کد محصول: AB515
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۲,۱۸۵,۰۰۰ تومان
وزن سایز طلا قیمت
۴.۴۸ گرم متوسط - ۱۷ سانتی متر براق ۱۲,۸۱۹,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۲,۱۸۵,۰۰۰ تومان
اجرت ۴۳۷,۰۰۰ تومان
وزن ۴.۴۸ گرم

قیمت طلا ۱۱,۷۴۶,۵۶۰ تومان
سود ۸۲۲,۲۵۹ تومان
متعلقات ۰ تومان
مالیات ۲۵۰,۲۰۲ تومان

قیمت نهایی ۱۲,۸۱۹,۰۰۰ تومان
گقتگوی مستقیم