کد محصول: AB515
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۱,۳۰۷,۰۰۰ تومان
وزن سایز طلا قیمت
۴.۲۲ گرم متوسط - ۱۷ سانتی متر براق ۷,۲۲۲,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۱,۳۰۷,۰۰۰ تومان
اجرت ۲۶۱,۴۰۰ تومان
وزن ۴.۲۲ گرم

قیمت طلا ۶,۶۱۸,۶۴۸ تومان
سود ۴۶۳,۳۰۵ تومان
متعلقات ۰ تومان
مالیات ۱۴۰,۹۷۷ تومان

قیمت نهایی ۷,۲۲۲,۰۰۰ تومان
گقتگوی مستقیم