کد محصول: AB552-3
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۱,۳۰۷,۰۰۰ تومان
وزن طلا قیمت
۰.۲۰ گرم براق ۴۸۲,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۱,۳۰۷,۰۰۰ تومان
اجرت ۲۶۱,۴۰۰ تومان
وزن ۰.۲۰ گرم

قیمت طلا ۳۱۳,۶۸۰ تومان
سود ۳۰,۳۵۸ تومان
متعلقات ۱۲۰,۰۰۰ تومان
مالیات ۱۸,۲۳۷ تومان

قیمت نهایی ۴۸۲,۰۰۰ تومان
گقتگوی مستقیم