آویز تک پروانه با مروارید
کد: NR005
موجود

انتخاب موجودی:
وزن اجرت درخشندگی قیمت جزییات قیمت
۰.۸۲ گرم ۲۰ براق
۴,۲۹۰,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۳,۸۳۹,۰۰۰ تومان
اجرت هر گرم (۲۰ ) ۷۶۷,۸۰۰ تومان
وزن ۰.۸۲ گرم

قیمت طلا ۳,۷۷۷,۵۷۶ تومان
سود ۲۷۳,۸۸۰ تومان
متعلقات ۱۳۵,۰۰۰ تومان
مالیات ۱۰۳,۸۴۸ تومان

قیمت نهایی ۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
این محصول به صورت آویز بوده، و همراه آن زنجیر وجود ندارد، در صورت تمایل می توانید زنجیر مورد نظر خود را نیز سفارش دهید.
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۳,۸۳۹,۰۰۰ تومان
نحوه محاسبه قیمت محصول:
(قیمت طلا خام + اجرت ) x وزن طلا + متعلقات + ۷٪سود + ۱۰٪ مالیات

محصولات مشابه


گقتگوی مستقیم