فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AB276

973,000T

1.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm دو طرف رینگ : استاپر قهوه ای

AB288

923,000T

1.5 gr 18k ~

قابلیت تنظیم طول بند

AB292

891,000T

1.5 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB300

1,430,000T

2.47 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB122

1,480,000T

2.6 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AB225

3,918,000T

6.86 gr 18k ~

سنگ ها : اسموکی(دودی) و بلوتوپاز ( آبی روشن)

AB322

1,381,000T

2.42 gr 18k ~

چرم مشکی

AB286

1,836,000T

3.15 gr 18k ~

دستبند تک زنجیر می باشد

BA041-2

2,030,000T

3.57 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

BA028

1,237,000T

2.12 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB075

902,000T

1.64 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1.5cm

AB094

974,000T

1.77 gr 18k ~

نماد ماه تیر

BM008

880,000T

1.6 gr 18k ~

نماد ماه آبان

AB091

847,000T

1.54 gr 18k ~

نماد ماه اردیبهشت

BR090

522,000T

0.82 gr 18k ~

ساین مرد سایز کوچک

BSH094

390,000T

0.62 gr 18k ~

حکاکی : ام

BSH115

380,000T

0.59 gr 18k ~

حکاکی : Hope

BSH114

352,000T

0.54 gr 18k ~

حکاکی : Pease پیس

AB410

476,000T

0.72 gr 18k ~

طرح کره زمین

AB442

347,000T

0.56 gr 18k ~

اردیبهشت