کد محصول: NR015
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۱,۳۰۷,۰۰۰ تومان
وزن طلا قیمت
۰.۶۵ گرم براق ۱,۱۷۰,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۱,۳۰۷,۰۰۰ تومان
اجرت ۲۶۱,۴۰۰ تومان
وزن ۰.۶۵ گرم

قیمت طلا ۱,۰۱۹,۴۶۰ تومان
سود ۷۴,۸۶۲ تومان
متعلقات ۵۰,۰۰۰ تومان
مالیات ۲۶,۵۲۹ تومان

قیمت نهایی ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان
این محصول به صورت آویز بوده، و همراه آن زنجیر وجود ندارد، در صورت تمایل می توانید زنجیر مورد نظر خود را نیز سفارش دهید.
گقتگوی مستقیم