کد محصول: BM021
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
وزن طلا قیمت
۱.۲۵ گرم براق ۴,۴۱۹,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجرت ۵۴۰,۰۰۰ تومان
وزن ۱.۲۵ گرم

قیمت طلا ۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
سود ۲۸۳,۵۰۰ تومان
متعلقات ۰ تومان
مالیات ۸۶,۲۶۵ تومان

قیمت نهایی ۴,۴۱۹,۰۰۰ تومان
گقتگوی مستقیم