فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AB199

816,000T

0.6 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 1cm x 1cm

AB280

2,301,000T

1.86 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB190

646,000T

0.47 gr 18k ~

ابعاد طلا : 8mm x 2mm

AB194

1,083,000T

0.84 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm چرم مشکی

AB315

3,773,000T

3.09 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

AB260

1,293,000T

0.94 gr 18k ~

قطر سکه : 1.5 cm بدون مروارید

AB357

486,000T

0.32 gr 18k ~

چرم : سبز تیره

AB348

449,000T

0.33 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AB358

1,547,000T

1.22 gr 18k ~

چرم : سبز تیره

BA041-2

4,579,000T

3.81 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای چرم بافت : مشکی

AB349

4,373,000T

3.64 gr 18k ~

چرم مشکی

BM094

4,543,000T

3.78 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AB356

1,667,000T

1.34 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x1.5cm

AB372

4,945,000T

4.13 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

BSH065

537,000T

0.41 gr 18k ~

سنگ اشک قهوه ای

BR093

1,030,000T

0.8 gr 18k ~

چرم آبی روشن

BR090

1,148,000T

0.9 gr 18k ~

ساین مرد سایز کوچک

AB410

884,000T

0.67 gr 18k ~

طرح کره زمین

AB439

741,000T

0.58 gr 18k ~

تغییر جزئی در سنگها

AB412

476,000T

0.35 gr 18k ~

سنگ چوبی طرح دار

AB446

414,000T

0.29 gr 18k ~

با سنگ حدید قهوه ای

AB444

573,000T

0.42 gr 18k ~

سنگهای حدید طلایی

AB449

976,000T

0.81 gr 18k ~

سنگ کریستالی سفید

BMOH003

4,114,000T

3.49 gr 18k ~

سنگ بصورت آویز