کد محصول: AR507
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۱,۳۰۷,۰۰۰ تومان
وزن سایز طلا سنگ ۱ سنگ ۲ سنگ ۳ سنگ ۴ قیمت
۲.۵۳ گرم ۵۳ براق اتمی گارنت پریدوت یاقوت ۴,۵۶۱,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۱,۳۰۷,۰۰۰ تومان
اجرت ۳۳۹,۸۲۰ تومان
وزن ۲.۵۳ گرم

قیمت طلا ۴,۱۶۶,۴۵۵ تومان
سود ۲۹۱,۶۵۲ تومان
متعلقات ۰ تومان
مالیات ۱۰۳,۶۲۶ تومان

قیمت نهایی ۴,۵۶۱,۰۰۰ تومان
گقتگوی مستقیم