کد محصول: AN445
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۱,۳۰۷,۰۰۰ تومان
وزن سایز طلا قیمت
۱.۷۸ گرم ۴۲ براق ۳,۱۰۴,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۱,۳۰۷,۰۰۰ تومان
اجرت ۲۶۱,۴۰۰ تومان
وزن ۱.۷۸ گرم

قیمت طلا ۲,۷۹۱,۷۵۲ تومان
سود ۱۹۸,۹۲۳ تومان
متعلقات ۵۰,۰۰۰ تومان
مالیات ۶۴,۲۷۹ تومان

قیمت نهایی ۳,۱۰۴,۰۰۰ تومان
گقتگوی مستقیم