کد محصول: BT074
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۱,۳۱۲,۰۰۰ تومان
وزن سایز طلا قیمت
۰.۸۳ گرم ۱۷ براق ۱,۴۲۳,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۱,۳۱۲,۰۰۰ تومان
اجرت ۱۵۷,۴۴۰ تومان
وزن ۰.۸۳ گرم

قیمت طلا ۱,۲۱۹,۶۳۵ تومان
سود ۹۱,۳۲۴ تومان
متعلقات ۸۵,۰۰۰ تومان
مالیات ۲۷,۶۳۰ تومان

قیمت نهایی ۱,۴۲۳,۰۰۰ تومان
گقتگوی مستقیم