کد محصول: BR034-2
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
وزن سایز طلا قیمت
۰.۷۹ گرم ۶ (نرمال مردانه) مات ۲,۸۵۵,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
اجرت ۴۶۴,۰۰۰ تومان
وزن ۰.۷۹ گرم

قیمت طلا ۲,۱۹۹,۳۶۰ تومان
سود ۱۸۱,۲۵۵ تومان
متعلقات ۳۹۰,۰۰۰ تومان
مالیات ۸۴,۴۰۳ تومان

قیمت نهایی ۲,۸۵۵,۰۰۰ تومان
گقتگوی مستقیم