کد محصول: AE370
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان
وزن طلا قیمت
۱.۲۵ گرم براق ۴,۲۶۰,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان
اجرت ۴۹۹,۴۰۰ تومان
وزن ۱.۲۵ گرم

قیمت طلا ۳,۴۶۱,۷۵۰ تومان
سود ۲۷۱,۰۲۲ تومان
متعلقات ۴۱۰,۰۰۰ تومان
مالیات ۱۱۷,۴۷۴ تومان

قیمت نهایی ۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان
شما می توانید این محصول را به همراه پشت گوشواره طلا سفارش دهید.
گقتگوی مستقیم