کد محصول: AN147
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۲,۱۸۵,۰۰۰ تومان
وزن طلا قیمت
۳.۱۰ گرم براق ۸,۸۷۰,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۲,۱۸۵,۰۰۰ تومان
اجرت ۴۳۷,۰۰۰ تومان
وزن ۳.۱۰ گرم

قیمت طلا ۸,۱۲۸,۲۰۰ تومان
سود ۵۶۸,۹۷۴ تومان
متعلقات ۰ تومان
مالیات ۱۷۳,۱۳۱ تومان

قیمت نهایی ۸,۸۷۰,۰۰۰ تومان
این محصول به صورت آویز بوده، و همراه آن زنجیر وجود ندارد، در صورت تمایل می توانید زنجیر مورد نظر خود را نیز سفارش دهید.
گقتگوی مستقیم