH115

378,000T

0.62 gr 18k ~

حکاکی : Hope

AB405

241,000T

0.41 gr 18k ~

توجه داشته باشید که رنگ گوی بزرگ دقیقا سبزرنگ نمیباشد و طیفی از رنگهای سبز بصورت تیره یا روشن میباشد.

AB412

218,000T

0.33 gr 18k ~

سنگ چوبی طرح دار

AB413

820,000T

1.47 gr 18k ~

رنگ سنگها : مشکی و سرمه ای

AB444

298,000T

0.47 gr 18k ~

سنگهای حدید طلایی

AB442

366,000T

0.64 gr 18k ~

اردیبهشت

AB449

545,000T

1.06 gr 18k ~

سنگ کریستالی سفید

BSH147

324,000T

0.56 gr 18k ~

ساین ماه تیر

AB254

4,927,000T

9.24 gr 18k ~

فرم سنگ بیضی شکل