کد محصول: AR233
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۱,۴۱۱,۰۰۰ تومان
وزن سایز طلا قیمت
۱.۲۵ گرم ۵۶ براق ۲,۳۰۹,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۱,۴۱۱,۰۰۰ تومان
اجرت ۲۸۲,۲۰۰ تومان
وزن ۱.۲۵ گرم

قیمت طلا ۲,۱۱۶,۵۰۰ تومان
سود ۱۴۸,۱۵۵ تومان
متعلقات ۰ تومان
مالیات ۴۵,۰۸۱ تومان

قیمت نهایی ۲,۳۰۹,۰۰۰ تومان
گقتگوی مستقیم