کد محصول: AR465
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۱,۳۱۲,۰۰۰ تومان
وزن سایز طلا قیمت
۰.۸۳ گرم ۵۱ براق ۱,۴۲۶,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۱,۳۱۲,۰۰۰ تومان
اجرت ۲۶۲,۴۰۰ تومان
وزن ۰.۸۳ گرم

قیمت طلا ۱,۳۰۶,۷۵۲ تومان
سود ۹۱,۴۷۳ تومان
متعلقات ۰ تومان
مالیات ۲۷,۸۳۴ تومان

قیمت نهایی ۱,۴۲۶,۰۰۰ تومان
گقتگوی مستقیم