فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AB127

1,095,000T

2.63 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AB195

587,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AB204

275,000T

0.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB292

585,000T

1.35 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB300

830,000T

1.91 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB285

407,000T

0.86 gr 18k ~

سایز آویز طلا : 1.5cm x 1cm

AB317

723,000T

1.64 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 1cm

BBH001-1

1,353,000T

3.28 gr 18k ~

استاپر قهوه ای

AB284

365,000T

0.74 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB335

381,000T

0.78 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

BR100

412,000T

0.86 gr 18k ~

چرم پهن قهوه ای تیره- ابعاد طلا : 1cm x 1cm

BM167

445,000T

0.96 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

BA041-2

1,485,000T

3.57 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

AB109

815,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

BM026

815,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 2cm

BA028

784,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

BSH052

549,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد گوی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AB372

1,445,000T

3.47 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AB126

632,000T

1.59 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 1cm

BM057

771,000T

1.94 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm

AB118

914,000T

2.3 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1.5cm

AB103

660,000T

1.66 gr 18k ~

نماد ماه اسفند

AB094

711,000T

1.79 gr 18k ~

نماد ماه تیر

BM006

755,000T

1.9 gr 18k ~

نماد ماه شهریور

BM008

556,000T

1.4 gr 18k ~

نماد ماه آبان

AB091

465,000T

1.17 gr 18k ~

نماد ماه اردیبهشت

AB095

656,000T

1.65 gr 18k ~

نماد ماه مهر

AB072

513,000T

1.21 gr 18k ~

چرم های موجود: قرمز یک دور -مشکی یک دور. در صورت ثبت سفارش اینترنتی لطفا در قسمت توضیحات تکمیلی رنگ چرم ذکر شود.

BT044

896,000T

2.2 gr 18k ~

طول دستبند با احتساب قفل: 17.5سانتی متر