کد محصول: AMH046
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۱,۳۱۲,۰۰۰ تومان
وزن سایز طلا قیمت
۳.۰۸ گرم ۲۷ براق ۵,۲۹۱,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۱,۳۱۲,۰۰۰ تومان
اجرت ۲۶۲,۴۰۰ تومان
وزن ۳.۰۸ گرم

قیمت طلا ۴,۸۴۹,۱۵۲ تومان
سود ۳۳۹,۴۴۱ تومان
متعلقات ۰ تومان
مالیات ۱۰۳,۲۸۷ تومان

قیمت نهایی ۵,۲۹۱,۰۰۰ تومان
گقتگوی مستقیم