کد محصول: NR005
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان
وزن طلا قیمت
۰.۷۹ گرم براق ۲,۷۴۷,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان
اجرت ۵۰۴,۰۰۰ تومان
وزن ۰.۷۹ گرم

قیمت طلا ۲,۳۸۸,۹۶۰ تومان
سود ۱۷۵,۶۲۷ تومان
متعلقات ۱۲۰,۰۰۰ تومان
مالیات ۶۲,۴۴۱ تومان

قیمت نهایی ۲,۷۴۷,۰۰۰ تومان
این محصول به صورت آویز بوده، و همراه آن زنجیر وجود ندارد، در صورت تمایل می توانید زنجیر مورد نظر خود را نیز سفارش دهید.
گقتگوی مستقیم